HP Deskjet 1125c Printer - Indholdsfortegnelse

background image

Indholdsfortegnelse

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

Del

2

4

7

8

10

11

12

13

15

17

18

21

23

25

26

27

Kom godt i gang

• Beskrivelse af printerens dele og funktioner

• Opsætning

• Adgang til information

Grundlæggende begreber

• Ilægning af papir

• Udskiftning og vedligeholdelse af blækpatroner

• Lær printerprogrammet at kende

• Justering af udskriftsindstillinger

• Udskrivning med specielle funktioner

• Brug af printeren i et netværk

• Udskrivning fra DOS-programmer

Support

• Fejlfinding

• Kundesupport

• HP-tilbehør

Specifikationer

• Printerspecifikationer

• Generelle meddelelser

• Hewlett-Packard garantibestemmelse

4th edition, May 1999

Danish

5/12/2000, 11:17 AM

1

background image

2

9

8

1

2

3

7

4

6

4

5

Beskrivelse af printerens dele og funktioner

Del 1 - K

om godt i gang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

10

6

12

10

11

Printerdel

Printerdel

Printerdel

Printerdel

Printerdel

Funktion

Funktion

Funktion

Funktion

Funktion

Afbryderknap og kontrollampe

Bruges til at tænde og slukke for printeren. Se det følgende
afsnit “Kontrollamper på printeren”.

Genoptag-knap og kontrollampe

Indikerer, at brugeren skal foretage sig noget. Se det følgende
afsnit “Kontrollamper på printeren”.

Blækpatron-kontrollampe

Indikerer, at blækpatronen skal kontrolleres.

Papirbredde- og længdestyr

Holder papiret på plads.

Alternativpapirbakke (øverst)

Rummer op til 10 ark papir.

Normalpapirbakke (nederst)

Rummer det papir, der normalt benyttes. Rummer op til 150 ark
papir.

Udskriftsbakke

Udskriften opsamles i udskriftsbakken, når den kommer ud af
printeren. Rummer op til 50 ark papir.

Blækpatronlåse

Fastgør blækpatronerne.

Printerdæksel

Forhindrer, at der kommer støv ind i printeren.

Papirbakke bagtil

Til udskrivning på specialmedier, som kræver lige papirindføring.

Strømstik

Bruges ved tilslutning til strømkilden.

Parallelport

Bruges til at sende data til og fra computeren.

Danish

5/12/2000, 11:17 AM

2

background image

3

Del 1 - K

om godt i gang

Kontrollamper på printeren

Kontrollamperne på printerens frontpanel angiver, om printeren er tændt, om den er ved at modtage data,
eller om der er opstået en fejl.

Hvis kontrollamperne er... Betyder det...

Power

Slukket

Printeren er slukket. Printeren tændes ved at trykke på afbryderknappen.

Resume

Slukket

Cartridge

Slukket

Power

Tændt

Printeren er klar til at skrive ud. Du kan sende et dokument til udskrift.

Resume

Slukket

Cartridge

Slukket

Power

Blinker

Printeren er ved at modtage data fra computeren eller er i gang med at skrive ud.

Resume

Slukket

Vent, indtil dokumentet er skrevet ud.

Cartridge

Slukket

Power

Blinker

Der er enten opstået papirstop, eller også er blækpatronholderen blokeret.

Resume

Blinker

Cartridge

Slukket

Power

Blinker

Der er opstået en fejl.

Resume

Blinker

Sluk for printeren, og tænd den derefter igen. Hvis de tre kontrollamper derefter

Cartridge

Blinker

stadig blinker, bør man rette henvendelse til det nærmeste Kundesupportcenter, se
side 21.

Power

Tændt

Dette betyder en eller flere af følgende ting:

Resume

Slukket

• topdækslet står åbent;

Cartridge

Blinker

• der er ikke isat en blækpatron, eller den isatte blækpatron fungerer ikke korrekt.

Power

Tændt

Dette betyder en eller flere af følgende ting:

Resume

Blinker

• der er ikke papir i printeren;

Cartridge

Slukket

• printeren holder pause for at vente på, at blækken på et specialmedie (en

transparent) skal tørre, inden den næste side skrives ud;

• der skal ilægges eller indføres papir som angivet på computerskærmen.

Tryk på Genoptag-knappen for at genoptage udskriften;

• der skal indføres papir i papirbakken bagtil.

Danish

5/12/2000, 11:17 AM

3

background image

4

Del 1 - K

om godt i gang

Opsætning

2

3

4

Trin 1 - Udpakning

1

Kontrollér, at alt tilbehøret er med i pakken:

• Netledning
• Sort blækpatron
• Farveblækpatron
• Printerprogram
• Brugervejledning
• Udskriftsbakke
• Start-CD (Starter CD)
• Udskriftssæt

2

Tag indpakningsmaterialet ud og fjern de fire strimler tape, der holder printeren fast (der sidder en
på bagsiden).

3

Åbn topdækslet, og fjern den femte strimmel tape og det hvide indpakningsmateriale, der sidder
inden i printeren.

Trin 2 - Påmontering af udskriftsbakken

1

Tag udskriftsbakken ud af plastikomslaget.

2

Justér papirstyrene på udskriftsbakken efter rillerne på printeren.

3

Skub bakken ind for at låse først den venstre side og derefter den højre.

4

Sænk bakken til vandret stilling.

Danish

5/12/2000, 11:17 AM

4

background image

5

Del 1 - K

om godt i gang

Trin 3 - Tilslutning af kablerne

Bemærk: Kablet, der skal bruges til at slutte printeren til computeren, følger ikke med printeren. Man skal

bruge et parallelkabel. HP anbefaler et kabel, der opfylder standarden IEEE-1284 (HP
bestillingsnummer C2950A eller C2951A).

1

Sluk for computeren.

2

Slut den ene ende af printerkablet til parallelporten
på bagsiden af printeren, og fastgør begge clips til
rillerne på konnektoren.

3

Slut den anden ende af printerkablet til parallelporten
på bagsiden af computeren, og stram skruerne på konnektoren.

Bemærk: Parallelporten må ikke samtidig være koblet til et Zip-drev eller en scanner.

4

Slut netledningen til printeren og til en jordforbundet stikkontakt.

Trin 4 - Isætning af blækpatroner

1

Tryk på afbryderknappen for at tænde for printeren.

2

Åbn printerdækslet. Blækpatronens holder vil flytte
sig til midten af printeren.

3

Løft blækpatronlåsene op.

4

Tag farvepatronen ud af emballagen.

5

Fjern forsigtigt det tape, der dækker for blækdyserne. Undgå
at berøre blækdyserne eller de guldbelagte kontakter.

6

Sæt farveblækpatronen helt ned i den venstre holder,
og lås blækpatronlåsen.

7

Sæt den sorte blækpatron i den højre holder ved at gentage
punkt 4 til 6.

Bemærk: Begge blækpatroner skal være korrekt isat for at

printeren kal kunne fungere.

8

Luk printerdækslet.

51645A/51645G

C1823D/C1823G/C1823T

Danish

5/12/2000, 11:17 AM

5

background image

6

Del 1 K

om godt i gang

Trin 5 - Ilægning af papir

Normalpapirbakken (nederst)

1

Løft udskriftsbakken, og udvid papirbredde og
–længdestyrene til det maksimale.

2 Læg op til 150 ark papir i, og tilpas højre kant af

papiret til højre side af papirbakken med udskriftssiden
nedad. Skyd papiret ind til det stopper.

3 Skyd papirbredde og –længdestyrene ind,

til de trykker let mod papirstakken.

4 Sænk udskriftsbakken ned til vandret igen.

Alternativpapirbakken (øverst)

1

Træk alternativpapirbakken ud, og skyd papirbreddestyret helt ud.

2 Ilæg maksimalt 10 ark papir, så det ligger an mod højre

side af papirbakken. Udskriftssiden skal vende nedad.

3 Skyd papirbreddestyret ind til papirets kant.

Trin 6 -

Trin 6 -

Trin 6 -

Trin 6 -

Trin 6 - Installation af printerprogrammet

Før du kan bruge printeren, skal du installere printerprogrammet. For at installere printerprogrammet skal
du have mindst 8 MB RAM og Microsoft Windows 3.1x/95/98 installeret på computeren. Windows NT 4.0
printerprogrammet kræver mindst 24 MB RAM og Microsoft Windows NT 4.0 installeret på computeren.
Hardwarekravene er beskrevet på side 23, “Hardware-kompatibilitet”.

Bemærk: For Windows 95/98 brugere.

• Hvis meddelelsen Ny hardware fundet

Ny hardware fundet

Ny hardware fundet

Ny hardware fundet

Ny hardware fundet, vises på computerskærmen inden installationen eller i l

øbet f installationen, skal man vælge alternativet Der skal ikke installeres en driver

Der skal ikke installeres en driver

Der skal ikke installeres en driver

Der skal ikke installeres en driver

Der skal ikke installeres en driver (næste gang,

computeren startes, bliver man ikke stillet noget spørgsmål) og klikke på

OK.

Følg instruktionerne

nedenfor for at installere printerprogrammet.

• Hvis dialogboksen Opdater enhedsdriver

Opdater enhedsdriver

Opdater enhedsdriver

Opdater enhedsdriver

Opdater enhedsdriver vises på skærmen, skal man klikke på Næste

Næste

Næste

Næste

Næste. Derefter s

kal man klikke på Afslut

Afslut

Afslut

Afslut

Afslut. Følg anvisningerne nedenfor for at installere printerprogrammet.

Fra Start CD-ROM (anbefales)

Bemærk: På start-CD’en findes et program, der kan bruges til at kopiere HP DeskJet 1120C printerprogrammet
til 3,5-tommes, high-density disketter. På denne måde kan man installere printerprogrammet på
ystemer, der ikke har noget CD-ROM drev. Se Printerprogram-menuen på start-CD’en.

