HP Deskjet 1125c Printer - Indholdsfortegnelse

background image

Indholdsfortegnelse

2

2

3

4

5

5

6

7

8

8

9

Dansk

Introduktion

USB

2

Macintosh

3

1

Windows 2000

4

5

Yderligere oplysninger

Danish-1125CGSG

5/31/00, 8:46 PM

1

background image

2

Brug af denne vejledning

Velkommen til introduktionen til HP DeskJet 1125C. HP DeskJet 1125C er den nyeste printer i serien af
HP DeskJet 1120C-farveprintere. Læs denne vejledning for at få nye oplysninger om DeskJet 1125C-printeren.
Oplysninger om printerinstallation, grundlæggende udskrivning og fejlfinding finder du i brugervejledningen
til HP DeskJet 1120C.

Denne vejledning indeholder følgende afsnit:

USB-

Beskriver, hvordan USB-kablet tilsluttes printeren, og hvordan USB-porttilslutningen installeres og

afinstalleres (kun Windows 98 og Windows 2000).

Macintosh-

Beskriver, hvordan printersoftwaren installeres på en Macintosh-computer.

Windows 2000-

Beskriver, hvordan printersoftwaren installeres og afinstalleres, og hvordan printeren

bruges på et netværk i Windows 2000.

Yderligere oplysninger-

Viser, hvordan tovejskommunikation aktiveres på printeren, og hvordan du kan få

adgang til HP Kundesupport via telefon og World Wide Web, samt sprogforkortelser.

Bemærk! Alle oplysninger i brugervejledningen til HP DeskJet 1120C gælder HP DeskJet 1125C-
printeren, medmindre andet er angivet i denne vejledning.

Hvis følgende ressourcer ikke er tilstrækkelige til at hjælpe med vedligeholdelse af printeren og løsning af
udskrivningsproblemer, kan du få hjælp fra HP Kundecenter (se "Yderligere oplysninger" på side 8).

Introduktion

Det første sted at lede efter nye oplysninger om din HP DeskJet 1125C-printer.

Brugervejledning

Indeholder oplysninger om printerinstallation, valg og brug af papir, udskrivning med
specielle funktioner, udskiftning af blækpatroner, fejlfinding og bestilling af HP-
forbrugsstoffer.

Bemærk! Printersættet, installationsdisketter, HP Premium InkJet Rapid-Dry Transparencies
og C1823G-farveblækpatroner kan ikke længere fås.

Værktøjskasse

Indeholder gode råd og fejlfindingsanvisninger samt adgang til
rintervedligeholdelsesfunktioner og HP-oplysninger.

Start-cd

Indeholder Windows- og Macintosh-printersoftware på separate cd'er samt en

(Windows, Mac)

elektronisk kopi af brugerdokumentationen.

Websted

http://www.hp.com/go/dj1125 eller http://www.hp.com er en hyperlink til HP Websted
med de nyeste oplysninger om printersoftware, operativsystemer, produkter og
support.

Adgang til oplysninger

Afsnit 1-Introduktion

Danish-1125CGSG

5/31/00, 8:46 PM

2

background image

3

Brug kun USB-kablet, hvis computeren kører Windows 98 eller Windows 2000 og har en USB-port.
Hvis computeren ikke er korrekt konfigureret til at bruge USB, skal du bruge et parrallelkabel for at tilslutte
computeren til printeren.

Hvis du vil slutte det parrallelkabel med printeren, skal du finde skydeknappen bag på printeren, skubbe den til
højre, så den dækker USB-porten, og derefter tilslutte det parrallelkabel i printerens parallelport.

Bemærk! Med skydeknappen bag på printeren kan du vælge en tilslutning med enten et
parallelport eller et USB-kabel.

Windows 98

1

Tænd for printeren, og sæt start-cd'en til Windows i cd-rom-drevet. Klik ikke på

Printer Driver

-ikonet. Gå

videre til trin 2.

2

a

Find den skydeknap, der dækker USB-porten, bag på printeren.

