HP Deskjet 1125c Printer - Sisällysluettelo

background image

Sisällysluettelo

2

2

3

4

5

5

6

7

8

8

9

Suomi

Johdanto

USB

2

Macintosh

3

1

Windows 2000

4

5

Lisätietoja

Finnish-1125GSG

24/5/00, 5:07 PM

1

background image

2

Oppaan käyttäminen

Section 1 - Introduction

Luku 1 - Johdanto

Tervetuloa HP DeskJet 1125C -aloitusoppaan pariin. HP DeskJet 1125C on HP DeskJet 1120C -väritulostinmalliston
uusin tulostin. Tämä opas sisältää uusimmat tiedot DeskJet 1125C - tulostimesta. Katso ohjeet tulostimen
asennuksesta, tulostamisesta ja vianmäärityksestä HP DeskJet 1120C -käyttöoppaasta.

Oppaassa on seuraavat luvut:

USB

USB

USB

USB

USB – Tässä luvussa kerrotaan, miten USB-kaapeli kytketään tulostimeen ja miten USB-liitäntä otetaan
käyttöön tai poistetaan käytöstä (vain Windows 98 ja Windows 2000).

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh – Tässä luvussa kerrotaan, miten tulostinohjelmisto asennetaan Macintosh-tietokoneeseen.

Windows 2000

Windows 2000

Windows 2000

Windows 2000

Windows 2000 – Tässä luvussa kerrotaan, miten tulostinohjelmisto asennetaan ja miten asennus puretaan.
Lisäksi luvussa kerrotaan, miten tulostinta käytetään verkossa Windows 2000 -ympäristössä.

Lisätietoja

– Tässä luvussa neuvotaan, miten tulostimen kaksisuuntainen tiedonsiirto otetaan käyttöön.

Lisäksi osassa kerrotaan kielilyhenteet ja kuvataan, miten HP:n asiakastukeen saa yhteyden puhelimitse ja
Webin kautta.

Huomautus: Kaikki HP DeskJet 1120C -käyttöoppaan tiedot koskevat HP DeskJet 1125C -tulostinta,
ellei tässä oppaassa muuta mainita.

Jos et löydä tarvitsemiasi tulostimen huoltoa ja ongelmien ratkaisemista koskevia ohjeita, voit saada apua HP
Customer Care Centeristä. (katso "Lisätietoja" sivulla 8).

Aloitusopas

Katso ensin uusimmat tiedot HP DeskJet 1125C -tulostimesta.

Käyttöopas

Tämä Luku sisältää tietoa tulostimen asentamisesta, paperien valitsemisesta ja käyttämisestä,
erikoisominaisuuksien käyttämisestä, tulostuskasettien vaihtamisesta, vianmäärityksestä ja
HP-tarvikkeiden tilaamisesta.

Huomautus: Print Kit -pakkausta, asennuslevykkeitä, HP Premium InkJet Rapid-Dry
Transparencies -kalvoja ja C1823G-väritulostuskasettia eivät ole enää saatavilla.

Työkaluryhmä

Sisältää "kuinka se tehdään" -ohjeita ja vianmääritysohjeita sekä pääsyn tulostimen
kunnossapitotoimintoihin ja HP-informaatioon.

Starter CD

Sisältää Macintosh - ja Windows -tulostinohjelmiston omilla CD-levyillää sekä

(Aloitus-CD)

ohjekirjat elektronisessa muodossa.

(Windows,Mac)

Kotisivu

HP:n Web-sivustosta osoitteissa http://www.hp.com/go/dj1125 ja http://www.hp.com löydät
uusimmat tulostinohjelmistot sekä käyttöjärjestelmä-, tuote- ja tukitiedot.

Tietojen löytäminen

Finnish-1125GSG

25/5/2000, 11:08 AM

2

background image

3

USB-asennus

Luku 2 - USB

Käytä USB-kaapelia ainoastaan silloin, kun tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows 98 tai Windows 2000 ja
tietokoneessa on USB-liitäntä. Jos tietokonetta ei ole määritetty käyttämään USB-liitäntää, kytke tulostin
tietokoneeseen rinnakkaiskaapelin avulla.