1

Start Microsoft Windows og kontrollér, at ingen andre Windows-applikationer er i gang.

2 Sæt Start-CD’en i CD-ROM drevet. Installationsprogrammet starter automatisk.
3 Klik på Printer Driver

Printer Driver

Printer Driver

Printer Driver

Printer Driver alternativet i CD-menuen for at installere printerprogrammet.

Følg anvisningerne installationsprogrammet ikke starter automatisk.

Danish

5/12/2000, 11:17 AM

6

background image

7

Del 1 - K

om godt i gang

Installation fra disketter (eller start-CD’en), hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk

1

Start Microsoft Windows, og kontrollér, at ingen andre Windows-programmer er i gang.

2 Sæt diskette 1 i computerens diskettedrev (eller sæt CD’en i CD-ROM drevet).

3 Vælg

Filer

,

Kør

i Windows 3.1 eller vælg

Start

,

Kør

i Windows 95/98/NT 4.0.

4 I kommandolinieboksen,

ved installation fra diskette skal man skrive det bogstav, der er knyttet til diskettedrevet, efterfulgt af
:\

SETUP

(f.eks., A:\SETUP).

ved installation fra CD skal man skrive det bogstav, der er knyttet til CD-ROM drevet, efterfulgt af
:\

INSTALL

(f.eks., D:\INSTALL).

5 Følg anvisningerne på computerskærmen for at afslutte installationen.

Trin 7 - Justér blækpatroner og printer-test

Man bør foretage en justering af blækpatronerne, hver gang der sættes nye i. Dette sikrer, at den sorte og den
farvede blæk er korrekt justeret, når der udskrives med både farveblækpatronen og den sorte blækpatron.

1

Kør HP DeskJet 1120C Toolbox-programmet ved at dobbeltklikke på

DJ1120C Toolbox

ikonet på

skrivebordet eller i programgruppen.

2 Klik på fligen

Vedligeholdelse,

og vælg

Justér blækpatroner.

Følg instruktionerne på

computerskærmen.

3 Når blækpatronerne er justeret, kan det være en god ide at teste printerens opsætning. Dette gøres ved at

vælge

Udskriv selvtest

fra fligen

Vedligeholdelse

i HP DeskJet 1120C Toolbox-programmet.

Adgang til information

Brugervejledning

Brugervejledningen indeholder information om brugen af printerprogrammet,
forskellige papirtyper, udskrivning med specielle funktioner, udskiftning af
blækpatroner, afhjælpning af printerproblemer, bestilling af HP-tilbehør samt
adgang til Kundesupport.

Toolbox-programmet

indeholder “sådan gør du” instruktioner samt fejlfindingshjælp,
printervedligeholdelsesfunktioner og information fra Hewlett-Packard.

Start-CD

indeholder en hurtig introduktion til printeren, et program til kopiering af

(Starter CD)

printerprogrammet fra CD til diskette, videoer om hvordan man bruger
printeren, udskriftseksempler, en elektronisk kopi af denne brugervejledning samt
bestillingsinformation.

Udskriftssæt

indeholder programmer, der kan bruges til at oprette projekter, der kan udskrives
på HP DeskJet 1120C printeren.

Web-område

http://www.hp.com/go/dj1120 eller http://www.hp.com indeholder links til HP’s
hjemmeside, hvor du kan finde de seneste printerprogrammer samt oplysninger
om produkter og kundesupport.

Bemærk: Hvis der opstår problemer med udskriften, der ikke kan afhjælpes vha. brugervejledningen, Toolbox-

programmet eller start-CD’en, kan du få hjælp fra HP’s Kundesupportcenter. På side 21 findes en
oversigt over mulighederne for support og vedligeholdelse af printeren.

Danish

5/12/2000, 11:17 AM

7

background image

8

Del 2 - Grundlæggende begr

eber

Ilægning af papir

Der kan anvendes arkstørrelser fra 101,6 x l52,4 mm til 331 x 485 mm i printeren.
Papirindføringen sker på en af de måder, der er beskrevet nedenfor.

Normalpapirbakke (nederst)

Som standard indføres papiret fra den nederste papirbakke.
Den nederste papirbakke rummer op til 150 ark papir
eller 15 konvolutter.

Alternativpapirbakke (øverst)

Udskriftsmedier som f.eks. transparenter, labels eller
konvolutter, der ikke anvendes så ofte, anbringes i den
øverste papirbakke.
Den øverste papirbakke rummer op til 10 ark papir eller
3 konvolutter.

Papirbakke bagtil

Papirbakken bagtil anvendes ved udskrivning
på specialmedier, der kræver lige papirindføring.
Specialmedierne skal indføres enkeltvis.

Gode råd i forbindelse med valg af papir

Brug kun papir, der er i overensstemmelse med listen “Anbefalet vægt på udskriftsmedia”, i afsnittet
Printerspecifikationer på side 25.

Brug ikke udskriftsmedia, der er beskadiget, foldet eller krøllet. Brug heller ikke papir med udskæringer eller
huller eller papir, der er kraftigt mønstret eller præget.

Brug ikke gennemslagsblanketter.

Undgå at blande flere forskellige typer papir i en papirbakke.

Papiret skal altid ilægges så den side, der skal udskrives på, vender nedad. Papirets højre kant skal ligge an
mod højre side af papirbakken.

Der må maksimalt ilægges 150 ark papir eller 15 konvolutter ad gangen i normalpapirbakken. I
alternativpapirbakken må der maksimalt ilægges 10 ark papir eller 3 konvolutter ad gangen. I papirbakken
bagtil skal arkene indføres enkeltvis.

Danish

5/12/2000, 11:17 AM

8

background image

9

2a

2b

5

Udskrivning på papir fra normalpapirbakken:

1 Løft udskriftsbakken og udvid papirbredde

og –længdestyrene til det maksimale.

2a Læg papir i normalpapirbakken. Papirets højre

kant skal ligge an mod højre side af papirbakken..

Bemærk: Specialmedier som f.eks. transparenter og

konvolutter skal ilægges så den side, der skal
udskrives på, vender nedad.

2b Ved udskrivning på kort skal kortstyret trækkes ud og

skydes ind, til det netop ligger an mod kanten på kortene.

3 Skyd papirbredde og –længdestyrene ind, til de trykker

let mod papirstakken.

4 Sænk udskriftsbakken ned til vandret igen.

5 Ved udskrivning på konvolutter eller kort skal fanerne ved

udskriftsbakken trykkes ned til de låses på plads. Husk at
trykke fanerne op igen, når udskriften er afsluttet.

6 Justér udskriftsindstillingerne i HP DeskJet 1120C

printerdriveren, så de passer til papirtypen, arkstørrelsen
og papirretningen. Se “Justering af udskriftsindstillinger” på side 12.

Bemærk:

Information om den alternativpapirbakken, papirbakken bagtil og udskrivning på andre typer
af medier findes i afsnittet “Udskrivning på andre typer papir “ på fanebladet “Hvordan gør jeg?”
i HP DeskJet 1120C Toolbox-programmet.

Del 2 - Grundlæggende begr

eber

Danish

5/12/2000, 11:17 AM

9

background image

10

Del 2 - Grundlæggende begr

eber

Udskiftning og vedligeholdelse af blækpatroner

Udskiftning af blækpatroner

Bemærk: Blækpatronerne må ikke tages ud, medmindre man har en ny blækpatron at skifte ud med. Printeren

kan godt skrive ud, selv om den ene blækpatron er tom. Dog fungerer printeren ikke, medmindre
begge blækpatroner sidder i printeren.

Brug kun anbefalede blækpatroner (HP bestillingsnummer 51645A/51645G: sort blækpatron, HP
bestillingsnummer C1823D/C1823G/C1823T: farveblækpatron). Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar
for skader på printeren eller blækpatronen, der skyldes ændringer eller efterfyldning af blækpatroner.

1

Tænd for printeren, og åbn topdækslet. Blækpatronholderen flyttes til midten af printeren, og blækpatron-
kontrollampen blinker.

2 Løft blækpatronlåsen op, tag fat i blækpatronen, og træk den op af holderen.

3 Tag den nye blækpatron ud af pakningen, og fjern forsigtigt den tape, der dækker blækdyserne. Vær forsigtig,

så du undgår at berøre blækpatronerne og de guldbelagte kontakter.

4 Sæt den nye blækpatron helt ned i holderen, og lås blækpatronlåsen.

5 Luk printerens topdæksel. Blækpatronholderen føres tilbage til højre side af printeren, og genoptag-

kontrollampen holder op med at blinke.

Vedligeholdelse af blækpatroner

Justering af blækpatronerne

Man bør foretage en justering efter hver gang, blækpatronerne er blevet skiftet. Dette sikrer, at sort og farvet
blæk vil være indjusteret, når de udskriver i den samme tekst, linie eller grafik.

1

Tænd for computeren og printeren.

2 Kør HP DeskJet 1120C Toolbox-programmet ved at dobbeltklikke på DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox-ikonet på

skrivebordet eller i programgruppen.

3 Klik på fligen Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse.

4 Vælg Justér blækpatroner

Justér blækpatroner

Justér blækpatroner

Justér blækpatroner

Justér blækpatroner.

5 Følg instruktionerne på computerskærmen for at justere blækpatronerne.

Rensning af blækpatronerne

Hvis der mangler linier eller prikker i den tekst eller grafik, der udskrives, skal blækpatronerne renses.

Bemærk:

Blækpatronerne bør ikke renses oftere end nødvendigt. Det giver øget blækforbrug, så
blækpatronerne bruges op hurtigere.