A

B

b

Skub skydeknappen til venstre, så den dækker den parallelport. Tilslut computerens USB-kabel
(indkøbt separat, varenummer C6518A) til printerens USB-port. Hvis computeren er korrekt
konfigureret til at bruge USB, registrerer Windows printeren.

3

Dialogboksen

Guiden Tilføj ny hardware

åbnes.

a

Klik på

Næste,

indtil du bliver bedt om at angive en placering til softwaren.

b

Klik på

Gennemse

, og dobbeltklik på ikonet for cd'en (typisk drev D:).

c

Marker biblioteket

\driver\win\

<sprog>

\win98usb

på start-cd'en til Windows, og klik på

OK

.

En liste over sprogkoderne på 3 tegn for

<sprog>

findes på side 9.

d

Klik på

Næste

for at se de efterfølgende dialogbokse, og klik derefter på

Udfør

.

e

Klik på

Tilbage

, hvis driveren ikke blev fundet, og gentag trin 3a til 3d.

4

Skærmbilledet

HP DeskJet Setup Wizard

(Guide til HP DeskJet-installation) vises, når den nye driver er

korrekt installeret.

5

Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte installationen af printersoftwaren.

USB-installation

Afsnit 2-USB

Danish-1125CGSG

5/31/00, 8:46 PM

3

background image

4

Afsnit 2-USB

Windows 2000

1

Tænd for printeren, og sæt start-cd'en til Windows i cd-rom-drevet. Klik ikke på

Printer Driver

-ikonet. Gå

videre til trin 2.

2

a

Find den skydeknap, der dækker USB-porten, bag på printeren.

b

Skub skydeknappen til venstre, så den dækker den parallelport. Tilslut computerens USB-kabel
(indkøbt separat, varenummer C6518A) il printerens USB-port. Hvis computeren er korrekt
konfigureret til at bruge USB, registrerer Windows printeren.

3

Dialogboksen

Guiden Ny hardware fundet

åbnes.

a

Klik på

Næste

, indtil du bliver bedt om at angive en placering til softwaren.

b

Klik på

Gennemse

,

og marker filen .INF i biblioteket

\driver\winnt\

<sprog>

\disk1

på start-cd'en til

Windows. En liste over sprogkoderne på 3 tegn for

<sprog>

findes på side 9.

c

Klik på

OK

,

og derefter på

Udfør

for at installere driveren.

Windows 98

Brug afinstallationsprogrammet i programgruppen HP DeskJet 1125C til at fjerne USB-porttilslutningen og
printersoftwaren.

Sådan fjernes kun USB-porttilslutningen:

1

Kør programmet UNINST.EXE fra biblioteket

\driver\win\

<sprog

>\win98usb

på start-cd'en til Windows.

2

Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre afinstallationen.

Windows 2000

1

Sørg for, at USB-kablet er korrekt sluttet til printeren og pc'en.

2

Sluk for printeren, og tænd den derefter igen.

3

Dobbeltklik på

Tilføj/fjern hardware

i Kontrolpanel, og klik derefter på

Næste

.

4

Vælg

Fjern en enhed/tag en enheds stik ud

, og klik på

Næste

.

5

Vælg

Fjern en enhed

, og klik på

Næste

.

6

Rul ned gennem listen over enheder, og dobbeltklik på

Understøttelse til USB-udskrivning

.

7

Følg anvisningerne på skærmen for at fjerne enheden.

8

Dobbeltklik på

Tilføj/fjern programmer

i Kontrolpanel.

9

Marker

HP DeskJet 1125C Printer

, og klik på

Rediger/fjern

.

10 Klik på

OK

for at bekræfte afinstallationen.

USB-afinstallation

Danish-1125CGSG

5/31/00, 8:46 PM

4

background image

5

Afsnit 3-Macintosh

Du kan slutte printeren til de nyeste modeller af Macintosh-computere (Mac OS 8.1 eller nyere) via USB-porten.
Hvis du vil slutte til ældre modeller uden en USB-port, kan du enten slutte Macintosh-computeren til en HP
JetDirect-printerserver (JetDirect 300x) eller besøge Apples Websted (http://www.apple.com) for at få
oplysninger om USB-løsninger.