1

Kør HP DeskJet 1120C Toolbox-programmet ved at dobbeltklikke på DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox-ikonet på

skrivebordet eller i programgruppen.

2 Klik på fligen Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse.

3 Vælg Rens blækpatroner

Rens blækpatroner

Rens blækpatroner

Rens blækpatroner

Rens blækpatroner.

4 Følg instruktionerne på computerskærmen for at rense blækpatronerne.

Danish

5/12/2000, 11:17 AM

10

background image

11

Lær printerprogrammet at kende

Del 2 - Grundlæggende begr

eber

Dette afsnit indeholder en oversigt over printerprogrammets komponenter og funktioner.

Komponenter i printerprogrammet

HP DeskJet 1120C printerdriveren byder på en række specielle udskriftsmuligheder (se Udskrivning med specielle
funktioner) og mulighed for Vis udskrift og andet. Herudover gives følgende muligheder:

•••••

Toolbox-programmet

Toolbox-programmet

Toolbox-programmet

Toolbox-programmet

Toolbox-programmet indeholder de oplysninger, man har brug for, når man bruger printeren.

•••••

Status Monitor

Status Monitor

Status Monitor

Status Monitor

Status Monitor indeholder information om printerens status, det aktuelle udskrivningsjob og de aktuelle
udskriftsindstillinger. Man kan også annullere udskriftsjob fra statusmonitoren.

•••••

Uninstaller

Uninstaller

Uninstaller

Uninstaller

Uninstaller fjerner nemt og effektivt printerprogrammet fra computeren og Windows-
registreringsprogrammet.

•••••

Access HP Web Site

Access HP Web Site

Access HP Web Site

Access HP Web Site

Access HP Web Site indeholder en link til HP’s web-område, hvor du kan hente de nyeste
printerprogrammer og få oplysninger om produkter og kundesupport.

•••••

Registration Utility

Registration Utility

Registration Utility

Registration Utility

Registration Utility bruges til at registrere printeren via Internet. Når man registrerer printeren får man
tilsendt oplysninger om nye programmer og HP-produkter.

Disse funktioner findes i printer programgruppen.

Udvidede udskriftsfunktioner

HP DeskJet 1120C printerdriveren indeholder flere funktioner, der kan aktiveres fra brugergrænsesnittet.

•••••

Print Preview:

Print Preview:

Print Preview:

Print Preview:

Print Preview: HP DeskJet 1120C printerdriveren kan vise, hvordan udskriften kommer til
at se ud. Vis udskrift-funktionen i et program viser kun udskriften baseret på
indstillingerne i programmet. HP DeskJet 1120C printerdriveren viser derimod
udskriften, som den faktisk kommer til at se ud, dvs. som en kombination af
programmets udskriftsindstillinger og indstillingerne i printerdriveren. Hvis man ikke er
tilfreds med det, der vises i Print Preview, kan man annullere udskriftsjobbet. Derefter
skal man huske at ændre udskriftsindstillingerne, inden man skriver ud igen.

•••••

Print Settings Confirmation:

Print Settings Confirmation:

Print Settings Confirmation:

Print Settings Confirmation:

Print Settings Confirmation: HP DeskJet 1120C printerdriveren gør det nemt at foretage
ændringer af de mest almindelige udskriftsindstillinger som f.eks. udskriftskvalitet og
papirtype, uden at man ændrer indstillingerne i printerdriveren. Når man skriver ud,
vises en dialogboks med de mest almindelige udskriftsindstillinger på skærmen. Man
kan ændre disse indstillinger eller klikke på Udskriv for at fortsætte.

Bemærk:

Som standard er de udvidede udskriftsfunktioner aktiveret. Disse funktioner an specialtilpasses på
fanebladet Præferencer i printerdriveren. Se afsnittet Justering af udskriftsindstillinger” på side 12.

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

11

background image

12

Del 2 - Grundlæggende begr

eber

Justering af udskriftsindstillinger

Vælg printer

Det vil normalt være en fordel af vælge HP DeskJet 1120C printeren som standardprinter.

Sådan vælges HP DeskJet 1120C printeren som standardprinter - Windows 95/98 og Windows NT 4.0

1

Klip på Start

Start

Start

Start

Start, vælg Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger og vælg derefter Printere.

2 Klik på HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer-ikonet.

3 Vælg Vælg som standard

Vælg som standard

Vælg som standard

Vælg som standard

Vælg som standard fra menuen Filer

Filer

Filer

Filer

Filer, og luk vinduet.

Sådan vælges HP DeskJet 1120C printeren som standardprinter - Windows 3.1

1

Åbn Hovedgruppe

Hovedgruppe

Hovedgruppe

Hovedgruppe

Hovedgruppe i Programstyring.

2 Dobbeltklik på Kontrolpanelet

Kontrolpanelet

Kontrolpanelet

Kontrolpanelet

Kontrolpanelet for at åbne det, og dobbeltklik derefter på Printere.

3 Vælg HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer fra listen Installerede printere

Installerede printere

Installerede printere

Installerede printere

Installerede printere, og vælg derefter Vælg som standard

Vælg som standard

Vælg som standard

Vælg som standard

Vælg som standard.

4 Klik på Luk

Luk

Luk

Luk

Luk, og luk Kontrolpanelet.

Ændring af udskriftsindstillinger

I dialogboksen HP’s printerindstillinger kan man ændre indstillingerne af f.eks. papirtype og udskriftskvalitet. Det
er normalt ikke muligt at ændre disse indstillinger i et program.

Du kan ændre det aktuelle dokuments udskriftsindstillinger i programmet. Fremgangsmåden afhænger af, hvilket
program du bruger.

1

Vælg enten Udskriv

Udskriv

Udskriv

Udskriv

Udskriv, Udskriftsopsætning

Udskriftsopsætning

Udskriftsopsætning

Udskriftsopsætning

Udskriftsopsætning eller Printeropsætning

Printeropsætning

Printeropsætning

Printeropsætning

Printeropsætning fra menuen Filer

Filer

Filer

Filer

Filer.

2 Klik på Printer

Printer

Printer

Printer

Printer, Opsætning

Opsætning

Opsætning

Opsætning

Opsætning, Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger eller Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber afhængig af, hvilket program, du anvender.

3a Hvis du klikker på Printer

Printer

Printer

Printer

Printer under punkt 2, skal du klikke på Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger og derefter klikke på Opsætning

Opsætning

Opsætning

Opsætning

Opsætning.

3b Hvis du klikker på Opsætning

Opsætning

Opsætning

Opsætning

Opsætning, vises HP Printerindstillingerne enten med det samme, eller man skal først

klikke på Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger.

3c Hvis du klikker på Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger

Indstillinger, skal du klikke på Opsætning

Opsætning

Opsætning

Opsætning

Opsætning.

3d Hvis du klikker på Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber, vises HP Printerindstillingerne med det samme.

4 Nu kan du foretage ændringer af udskriftsindstillingerne på fanebladene Opsætning, Farver, Funktioner,

eller Præferencer.

Bemærk: Der findes en Hjælp-knap i nederste højre hjørne på alle fanebladene. Klik på Hjælp-knappen for at

få forklaringer på de forskellige indstillinger, der kan foretages.

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

12

background image

13

Udskrivning med specielle funktioner

2

6

7

9

11

4

Del 2 - Grundlæggende begr

eber

Med HP DeskJet 1120C printerdriveren er det en smal sag at oprette spændende og virkningsfulde dokumenter.
Funktionerne, der er anført nedenfor, gør det nemt at lave dokumenter af høj kvalitet som f.eks. direct mail-dokumenter,
brochurer, store regneark, nyhedsbreve og store plakater.

HP ZoomSmart Scaling Technology

Bruges til at forstørre eller formindske et valgt
udskriftsjob.

Anvendelse

Denne funktion bruges til at udskrive dokumenter i letter/
A4-størrelse såsom kalendere eller regneark på større ark,
uden at man behøver at reformatere originaldokumentet i
programmet.

Vink

Man kan naturligvis også reducere dokumentets størrelse
og skrive ud på mindre ark. Man kan f.eks. skrive et C/A2-
dokument ud i letter/A4-format.

Booklet

Bruges til at skrive to sider på et enkelt større ark.
Siderækkefølgen ændres, så arkene kan foldes på midten
til en pjece.

Anvendelse

Bruges til udskrivning af dokumenter som f.eks.
nyhedsbreve og brochurer i høj kvalitet.

Vink

Det anbefales, at man indstiller arkstørrelsen, inden man
begynder at arbejde med dokumentet. Det frarådes at
benytte papir af specialstørrelse.

Venstre og højre margen bør indstilles til mindst 12,7 mm.
Man kan også vælge alternativet “Shrink to Fit” i Booklet,
så dokumentet formindskes tilstrækkeligt meget til at der
bliver plads til venstre og højre margen.

Billboard

Bruges til at forstørre siden og udskrive den fordelt på
separate ark, der kan sættes sammen til en stor plakat.

Anvendelse

Dokumenterne kan udskrives i op til 5 gange deres
formaterede størrelse. Derefter kan de sættes sammen til
en plakat.

Vink

Hvis dokumentet består af mere end 1 side, udskrives kun
side 1 eller den aktuelle side i dokumentet.

Billboard-funktionen kan bruges til at udskrive et
dokument i C/A2-format på 2 ark 11" x 17"/A3 papir. 11" x 17"/
A3 dokumenter kan udskrives på 2 ark letter/A4 papir.

Handouts

Bruges til at udskrive 2, 4 eller 8 sider af dokumentet på et
enkelt ark papir.

Anvendelse

Udskriver 2, 4 eller 8 sider præsentationsmateriale på et
enkelt ark, der er nemt at omdele. Også velegnet til udskrift
af elektronisk post.

Vink

Af hensyn til skriftstørrelsen bør man anvende store
papirstørrelser sammen med handout-funktionen.

Danish-1120UG

6/5/00, 4:23 PM

13

background image

14

Del 2 - Grundlæggende begr

eber

HP DeskJet

HP DeskJet

HP DeskJet

HP DeskJet

HP DeskJet 1120C
HP DeskJet 1120C
HP DeskJet 1120C
HP DeskJet 1120C
HP Desk
HP Desk
HP Desk
HP Desk
HP Desk
HP Desk

2-sidet udskrift

For udskrivning på begge sider af papiret:

Anvendelse

Bruges til kvalitetsdokumenter som f.eks. brochurer og
kataloger, hvor der skal være tekst på begge sider af
papiret.

Vink

Hvis der er meget grafik i dokumentet, anbefales det at
bruge kraftigt papir som f.eks. HP Premium InkJet
Heavyweight Paper.

Mirror Image

Bruges til at udskrive et spejlvendt billede af dokumentet.

Anvendelse

Ved at bruge Mirror Image-funktionen kan man udskrive
på oversiden af en transparent. Så kan man nemt rense
transparenten og bruge den igen. Også velegnet til
udskrift på T-shirt overføringsbilleder.

Vink

De fleste programmer, der er specielt beregnet til T-shirts,
udskriver som standard et spejlvendt billede. For disse
programmers vedkommende skal man naturligvis ikke
vælge Mirror Image alternativet i printerdriveren.

Banner

Bruges til udskrift på løbende baner af papir.

Anvendelse

Udskrivning af bannere til festlige lejligheder eller til
udstillingsbrug.

Vink

Brug kun HP Banner papir og sørg for at indføre et ark
mere, end der er brug for til at udskrive banneret.

Sæt det første ark ind i alternativpapirbakken. Under
udskriften skal Banner-papiret holdes stramt (se
illustrationen).

Bemærk:

* Se afsnittet “Udskrivning med specialfunktioner” på

fanebladet “Hvordan gør jeg?” i HP DeskJet 1120C
Toolbox-programmet for yderligere oplysninger om
udskrift med specialfunktioner.

* Hvis programmet understøtter de samme funktioner,

anbefales det at vælge funktionerne fra programmet.

* Hvis Genoptag-kontrollampen blinker, mens du

udskriver med Booklet, 2-sidet udskrift eller Banner,
bør du læse instruktioner på computerskærmen
omhyggeligt, inden du trykker på Genoptag-
knappen for at fortsætte udskriften.

* Brug Vis udskrift-funktionen til at kontrollere

udskriften. Se afsnittet “Udvidede udskriftsfunktioner”
på side 11 for yderligere oplysninger.

Vælg en specialfunktion

1

Klik på fanebladet Funktioner

Funktioner

Funktioner

Funktioner

Funktioner i printerindstillingerne. Se afsnittet “Justering af udskriftsindstillinger” på side 12.

2 Vælg den ønskede funktion. De alternativer, man kan vælge imellem, vises på skærmen.

Bemærk: Klik på Hjælp-knappen for at få forklaringer på de forskellige indstillinger, der kan foretages.

3 Foretag de ønskede ændringer af udskriftsindstillingerne, og udskriv dokumentet.

Bemærk: • Se afsnittet “Udskrivning med specialfunktioner” på fanebladet “Hvordan gør jeg?” i HP DeskJet

1120C Toolbox-programmet for yderligere oplysninger om udskrift med specialfunktioner.

• Klik på Ingen funktioner på fanebladet Funktioner for at annullere alle valgte specialfunktioner og

udskrive med de normale (standard) indstillinger.

Danish-1120UG

6/5/00, 4:23 PM

14

background image

15

Brug af printeren i et netværk

Del 2 - Grundlæggende begr

eber

HP DeskJet 1120C printeren kan bruges som netværksprinter. Den kan sluttes direkte til et netværk via en ekstern HP
JetDirect printerserver, der skal købes separat. Windows-styresystemet indeholder også forskellige metoder til
deling af printere. Se afsnittet “Brug af printeren i et netværk” på fanebladet “Hvordan gør jeg?” i HP DeskJet 1120C
Toolbox-programmet.

Hvis du bruger JetDirect EX Plus anbefales det, at man opgraderer til E.05.13. Se web-området: http://www.hp.com for
information om opgradering.

Inden man installerer printerprogrammet:

• Kontrollér, at computeren og printerserveren er korrekt konfigureret i netværket. Se i

installationsvejledningerne til HP JetDirect hardwaren og softwaren for information.

• I Windows for Workgroups 3.11 skal Udskriftsstyring være aktiveret. Udskriftsstyring aktiveres ved at

dobbeltklikke på printerikonet i Kontrolpanelet og vælge alternativet Brug Udskriftsstyring.

Installation af printerprogrammet under Windows for Workgroups 3.11

Ved serveren:

I. Hvis serveren kører Novell Netware 3.12 & 4.11, skal printeren sættes op og sluttes til netværket.

II. Hvis serveren kører Windows NT 4.0, skal man kontrollere, at printerporten deles.

1

Sæt printeren op, og slut den til netværket.

2 Installer printerprogrammet fra start-CD’en eller fra installationsdiskette 1 (se side 6).

3 Vælg HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer i folderen Printere

Printere

Printere

Printere

Printere, klik på højre musknap, og vælg Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber.

4 Klik på fanebladet Porte

Porte

Porte

Porte

Porte, vælg Tilføj port

Tilføj port

Tilføj port

Tilføj port

Tilføj port, og konfigurer den type Port Monitor, der skal bruges til denne

delte printer, f.eks. HP JetDirect Port.
Sørg for, at printeren sættes op som “delt”

“delt”

“delt”

“delt”

“delt”.

HP JetDirect
ekstern
printerserver

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

15

background image

16

Del 2 - Grundlæggende begr

eber

Ved klienten:

1

Installer printerprogrammet fra start-CD’en eller installationsdiskette 1 (se side 6).

2 Når du bliver spurgt om printernavnet og printerporten, skal du vælge “HP DeskJet 1120C Printer”

“HP DeskJet 1120C Printer”

“HP DeskJet 1120C Printer”

“HP DeskJet 1120C Printer”

“HP DeskJet 1120C Printer” og enten

“None”

“None”

“None”

“None”

“None” eller den port (LPT1:), som printeren skal dirigeres videre til. Klik på OK

OK

OK

OK

OK.

3 Fortsæt installationen, indtil du er færdig, og genstart Windows.
4 Fra Windows Kontrolpanel vælges Printere. Klik på HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer ikonet, og klik på Tilslut

Tilslut

Tilslut

Tilslut

Tilslut.

5 Vælg den port, som printeren er sluttet til (f.eks. LPT3: ).
6 Klik på

Netværk...

...

...

...

...

og vælg derefter printerens netværkssti. For at sætte printeren op som permanent

netværksprinter på dit system, klikker du på boksen

Permanent,

klik derefter på

Tilslut.

Installation af printerprogrammet under Windows 95/98/NT 4.0

Ved serveren:

I. Hvis serveren kører Novell Netware 3.12 & 4.11, skal printeren sættes op og sluttes til netværket.

II. Hvis serveren kører Windows NT 4.0, skal man kontrollere, at printerporten deles.

1

Sæt printeren op, og slut den til netværket.

2 Installer printerprogrammet fra start-CD’en eller fra installationsdiskette 1 (se side 6).
3 Vælg HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer i Printers

Printers

Printers

Printers

Printers folderen, klik på højre musknap, og vælg Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber.

4 Klik på fanebladet Porte

Porte

Porte

Porte

Porte, vælg Tilføj port

Tilføj port

Tilføj port

Tilføj port

Tilføj port, og konfigurer den type Port Monitor, der skal bruges til denne

delte printer, f.eks. HP JetDirect Port.
Sørg for, at printeren sættes op som “delt”

“delt”

“delt”

“delt”

“delt”.

Ved klienten:

Bemærk: Hvis både klienten og serveren kører Windows NT 4.0, behøver man ikke at udføre nedenstående punkter.

Brug i stedet Network Printer Server under NT 4.0 (Point-and-Print) til at installere printerprogrammet.

1

Installer printerprogrammet fra start-CD’en eller installationsdiskette 1 (se side 6).

2 Afslut installationen ved at følge instruktionerne på computerskærmen. Vælg HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer

HP DeskJet 1120C printer og en

af LPT-portene.

3 Gør følgende for at ændre printerens egenskaber: højreklik på printerikonet i mappen Printere

Printere

Printere

Printere

Printere, og vælg

Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber

Egenskaber.

4a Windows 95/98:

Gå til fanebladet Detaljer

Detaljer

Detaljer

Detaljer

Detaljer, vælg Tilføj port,

Tilføj port,

Tilføj port,

Tilføj port,

Tilføj port, vælg Lokal port

Lokal port

Lokal port

Lokal port

Lokal port, og skriv navnet på serveren efterfulgt af navnet på

printeren, f.eks. \\Computernavn\\Printernavn.

4b Windows NT4.0:

Gå til fanebladet Porte

Porte

Porte

Porte

Porte, vælg Tilføj port

Tilføj port

Tilføj port

Tilføj port

Tilføj port, markér Lokal port

Lokal port

Lokal port

Lokal port

Lokal port, vælg Ny port

Ny port

Ny port

Ny port

Ny port, og skriv navnet på serveren

efterfulgt af navnet på printeren, f.eks. \\Computernavn\\Printernavn.

Bemærk: Hvis serveren kører Windows NT 4.0, bør man installere programmet JetAdmin , der følger med

JetDirect produkterne.