Konfigurationskrav

Før printeren tilsluttes computeren, skal du sørge for, at konfigurationen opfylder disse krav:

Computeren skal understøtte USB

Du skal have et grænsefladekabel, der overholder USB-standarden

Computeren skal køre Mac OS 8.1 eller nyere

Installation af printersoftwaren

1

Tilslut USB-kablet (købt separat, varenummer C6518A). Anvisninger i, hvordan USB-kablet tilsluttes
printeren, finder du under trin 2 i "USB-installation" på side 3.

2

Sæt start-cd'en til Macintosh i cd-rom-drevet. Dobbeltklik på

Installer

-ikonet.

3

Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte installationen.

4

Klik på

Chooser (Vælger)

i menuen

Apple

.

5

Klik på printerikonet i venstre side af vinduet

Chooser (Vælger)

. Klik derefter på

HP DeskJet 1125C

i

højre side af vinduet

Chooser (Vælger)

. Luk

Chooser (Vælger)

.

Bemærk! I dette afsnit beskrives, hvordan du installerer printeren i Windows 2000 med en
parrallelkabel forbindelse. Oplysninger om USB-tilslutning i Windows 2000 finder du under "USB-
installation" på side 4.
Oplysninger om Windows NT 4.0 i brugervejledningen og online hjælpen til HP DeskJet 1120C
gælder for Windows 2000, medmindre andet angives herunder.

Konfigurationskrav

Før printersoftwaren installeres i Windows 2000, skal du sørge for, at der mindst er 64 MB RAM tilgængelig på
computeren.

Installation af printersoftwaren

1

Start Microsoft Windows, og kontroller, at der ikke er andre programmer åbne.

2

Sæt start-cd'en til Windows i cd-rom-drevet. Installationsprogrammet køres automatisk.

3

Vælg

Printer Driver

i menuen på cd'en for at installere printersoftwaren.

Installation af printeren på en Macintosh-computer

Installation af printeren i Windows 2000

Afsnit 4-Windows 2000

Danish-1125CGSG

5/31/00, 8:46 PM

5

background image

6

Sharing Your Printer in Windows 2000

Hvis installationsprogrammet ikke køres automatisk:

1

Vælg

Start

og derefter

Run (Kør)

.

2

Skriv bogstavet til computerens cd-rom-drev på kommandolinjen efterfulgt af

:\INSTALL

(f.eks.

D:\INSTALL).

3

Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte installationen.

Afinstallation af printersoftwaren

Afinstallation fra programgruppen HP DeskJet 1125C

1

Vælg

Start

og derefter

Programs (Programmer)

.

2

Klik på programgruppen

HP DeskJet 1125C Printer

, og kør derefter

Uninstaller (Afinstallations

programmet)

.

3

Klik på

OK

for at bekræfte afinstallationen.

Afinstallation fra Kontrolpanel

1

Vælg

Start

,

(Indstillinger)

og derefter

Control Panel (Kontrolpanel)

.

2

Dobbeltklik på

Add/Remove Programs (Tilføj/fjern programmer)

.

3

Marker

HP DeskJet 1125C Printer

, og klik derefter på

Change/Remove (Rediger/fjern)

.

4

Klik på

OK

for at bekræfte afinstallationen.

Du kan dele printeren i et netværksmiljø med printerdelingsfunktionen i Windows eller ved at tilslutte den
direkte til netværket via en ekstern HP JetDirect-printerserver, der fås som ekstraudstyr.

På serveren:

I.

Hvis serveren kører Novell Netware 3.12, 4.11 eller 5.0:

Oplysninger om installation af printeren og oprettelse af kabelforbindelserne til netværket finder du i
installationsvejledningen til Novell.

II. Hvis serveren kører Windows NT 4.0/2000:

1

Installer printeren, og opret kabelforbindelserne til netværket.

2

Installer printersoftwaren fra start-cd'en til Windows. Se "Installation af printersoftwaren" på side 5.

3

Marker

HP DeskJet 1125C Printer

i mappen

Printers (Printere)

, højreklik på ikonet, og vælg derefter

Properties (Egenskaber)

.