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

16

background image

17

Udskrivning fra DOS-programmer

Del 2 - Grundlæggende begr

eber

Når du skal udskrive i DOS er der to forskellige måder, hvorpå du kan justere printerinstillingerne: HP DeskJet
Kontrolpanel for DOS og DOS printerdrivere.

HP DeskJet Kontrolpanel for DOS

DOS-brugere har adgang til mange printerfunktioner via specifikke DOS-printerdrivere, men mange producenter
udvikler ikke printerdrivere til deres programmer. Brug DeskJet Kontrolpanelet til at angive, hvilken
standardprinter, der skal anvendes ved udskrivning fra DOS-programmer.

Bemærk: HP DeskJet Kontrolpanelet understøtter ikke udskrivning af specialtegn.

Installation af HP DeskJet Kontrolpanel til DOS

Inden du installerer Kontrolpanelet, skal du sikre dig, at printerens opsætning er korrekt og at der er tændt for
printeren.

1

Sæt start-CD’en i CD-ROM drevet.

2 Skriv følgende ved DOS-prompten C:\> skriv CD-ROM drevets bogstav og skift til mappen

\driver\win\disk4. Man kan f.eks skrive D:\driver\win\disk4, hvis CD-ROM drevet kaldes D.

3 Skriv INSTALL

INSTALL

INSTALL

INSTALL

INSTALL og tryk på ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER.

4 Følg instruktionerne på computerskærmen for at gennemføre installationen.

Bemærk: HP DeskJet Kontrolpanelet kan også installeres fra diskette 4.

Installation af HP DeskJet Kontrolpanel til DOS

DeskJet Kontrolpanelet åbnes ved DOS-prompten ved at skifte til biblioteket C:\HP1120C, skrive DJCP og trykke på
ENTER.

Brug Kontrolpanelet til at vælge printerindstillinger, som muligvis ikke er tilgængelige i visse DOS-programmer.
Dobbelte printerindstillinger, som er valgt i et DOS-program, kan overskrive visse printerindstillinger, der er valgt i
Kontrolpanelet. Man kan også rense og justere blækdyserne fra Kontrolpanelet, så udskriftskvaliteten bliver
optimal.

DOS Printerdrivere

Printerdrivere leveres af producenterne af DOS-programmer. Den anbefalede printerdriver at anvende er HP
DeskJet 850. Hvis denne ikke er tilgængelig, vælges HP DeskJet 600 eller 500 serien.

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

17

background image

18

Fejlfinding

Del 3 - Support

Der udskrives ikke noget

• Vær tålmodig

Ved udskrift af komplekse dokumenter med mange
forskellige skrifttyper, grafik og/eller farvefotografier
kan der gå lidt tid, inden udskriften går i gang. Hvis
afbryderknappen blinker, er printeren i gang med at
behandle informationen.

• Kontrollér, at der er tændt for printeren

Kontrollér, at netledningen er sluttet korrekt til
printeren og til en stikkontakt, der fungerer, og at der
tændt for printeren. Power-kontrollampen på
printerens frontpanel skal være tændt.

• Kontrollér, at printeren ikke er løbet tør for

papir

Sørg for, at papiret ligger rigtigt i papirbakken og at
der ikke er papirstop i printeren. Se side 20 for
oplysninger om, hvordan man afhjælper et papirstop.

• Kontrollér blækpatronerne

Kontrollér, at både den sorte blækpatron og
farveblækpatronen er installeret korrekt og at
printerens topdæksel er lukket.

• Prøv at udskrive en “testside”

Sluk for printeren, og tænd den derefter igen. Tryk på
Genoptag-knappen, og slip den, når Resume-
kontrollampen begynder at blinke. Hvis der bliver
udskrevet en testside, er der ikke noget galt med
printeren.

• Kontrollér interfacekablet (kun Windows 3.1x/

95/98)

Kontrollér, at der sluttet et højkvalitets tovejs-
interfacekabel (IEEE-1284) til både printeren og
computeren. Man kan teste, om kablet fungerer, ved
at klikke på fanebladet Vedligeholdelse i HP DeskJet
1120C Toolbox-programmet og vælge “Kabeltest”.

• Kontrollér printerens opsætning

Kontrollér, at HP DeskJet printeren er valgt som
aktuel printer eller standardprinter. Se afsnittet “Vælg
printer” på side 12.

• Kontrollér netværksopsætningen

Kontrollér, at printerens netværksopsætning er
korrekt. Se “Brug printeren i et netværk “ på
fanebladet “Hvordan gør jeg?” i HP DeskJet 1120C
Toolbox-programmet samt netværksleverandørens
vejledning.

Der udskrives en blank side

• Kontrollér, at blækdyserne ikke er dækket til

med tape

Kontrollér, at blækdyserne ikke er dækket til med
beskyttelsestape.

• Kontrollér, at blækpatronen ikke er tom

Hvis man udskriver sort tekst og der udskrives en
blank side, kan det skyldes, at den sorte blækpatron er
tom. Skift den sorte blækpatron ud.

• Kontrollér printerens opsætning

Kontrollér, at HP DeskJet 1120C printeren er valgt
som aktuel printer eller standardprinter.

• Kontrollér parallelporten på computeren

Printeren skal være sluttet direkte til parallelporten. Der
må ikke samtidig være tilsluttet andre enheder som
f.eks. et Zip-drev.

Teksten eller grafikken er ikke placeret korrekt

• Indstillingerne af papirstørrelse eller papirretning

skal måske ændres

Kontrollér, at indstillingerne af papirstørrelse og
papirretning i programmet passer til indstillingerne i
dialogboksen HP printerindstillinger. Se “Justering af
udskriftsindstillinger” på fanebladet “Hvordan gør jeg?”
i HP DeskJet 1120C Toolbox-programmet.

• Den sorte blækpatron og farveblækpatronen skal

måske justeres

Blækpatronerne skal justeres i forhold til hinanden, hver
gang en af blækpatronerne er blevet fjernet eller skiftet
ud, eller hvis den sorte blæk og farveblækken ikke
passer sammen på udskriften. Se “Justér blækpatroner”
på fanebladet “Vedligeholdelse” i HP DeskJet 1120C
Toolbox-programmet.

• Papiret ligger måske ikke rigtigt i papirbakken

Hvis alt på siden står skævt eller hælder, er det måske
fordi papirbredde- og papirlængdestyrene ikke er
justeret korrekt. De skal ligge an mod papirstakkens
venstre og nederste kanter. Der må maksimalt lægges
150 ark i normalpapirbakken eller 10 ark i
alternativpapirbakken ad gangen.

• Margenerne er indstillet forkert

Hvis teksten eller grafikken skæres af langs kanterne af
siden, kan forklaringen være, at margenerne er indstillet
sådan, at printeren ikke er i stand til at skrive helt ud til
margenen. Se afsnittet “Printerspecifikationer” på side
25.

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

18

background image

19

Del 3 - Support

Dårlig udskriftskvalitet

• Indstillingen af udskriftskvalitet er forkert

Indstillingen EconoFast giver større udskriftshastighed
og reducerer blækforbruget, men teksten bliver mindre
tydelig, og farverne mister glans. Vælg Normal eller
Bedst i dialogboksen HP printerindstillinger. Se
afsnittet “Ændring af printerindstillinger” på
fanebladet “Hvordan gør jeg?” i HP DeskJet 1120C
Toolbox-programmet.

• En blækpatron er næsten tom eller er tilstoppet

Hvis udskriftskvaliteten forringes, kan man klikke på
fanebladet Vedligeholdelse i HP DeskJet 1120C
Toolbox-programmet og vælge “Rens blækpatroner”.
Følg instruktionerne på computerskærmen. Hvis
udskriftskvaliteten ikke forbedres, er blækpatronen
måske næsten tom og skal udskiftes.

• Papirtypen er måske indstillet forkert

Ved udskrift på transparenter eller andre typer af
specialmedier skal man vælge den korrekte papirtype i
dialogboksen HP printerindstillinger. Se afsnittet
“Udskrivning på forskellige papirtyper og -størrelser”
på fanebladet “Hvordan gør jeg?” i HP DeskJet 1120C
Toolbox-programmet.

• Papiret er uegnet til brug i HP DeskJet printeren

Meget tyndt papir eller papir med glat overflade
indføres muligvis ikke korrekt. Papir med tydelig
prægning tager ikke så jævnt imod blæk. Brug HP
Premium Papir eller afprøv andre typer af papir, før du
køber større partier papir. Se oversigten “Anbefalet
vægt på udskriftsmedia” i afsnittet
“Printerspecifikationer” på side 25.

En del af siden mangler eller er forkert

• Margenerne er forkert indstillet

Hvis teksten eller grafikken skæres af langs kanterne af
siden, kan forklaringen være, at margenerne er
indstillet sådan, at printeren ikke er i stand til at skrive
helt ud til margenen.

• Kabelforbindelsen er dårlig, eller kablet er

beskadiget (kun Windows 3.lx/95/98)

Hvis printeren udskriver uforståelige tegn, bør du
kontrollere, at du bruger et tovejs kabel og at kablet er
korrekt sluttet til både printeren og computeren.
Kablet testes ved at klikke på fanebladet
Vedligeholdelse i HP DeskJet 1120C Toolbox-
programmet og vælge “Kabeltest”.

• ColorSmart II printerindstillingerne er måske

forkerte

Hvis farverne udskrives i gråtoner, har du
sandsynligvis valgt Udskriv i gråtoner

Udskriv i gråtoner

Udskriv i gråtoner

Udskriv i gråtoner

Udskriv i gråtoner i dialogboksen

HP printerindstillinger. ColorSmart-alternativet
Automatisk

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Automatisk giver de bedste farver.

• Du har valgt en forkert printer

Kontrollér, at HP DeskJet printeren er valgt som
aktuel printer eller standardprinter. Se afsnittet “Vælg
printer” på side 12.

Printeren er længe om at skrive ud

• Kontrollér systemets konfiguration

De minimale systemkrav er en 486-66MHz computer
med 8MB RAM. Printeren er imidlertid optimeret til en
Pentium computer.

• Der er ikke tilstrækkelig ledig diskplads i

systemet

Ved udskrift på A3 papir bør man have mindst 50MB
ledig diskplads i systemet. Hvis man udskriver filer
med meget grafik, bør man have mindst 50MB ledig
diskplads.

• Der er ikke tilstrækkelig hukommelse i

systemet

Prøv at øge systemets virtuelle hukommelse. Se
afsnittet “Andre kendte problemer” i Readme-filen.

• Du har valgt alternativet Udskriv line art og

fotografier

Hvis du udskriver med bedste kvalitet på HP Premium
Photo-papir og har valgt alternativet Udskriv line art
og fotografier, skal der være mindst 200 MB ledig
diskplads i systemet. Samtidig øges printerens spool-
tid.

• Portindstillingen er ikke ECP (kun Windows

3.lx/95/98)

Oplysninger om, hvordan portindstillingen ændres,
findes i manualen, der følger med computeren.
Kontakt eventuelt computerproducenten.

• Printerkablet er ikke et tovejs kabel (kun

Windows 3.lx/95/98)

Skift printerkablet ud med et IEEE-1284 printerkabel.

••••• En af blækpatronerne er ved at være tom

Skift blækpatronen ud.

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

19

background image

20

Del 3 - Support

Der er ikke tilstrækkelig ledig diskplads eller
hukommelse til at skrive ud

• Der er ikke tilstrækkelig ledig diskplads i

systemet

Annuller udskriftsjobbet, og slet eller flyt nogle
filer, inden du prøver at skrive ud igen. Alternativt
kan man skrive en side ud ad gangen i stedet for at
skrive hele dokumentet ud på en gang.

• Der er ikke tilstrækkelig hukommelse i

systemet

Prøv at øge systemets virtuelle hukommelse. Se
afsnittet “Andre kendte problemer” i Readme-filen.

• Du har valgt alternativet Udskriv line art og

fotografier

Hvis du udskriver med bedste kvalitet på HP
Premium Photo-papir og har valgt alternativet
Udskriv line art og fotografier, skal der være mindst
200 MB ledig diskplads i systemet. Samtidig øges
printerens spool-tid.

Der er papirstop i printeren

Sådan afhjælpes et papirstop

1

Lad printeren være tændt, åbn printerdækslet,
og skub blækpatronholderen til siden.

2 Fjern alle krøllede ark og tryk på genoptag-

knappen, indtil printeren fører hele arket ud. Hvis
dette ikke hjælper, bør man slukke og tænde for
printeren, indtil printeren fører hele arket ud. Det
kan være nødvendigt at fjerne alle krøllede ark og
trække papiret ud manuelt.

3 Luk printerdækslet.
4 Sluk for printeren, og tænd den derefter igen.

Sådan undgås papirstop

Kontrollér, at intet blokerer papirets vej gennem
printeren.

Læg ikke for meget papir i papirbakken.
Alternativpapirbakken kan rumme op til 10 ark
almindelige papir eller andet udskriftsmateriale
med samme tykkelse. Normalpapirbakken kan
rumme op til 150 ark almindeligt papir.

Læg papiret korrekt i.

Brug ikke papir, som er krøllet eller foldet. Brug
kun papir, der overholder specifikationerne i
afsnittet “Printerspecifikationer” på side 25.

Udskriv en testside

Printeren kan skrive ud, selv om den ikke er sluttet til
en computer. Ved at udskrive en testside kan man
kontrollere, at printeropsætningen er korrekt.

Udskrivning af en testside
1

Sluk for printeren og tænd den igen ved at
trykke på afbryderknappen.

2 Tryk på genoptag-knappen, og slip den igen,

når genoptag-knappen begynder at blinke.
Derefter udskrives en testside på printeren.

Udskrivning af en diagnostik-testside

Sådan udskrives en diagnostik-testside
1

Tænd for printeren.

2 Tryk på afbryderknappen, og tryk fire gange på

genoptag-knappen.

3 Slip afbryderknappen. Derefter udskrives en

diagnostik-testside. Informationen på denne
side gør det nemmere for kundesupportcenteret
at løse eventuelle problemer med printeren.

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

20

background image

21

Kundesupport

Del 3 - Support

Informationerne i foregående afsnit giver forslag til løsning af almindeligt forekommende problemer. Hvis
printeren ikke fungerer korrekt, og disse forslag ikke løser problemet, så prøv at bruge en af følgende support-
muligheder for at få hjælp.

Bemærk: Der er ingen dele inden i printeren, som brugeren selv kan servicere.

HP DeskJet 1120C Toolbox-programmet

På fanebladet “Fejlfinding” i dette program findes en letforståelig trinvis vejledning med løsning på hyppigt
forekommende udskriftsproblemer. Ved at følge løsningsforslagene i denne vejledning kan man afhjælpe de
fleste problemer. Programmet køres ved at dobbeltklikke på DJ1120C Toolbox-ikonet på skrivebordet eller i
programgruppen.

Internet

På World Wide Web kan du finde de nyeste printerprogrammer samt oplysninger om produkter og kundesupport.

http://www.hp.com/go/dj1120 eller http://www.hp.com

HP FIRST

HP FIRST er en automatisk informationsservice via fax. Døgnet rundt kan man få tilsendt teknisk information
afgiftsfrit. Ring til HP FIRST på et af nedenstående telefonnumre:

USA og Canada

800 333 1917

Storbritannien

0800 96 02 71

Engelsk service udenfor Storbritannien

+31 20 681 5792

Australien

613 9272 2627

Østrig

0660 8218

Belgien (flamsk)

0800 11906

Belgien (fransk)

0800 17043

Kina

86 10 6505 5280

Danmark

800 10453

Finland

800 13134

Frankrig

0800 905900

Tyskland

0130 810061

Hong Kong

2506 2422

Indien

9111 682 6031

Indonesien

21-352 2044

Italien

1678 59020

Korea

822 769 0543

Malaysia

03 298 2478

New Zealand

64 09 356 6642

Norge

800 11319

Filippinerne

(65) 275 7251

Portugal

05 05 313342

Singapore

275 7251

Spanien

900 993123

Sverige

020 795743

Schweiz (fransk)

0800 551526

Schweiz (tysk)

0800 551 527

Thailand

662 661 3511

Holland

0800 022 2420

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

21

background image

22

HP Telefonsupport

I garantiperioden

I garantiperioden

I garantiperioden

I garantiperioden

I garantiperioden kan du få hjælp fra HP Kundesupport-centeret.

Inden du ringer op, bedes du udfylde følgende informationer, så du er klar til at hjælpe medarbejderen fra
Kundesupport:

Hvad er serienummeret på din printer (se bag på printeren)?

Hvilken model har du? HP DeskJet 1120C

HP DeskJet 1120C

HP DeskJet 1120C

HP DeskJet 1120C

HP DeskJet 1120C

Hvilket mærke og model er din computer?

Hvilken version printerprogram anvender du (se titelfeltet i HP DeskJet 1120C Toolbox-programmet) og
hvilken driver har du valgt?

Kør DJ1120C Toolbox-programmet ved at dobbeltklikke på ikonen i programgruppen under Windows 3.1x eller
på skrivebordet i Windows 95/98. Klik på Vedligeholdelse og vælg Vis systeminformation. Hav disse
informationer klar, når du ringer til Kundesupport.

HP-Kundesupport kan kontaktes på et følgende telefonnumre:

U

SA og Canada

208 323 2551

Afrika/Mellemøsten

+41 22/780 71 11

Argentina

541 781 4061/69

Australien

613 9272 8000

Østrig

0660 6386

Belgien (flamsk)

02 6268806

Belgien (fransk)

02 6268807

Brasilien

55 11 709 1444

Kina

86 10 6505 3888

Tjekkiet

42 (2) 471 7321

Danmark

3929 4099

Finland

0203 47 288

Frankrig

01 43 62 34 34

Tyskland

0180 52 58 143

Grækenland

01 68 96 4 11

Hong Kong

800 96 7729

Ungarn

36 (1) 252 4505

Indien

9111 682 6035

Indonesien

21 350 3408

Irland

01 662 5525

Italien

02 264 10350

Korea

822 3270 0700

Malaysia

03 295 2566

MexicoD.F.