4

Klik på

Shared as (Delt som)

under fanen

Sharing (Deling)

, og angiv derefter et navn til den delte

printer.

5

Klik på

Add Port (Tilføj port)

under fanen

Port (Porte)

.

Deling af printeren i Windows 2000

Afsnit 4-Windows 2000

Danish-1125CGSG

5/31/00, 8:46 PM

6

background image

7

Afsnit 4-Windows 2000

På klienten:

I.

Hvis både klienten og serveren kører Windows NT 4.0/2000:
Printersoftwaren installeres ved at trække printerikonet fra mappen Printere på printerserveren og slippe det
i mappen Printere på klienten. Printersoftwaren installeres automatisk.

II. Hvis klienten kører Windows NT 4.0/2000, og serveren kører et andet operativsystem:

1

Installer printersoftwaren fra start-cd'en til Windows.

2

Vælg

HP DeskJet 1125C Printer

og en LPT-port ved installationen.

3

Gå til mappen

Printers (Printere)

, højreklik på printerikonet, og vælg

Properties (Egenskaber)

.

4

Klik på

Add Port (Tilføj port)

under fanen

Ports (Porte)

, fremhæv

Local Port (Lokal port)

, og vælg

derefter

New Port (Ny port)

. Skriv navnet på printerserveren efterfulgt af navnet på den delte printer,

f.eks. \\printerserver_navn\delt_navn.

Hvis du allerede har installeret printersoftwaren, og du vil oprette forbindelse til en JetDirect-port i Windows
2000:

1

Sæt HP JetDirect CD-ROM (kan fås ved køb af HP JetDirect-printerserver) i cd-rom-drevet. Hvis
installationsprogrammet ikke køres automatisk, skal du starte Stifinder og finde filen.

2

Marker den indstilling, der installerer JetAdmin-softwaren (version 3.0 eller nyere), og følg
anvisningerne på skærmen.

Bemærk! Hvis der opstår en fejl (fejl 401) under installationen, skal du klikke på

OK

for at fortsætte

installationen. Fejlen påvirker ikke funktionaliteten i JetAdmin-softwaren.

3

Når installationen af JetAdmin er afsluttet, skal du genstarte computeren.

4

Gå til mappen

Printers (Printere)

, højreklik på

HP DeskJet 1125C Printer

, og vælg

Properties

(Egenskaber)

.

5

Klik på

Add Port (Tilføj port)

under fanen

Ports (Porte)

. Vælg en ny JetDirect-port, og tildel den til

printeren.

6

Klik på

OK

.

Tilslutning til en ekstern printerserver

Danish-1125CGSG

5/31/00, 8:46 PM

7

background image

8

Med tovejskommunikation kan printerdriveren indsamle flere oplysninger om printerens tilstand.
Tovejskommunikation er som standard deaktiveret for HP DeskJet 1125C-printeren. For at vurdere muligheden
for at aktivere tovejskommunikation i printeren skal du læse

Readme-filen (Vigtigt-filen)

i Toolbox

(Værktøjskasse)

.

Åbning af Readme fra programgruppen HP DeskJet 1125C

1

Klik på

Start

, og vælg derefter

Programmer

.

2

Klik på programgruppen

HP DeskJet 1125C Printer

, og vælg DJ1125C Toolbox

.

3

Klik på knappen

Readme (Vigtigt)

.

Internet

Besøg vores Websted for at få de seneste oplysninger om printersoftware, produkter, operativsystemer og
support:

http://www.hp.com/go/dj1125

eller

http://www.hp.com/cposupport

HP Telefonsupport

I garantiperioden kan du få hjælp fra HP Kundecenter.