01 800 2214700,
01 800 9052900

Del 3 - Support

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

22

background image

23

Del 3 - Support

Mexico Guadalajara

(525) 264 2075

Mexico Monterey

91800 22147

New Zealand

09 356 6640

Norge

22 11 6299

Filippinerne

2 867 3551

Polen

48 22 37 5065

Portugal

01 441 7199

Rusland

7095 923 50 01

Singapore

272 5300

Spanien

902 321 123

Sverige

08 619 2170

Schweiz

0848 80 11 11

Taiwan

886-2-27170055

Thailand

02 661 4011

Holland

020 606 8751

Tyrkiet

90 1 224 59 25

Storbritannien

0171 512 5202

Vietnam

8 823 4530

Venezuela

582 239 5664

HP tilbehør

HP tilbehør

HP tilbehør

HP tilbehør

HP tilbehør

HP Premium Transparency Film

US Letter, 50 ark; 8.5 x 11"

C3834A

C3834A

C3834A

C3834A

C3834A

US Letter, 20 ark 8.5 x 11"

C3828A

C3828A

C3828A

C3828A

C3828A

A4, 50 ark: 210 x 297 mm

C3835A

C3835A

C3835A

C3835A

C3835A

A4, 20 ark: 210 x 297 mm

C3832A

C3832A

C3832A

C3832A

C3832A

HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies

US Letter, 50 ark: 8.5 x 11"

C6051A

C6051A

C6051A

C6051A

C6051A

A4, 50 ark: 210 x 297 mm

C6053A

C6053A

C6053A

C6053A

C6053A

HP Premium Inkjet Paper

US Letter, 200 ark: 8.5 x 11"

51634Y

51634Y

51634Y

51634Y

51634Y

US B-størrelse, 100 ark: 11 x 17"

C1855A

C1855A

C1855A

C1855A

C1855A

A4, 200 ark: 210 x 297 mm

51634Z

51634Z

51634Z

51634Z

51634Z

A3, 100 ark: 297 x 420 mm

C1856A

C1856A

C1856A

C1856A

C1856A

HP Premium Inkjet Heavyweight Paper

US Letter, 100 ark: 8.5 x 11"

C1852A

C1852A

C1852A

C1852A

C1852A

A4, 100 ark: 210 x 297 mm

C1853A

C1853A

C1853A

C1853A

C1853A

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

23

background image

24

Del 3 - Support

HP Premium Photo Paper

US Letter, 15 ark: 8.5 x 11"

C6039A

C6039A

C6039A

C6039A

C6039A

US B-størrelse, 20 ark: 11 x 17"

C6058A

C6058A

C6058A

C6058A

C6058A

A4 (europæisk), 15 ark: 210 x 297 mm

C6040A

C6040A

C6040A

C6040A

C6040A

A4 (asiatisk), 15 ark: 210 x 297 mm

C6043A

C6043A

C6043A

C6043A

C6043A

A3, 20 ark: 297 x 420 mm

C6059A

C6059A

C6059A

C6059A

C6059A

HP Bright White Paper

US Letter, 500 ark: 8.5 x 11"

C1824A

C1824A

C1824A

C1824A

C1824A

US Letter, 200 ark: 8.5 x 11"

C5976A

C5976A

C5976A

C5976A

C5976A

US B-størrelse, 200 ark: 11 x 17"

C1857A

C1857A

C1857A

C1857A

C1857A

A4, 500 ark: 210 x 297 mm

C1825A

C1825A

C1825A

C1825A

C1825A

A4, 200 ark: 210 x 297 mm

C5977A

C5977A

C5977A

C5977A

C5977A

A3, 200 ark: 297 x 420 mm

C1858A

C1858A

C1858A

C1858A

C1858A

HP Banner Paper

US Letter, 100 ark: 8.5 x 11"

C1820A

C1820A

C1820A

C1820A

C1820A

A4, 100 ark: 210 x 297 mm

C1821A

C1821A

C1821A

C1821A

C1821A

HP Greeting Card Paper

US Letter, 20 ark, 20 konvolutter

C1812A

C1812A

C1812A

C1812A

C1812A

A4, 20 ark, 20 konvolutter

C6042A

C6042A

C6042A

C6042A

C6042A

HP Iron-on T-shirt Transfers

US Letter, 10 ark: 8.5 x 11"

C6049A

C6049A

C6049A

C6049A

C6049A

A4, 10 ark: 210 x 297 mm

C6050A

C6050A

C6050A

C6050A

C6050A

HP Labels

A4, 14/ark, 100 ark: 99 x 38 mm

92296L

92296L

92296L

92296L

92296L

A4, 16/ark, 100 ark: 99 x 34 mm

92296M

92296M

92296M

92296M

92296M

A4, 21/ark, 100 ark: 64 x 38 mm

92296N

92296N

92296N

92296N

92296N

A4, 10/ark, 100 ark: 100 x 51 mm

92296P

92296P

92296P

92296P

92296P

A4, 1/ark, 100 ark: 200 x 289 mm

92296R

92296R

92296R

92296R

92296R

Print Cartridge

Sort

51645G (21cc)

51645G (21cc)

51645G (21cc)

51645G (21cc)

51645G (21cc)

Stor Sort

51645A (42cc)

51645A (42cc)

51645A (42cc)

51645A (42cc)

51645A (42cc)

Farvet

C1823D (30cc)/C1823G (15cc)/C1823T (2 X 30cc)

C1823D (30cc)/C1823G (15cc)/C1823T (2 X 30cc)

C1823D (30cc)/C1823G (15cc)/C1823T (2 X 30cc)

C1823D (30cc)/C1823G (15cc)/C1823T (2 X 30cc)

C1823D (30cc)/C1823G (15cc)/C1823T (2 X 30cc)

Parallel Cable

HP IEEE-1284 foreneligt parallelkabel (2 meter)

C2950A

C2950A

C2950A

C2950A

C2950A

HP IEEE-1284 foreneligt parallelkabel (3 meter)

C2951A

C2951A

C2951A

C2951A

C2951A

HP JetDirect Print Server

HP JetDirect EX Plus

J2591A

J2591A

J2591A

J2591A

J2591A

HP JetDirect 150X

J2592A

J2592A

J2592A

J2592A

J2592A

HP JetDirect 300X

J3263A

J3263A

J3263A

J3263A

J3263A

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

24

background image

25

Printerspecifikationer

Del 4 - Specifik

ationer

Udskrivningsmetode

Termo-blækprinter til kontrolleret udskrivning på almindeligt papir

Udskrivningshastighed

Op til 7,0 sider i minuttet ved sort/hvid udskrivning.
Op til 6,0 sider i minuttet ved udskrivning i farve.
Disse tal er omtrentlige. Den faktiske hastighed afhænger af
systemets konfiguration og den software, der anvendes.

Opløsning

Letter-kvalitet
600 x 600 dpi sort
PhotoREt II color
PhotoREt II teknologien er varemærkebeskyttet af HP. Teknologien
forbedrer udskriftskvaliteten ved at øge antallet af farver, der kan
udskrives på en enkelt pixel. HP PhotoREt II benytter en ny
blækpatron (C1823D/C1823G/C1823T), der udsender blækdråber
med en størrelse på 10 picoliter. Det er 70% mindre end tidligere
HP DeskJet blækpatroner. HP PhotoREt II kan placere op til 16
dråber blæk på en enkelt pixel og kan frembringe 4 nuancer af
hver af primærfarverne ved at regulere den mængde blæk, der
påføres hver enkelt pixel, meget præcist.
Kontakt HP-Kundesupport for yderligere oplysninger om
PhotoREt II.

Kladdekvalitet

300 x 600 sort
PhotoREt II color

Printerstyringssprog

HP PCL niveau 3 udvidet

Tegnsæt

PC-8, PC8 Dansk/Norsk, PC-8 Tyrkisk, PC-850, PC-852, HP
Roman8, ECMA-94 Latin 1 (ISO 8859/1), ECMA-94 Latin 2 (ISO 8858/
2), ECMA-128 Latin 5 (ISO 8859), UK (ISO 4), ASCII (ISO 6), Svensk
(ISO 11), Italiensk (ISO 15), Spansk (ISO 17), Tysk (ISO 11), Italiensk
(ISO 15), Tysk (ISO 21), Dansk/Norsk (ISO 60), Fransk (ISO 69), Legal,
Windows, Latin 1, Windows Latin 2, Windows Latin 5

Mål

Med lukket papirbakke

B x H x D: 22,8 x 8,8 x 15.0” (579,1 x 223,2 x 380,0 mm)

Med papirbakken trukket helt ud

B x H x D: 22,8 x 8,8 x 26.3” (579,1 x 223,2 x 668,0 mm)

Vægt

9,4 kg

Hardware-kompatibilitet

Windows-miljø

• 80486-66 MHz processor og herover (optimeret til Pentium-

133 MHz)

• Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0
• 8 MB RAM (optimeret til 16 MB RAM) til Windows 3.1x

Windows 95

, Windows 98

• 24 MB RAM (optimeret til 32 MB RAM) til Windows NT 4.0
• 50 MB ledig plads på harddisken til 11" x 17" eller A3 format
(filer med meget grafik kan kræve mere ledig diskplads)

DOS-miljø

DOS 3.3 og herover

Software-kompatibilitet

Microsoft Windows (version 3.1x, Windows 95/98 og Windows NT 4.0)

Anbefalet vægt på udskriftsmedia

Papir:

60-135 g/m

2

Konvolutter:

75-90 g/m

2

Kort:

110-200 g/m

2

(op til 0,3 mm tykkelse ved manuel indføring)

Anvendelige papirformater

fra 100 x 148 mm til 330 x 483 mm.

Papirhåndtering

Normalpapirbakke (op til 150 ark 60 g/m

2

)

Alternativpapirbakke (op til 10 ark 60 g/m

2

)

Papirbakke bagtil (til kort op til 0,3 mm tykkelse, der kræver lige
papirgennemføring)

I/O Interface

Parallelt, IEEE 1284 kompatibelt med 1284-B sokkel (ECP)

Printer-hukommelse

2 MB indbygget ROM
2 MB indbygget RAM
64KB receive buffer

Strømforsyning

100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)

Strømforbrug

4,4 W i standby
35 W ved udskrift

Driftsmiljø

Temperatur

Max. driftstemperatur:
5

o

C til 40

o

C (41

o

F til 104

o

F)

Fugtighed: 10-80% RF ikke-kondenserende
Anbefalede driftsbetingelser for bedste udskriftskvalitet: 15

o

C til

35

o

C (59

o

F til 95

o

F), 20 til 80% RF ikke-kondenserende

Opbevarings-temperatur: -40

o

C til 60

o

C (-40

o

F til 140

o

F)

Støjniveau ifølge ISO 9296

Lydtryk, LpAm: 49 dB(A) (ved printeren)

Driftssikkerhed

3.000 sider pr. måned med sort blækpatron, 500 sider pr. måned
med farveblækpatron
20.000 timer gennemsnitstid mellem fejl

Produkt- og sikkerhedscertificering

Printer med netledning

NOM1, TUV-GS, UL, CSA, SABS (Sydafrika), CCIB (Kina) og PSB
(Singapore), JUN (Korea)

EMI-certificeringer

Printer med netledning:
CE (Europæisk Union), B-mærke (Polen), GOST (Rusland), BCIQ
(Taiwan), FCC (USA), RRL (Korea), VCCI (Japan), C-Tick (Australien,
New Zealand)

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

25

background image

26

Meddelelse vedrørende netledningen

Meddelelse vedrørende netledningen

Meddelelse vedrørende netledningen

Meddelelse vedrørende netledningen

Meddelelse vedrørende netledningen

Netledningen kan ikke repareres. Hvis den er defekt, skal den kasseres eller returneres til forhandleren.

LED klassificering

LED klassificering

LED klassificering

LED klassificering

LED klassificering

Strømforbrug

Strømforbrug

Strømforbrug

Strømforbrug

Strømforbrug

Generelle meddelelser

Del 4 - Specifik

ationer

CLASS 1 LED PRODUCT

LED KLASSE 1

APPARECCHIO LED DI CLASSE 1

PRODUCT KLASY 1 Z DIODAMI ŒWHECYCYMI LED

Appareil à Diode Electrluminescente de Classe 1

ZA¸∆ZEN∆ LED T¸∆Y 1

KLASS 1 LED APPARAT

LUOKAN 1 LED

Energy Star is a US registered service mark of the United States
Environmental Protection Agency

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

26

background image

27

Del 4 - Specifik

ationer

A.

Omfanget af den begrænsede afhjælpning

1.

Hewlett-Packard (HP) indestår over for slutbrugerkunden, at de
ovenfor specificerede produkter fra HP vil være fri for fejl og
mangler i materialer og udførelse i den ovenfor specificerede
periode, som begynder på den dato, hvor kunden har købt
produktet. Kunden er ansvarlig for tilvejebringelse af bevis på
købsdatoen.

2.

Ved softwareprodukter gør HP’s begrænsede afhjælpning sig kun
gældende for manglende eksekvering af
programmeringsinstruktioner. HP indestår ikke for, at operationen
af noget produkt vil være uden forstyrrelser eller fejl.

3.

HP’s begrænsede afhjælpning dækker kun de fejl og mangler, der
er opstået som resultat af normal brug af produktet, og gælder ikke
for følgende:
a.

Forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller modifikation;

b.

Software, interfaceprodukter, medier, reservedele eller
forbrugsvarer, som ikke stilles til rådighed af eller understøttes
af HP; eller

c.

Drift uden for produktets specifikationer.

4.

Ved HP printerprodukter vil brug af blækpatroner, som ikke er fra
HP, eller en genopfyldt blækpatron ikke påvirke hverken
afhjælpningen over for kunden eller nogen HP supportkontrakt med
kunden. Såfremt en printerfejl eller skade imidlertid kan tilskrives
brugen af en blækpatron, som ikke er fra HP eller som er
genopfyldt, vil HP opkræve normal timeløn og
materialeomkostninger ved service på printeren for at afhjælpe den
pågældende fejl eller skade.

5.

Hvis HP i afhjælpningsperioden modtager meddelelse om en fejl
eller mangel i et software-, medie- eller blækpatronsprodukt, som er
dækket af HP’s afhjælpning, skal HP udskifte det defekte produkt.
Hvis HP i afhjælpningsperioden modtager meddelelse om en fejl
eller mangel i et hardwareprodukt, som er dækket af HP’s
afhjælpning, skal HP efter eget valg enten reparere eller ombytte
det defekte produkt.

6.

Hvis HP er ude af stand til at reparere eller ombytte et defekt
produkt, som er dækket af HP’s afhjælpning, skal HP, inden for en
rimelig periode efter at være blevet gjort opmærksom herpå,
refundere produktets købspris.

7.

HP er ikke forpligtet til at reparere, ombytte eller refundere, førend
kunden har returneret det defekte produkt til HP.

8.

Et ombytningsprodukt kan enten være nyt eller i samme stand som
nyt, og dets funktionsevne vil mindst svare til det ombyttede
produkts.

9.

HP’s begrænsede afhjælpning er gyldig i lande, hvor de HP
produkter, der er angivet ovenfor, distribueres af HP, med
undtagelse af Mellemøsten, Afrika, Argentina, Brasilien, Mexico,
Venezuela og Frankrigs “Departments D’Outre Mer”. Indenfor disse
undtagelsesområder er afhjælpningen kun gyldig i det land, hvor
produktet blev købt. Kontrakter om yderligere afhjælpningsservice,
såsom service på installationsstedet, kan erhverves fra enhver
autoriseret HP servicefacilitet i lande, hvor produktet distribueres af
HP eller af en autoriseret importør.

Hewlett-Packard garantibestemmelse

HP Produkt

Software
Blækpatroner
Printer-periferi-hardware

Garantiens varighed

90 dage
90 dage

1 år

B.

Afhjælpninsgbegrænsninger

1.

I DET OMFANG SOM DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, GIVER
HVERKEN HP ELLER DETS TREDJEPARTS LEVERANDØRER NOGEN
ANDEN AFHJÆLPNING ELLER INDESTÅELSER AF NOGEN ART,
HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, I FORBINDELSE
MED HP- PRODUKTERNE, OG FRASKRIVER SIG SPECIFIKT
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER INDESTÅELSER OM
SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL
ET BESTEMT FORMÅL.

C.

Ansvarsbegrænsninger

1.

I det omfang lokal lovgivning tillader det, er retsmidlerne i denne
erklæring kundens eneste og eksklusive retsmidler.

2.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, BORTSET FRA
DE FORPLIGTELSER, SOM SPECIFIKT ER FREMHOLDT I DENNE
ERKLÆRING, ER HP OG DETS TREDJEPARTS LEVERANDØRER
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE
ELLER INDIREKTE TAB, UANSET OM DISSE ER BASERET PÅ
KONTRAKT ELLER SKYLDES FORHOLD UDEN FOR KONTRAKT.

D.

Lokal lovgivning

1.

Denne Afhjælpningserklæring giver kunden specifikke juridiske
rettigheder. Kunden kan også have andre rettigheder, som kan
variere fra land til land..

2.

I det omfang at denne Afhjælpningserklæring måtte være i strid med
lokal lovgivning, skal erklæringen fortolkes i overensstemmelse
med sådan lokal lovgivning. Under sådan lokal lovgivning gør visse
ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i denne
Afhjælpningerklæring sig måske ikke gældende for kundenF.eks.
visse stater i USA, såvel som visse regeringer uden for USA (inklusive
provinser i Canada), kan:

a.

Forbyde at ansvarfraskrivelserne og begrænsningerne i denne
Afhjælpningserklæring indskrænker forbrugerens lovmæssige
rettigheder (f.eks. Storbritannien);

b.

På anden vis indskrænke fabrikantens mulighed for at fraskrive
sig sådant ansvar eller pålægge sådanne begrænsninger; eller

c.

Tildele kunden yderligere afhjælpninsgrettigheder, specificere
varigheden af underforstået afhjælpning, som fabrikanten ikke
kan fraskrive sig, eller forbyde begrænsninger af varigheden af
underforstået afhjælpning.

3.

FOR FORBRUGERTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OG NEW
ZEALAND EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER
BETINGELSERNE I DENNE AFHJÆLPNINGSERKLÆRING, MED
UNDTAGLESE AF DET UNDER LOVEN TILLADTE, IKKE DE
OBLIGATORISKE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER, SOM GØR SIG
GÆLDENDE FOR SALGET AF HP- PRODUKTER TIL SÅDANNE
KUNDER, MEN ER I TILLÆG DERTIL.

Danish

5/12/2000, 11:18 AM

27

background image

Manufacturer's name

:

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.

Manufacturer's address

:

Asia Hardcopy Manufacturing Operation
20 Gul Way Singapore 629196

declares, that the product

Product Name

:

HP DeskJet 1120C Printer

Product Number

:

HP C2678A

Product Options

:

All

conforms to the following Product Specifications

:

Safety

:

IEC 950 : 1991 + A1 + A2 / EN 60950 : 1992 + A1 + A2
IEC825-1 : 1993 / EN 60825-1 : 1994 class I for LEDS

EMC

:

CISPR 22 : 1993 / EN 55022 : 1994 Class B
EN 50082-1 : 1992
IEC 801-2 : 1991 / prEN 55024-2 : 1992 - 4 kV CD, 8 kV AD
IEC 801-3 : 1984 / prEN 55024-3 : 1991 - 3 V/m
IEC 801-4 : 1988 / prEN 55024-4 : 1992 - 0.5 kV Signal Lines
1 kV Power Lines
IEC-1000-3-2 : 1995 / EN 61000-3-2 : 1995
IEC-1000-3-3 : 1994 / EN 61000-3-3 : 1995

Supplementary Information

:

(1) The products herewith comply with the requirements of the Low Voltage Directive 73 / 23 / EEC and the

EMC Directive 89 / 336 / EEC.

(2) The HP DeskJet 1120C printer was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal

Computer.

Singapore, April 1998

Chan Kum Yew, Quality Manager

European Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH,

Department TRE, Herrenberger Straße 130, D-71034 Boblingen (Fax: +49-7031-143143)

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO / IEC Guide 22 and EN 45104

background image

© Copyright 2000
Hewlett-Packard Company

Printed in Germany
Manual Part No. C8099-90018

http://www.hp.com/go/dj1125

C8099-90018

Printed on recycled paper

Cover1120C-NFSD

23/5/00, 11:10 AM

4