Nordamerika:

I garantiperiode:

USA: 208 323 2551 mandag til fredag fra 6 til 18 (MST)
Canada: 905 206 4663 mandag til fredag fra 8 til 20 (EST)

Efter garantiperiode:

USA: 900 555 1500 (2,50 dollar pr. minut, maks. 25,00 dollar) eller 800 999 1148
(25,00 dollar pr. opkald debiteres Visa-kort eller MasterCard) mandag til fredag fra 7 til
18 (MST)
Canada: Gratis 877 621 4722 (Visa, MasterCard eller American Express) mandag til
fredag fra 8 til 20 (EST)

Uden for Nordamerika:

Afrika/Mellemøsten

+41 22/780 71 11

Tjekkiet

42 (2) 471 7327

Argentina

541 781 4061/69

Danmark

3929 4099

Australien

613 8877 8000

Finland

0203 47 288

Østrig

0660 6386

Frankrig

01 43 62 34 34

Belgien (hollandsk)

02 6268806

Tyskland

0180 52 58 143

Belgien (fransk)

02 6268807

Grækenland

01 68 96 4 11

Brasilien

55 11 709 1444

Hongkong

800 96 7729

Chile

800 360 999

Ungarn

36 (1) 252 4505

Kina

010 6564 5959

Indien

9111 682 6035

Tovejskommunikation

Kundesupport

Afsnit 5-Yderligere oplysninger

Danish-1125CGSG

5/31/00, 8:46 PM

8

background image

9

Sprogforkortelser

Indonesien

21 350 3408

Singapore

272 5300

Irland

01 662 5525

Spanien

902 321 123

Italien

02 264 10350

Sverige

08 619 2170

Korea

822 3270 0700

Schweiz

0848 80 11 11

Malaysia

03 295 2566

Taiwan

886 2 27170055

Mexico D.F.

01 800 2214700,

Thailand

02 661 4011

01 800 9052900

New Zealand

09 356 6640

Holland

020 606 8751

Filippinerne

2 867 3551

Tyrkiet

90 1 224 59 25

Polen

022 37 5065,

Storbritannien

0171 512 5202

48 22 37 5065

Portugal

01 441 7 199

Vietnam

8 823 4530

Rusland

7095 923 50 01

Venezuela

582 239 5664

Kinesisk (forenklet)

CHS

Kinesisk (traditionel)

CHT

Tjekkisk

CZE

Dansk

DAN

Hollandsk

DUT

Engelsk (US, UK)

ENU

Finsk

FIN

Fransk (Europa)

FRE

Tysk

GER

Italiensk

ITA

Japansk

JAP

Koreansk

KOR

Norsk

NOR

Polsk

POL

Portugisisk (Europa)

POR

Russisk

RUS

Spansk (Europa)

SPA

Svensk

SWE

Afsnit 5-Yderligere oplysninger

Danish-1125CGSG

5/31/00, 8:46 PM

9

background image

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO / IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name

: Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd

Manufacturer's address

:

Consumer Business, Asia Operations

20 Gul Way, Singapore 629196

declares, that the product

Product Name

:

HP DeskJet 1125C

Product Number

:

C8099A

Product Options

:

All

conforms to the following Product Specifications

:

Safety

:

IEC 60950: 1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950: 1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 60825-1: 1993 + A1 / EN 60825-1: 1994 + A11 Class I for LEDs

EMC

:

CISPR 22: 1997 Class B / EN 55022: 1998 Class B

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2: 1995

IEC 61000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VCCI-2

AZ / NZS 3548: 1995 / ICES-003, Issue 2

Supplementary Information

:

(1) The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC
Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.

(2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.

(3) This device complies with FCC Regulation (FCC Title 47 CFR, Part 15). Operation is subject to the following two
conditions: (i) this device may not cause harmful interference, and (ii) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Singapore, February 2000

Chan Kum Yew, Quality Manager

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett Packard Australia Ltd, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143).

USA Contact: Corporate Product Regulations Manager, Hewlett Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA
(Phone: 415-857-1501).

GSGCover-NFSD

22/5/00, 12:17 PM

3

background image

© Copyright 2000
Hewlett-Packard Company

Printed in Germany
Manual Part No. C8099-90026

http://www.hp.com/go/dj1125

C8099-90026

Printed on recycled paper

GSGCover-NFSD

22/5/00, 12:17 PM

4

background image

HP DeskJet 1120C

Brukerhåndbok

Käyttöopas

Användarhandbok