Kytke rinnakkaiskaapeli tulostimeen: Siirrä tulostimen takana oleva liukukansi oikealle niin, että kansi siirtyy USB-
liitännän päälle. Kytke sitten rinnakkaiskaapeli tulostimen rinnakkaisliitäntään.

Huomautus: Tulostimen takana olevan liukukannen avulla käyttöön voidaan valita joko
rinnakkais- tai USB-liitäntä.

Windows 98

1

Kytke rinnakkaiskaapeli tulostin: Siirrä tulostimen takana oleva liukukansi oikealle niin, että kansi
siirtyy USB-liitännän päälle. Kytke sitten rinnakkaiskaapeli tulostimen rinnakkaisliitäntään.

2

a

Etsi tulostimen takaa liukukansi, joka peittää USB-liitännän.

A

B

b

Siirrä liukukansi vasemmalle niin, että se peittää rinnakkaisportin. Kytke USB-kaapeli (osanumero
C6518A, ei sisälly toimitukseen) tietokoneen ja tulostimen USB-liitäntöihin. Jos tietokoneen USB-
määritykset on tehty oikein, Windows tunnistaa tulostimen.

3

Näyttöön tulee Add New Hardware Wizard (Ohjattu uuden laitteen asennus)

Add New Hardware Wizard (Ohjattu uuden laitteen asennus)

Add New Hardware Wizard (Ohjattu uuden laitteen asennus)

Add New Hardware Wizard (Ohjattu uuden laitteen asennus)

Add New Hardware Wizard (Ohjattu uuden laitteen asennus) -valintaikkuna.

a

Valitse Next (Seuraava)

Next (Seuraava)

Next (Seuraava)

Next (Seuraava)

Next (Seuraava)

-painike, kunnes ikkunassa kysytään ohjelmiston sijaintia.

b

Valitse Browse (Selaa)

Browse (Selaa)

Browse (Selaa)

Browse (Selaa)

Browse (Selaa) ja kaksoisnapsauta CD-kuvaketta (yleensä D-asema).

c

Valitse Windows Starter -CD-levyn kansio

\driver\win\

<kieli>

\win98usb

ja valitse

OK

.

Katso sivulla 9 olevasta luettelosta

<kieli>

-kansioiden kolmimerkkiset kielikoodit.

d

Valitse seuraavissa valintaikkunoissa Next (Seuraava)

Next (Seuraava)

Next (Seuraava)

Next (Seuraava)

Next (Seuraava) ja valitse Finish (Valmis).

Finish (Valmis).

Finish (Valmis).

Finish (Valmis).

Finish (Valmis).

e

Jos ohjainta ei löydy, valitse Back (Edellinen)

Back (Edellinen)

Back (Edellinen)

Back (Edellinen)

Back (Edellinen) ja toista vaiheet 3a - 3d.

4

Kun uusi ohjain on asennettu, näyttöön tulee

HP DeskJet Setup Wizard

-valintaikkuna.

5

Asenna tulostinohjelmisto loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Finnish-1125GSG

24/5/00, 5:07 PM

3

background image

4

Luku 2 - USB

Windows 2000

1

Kytke tulostin päälle ja aseta Windows Starter -CD-levy CD-asemaan. Älä napsauta

Printer Driver

(Kirjoitinohjain)

-kuvaketta. Siirry vaiheeseen 2.

2

a

Etsi tulostimen takaa liukukansi, joka peittää USB-liitännän.

b

Siirrä liukukansi vasemmalle niin, että se peittää rinnakkaisportin. Kytke USB-kaapeli (osanumero
C6518A, ei sisälly toimitukseen) tietokoneen ja tulostimen USB-liitäntöihin. Jos tietokoneen USB-
määritykset on tehty oikein, Windows tunnistaa tulostimen.

3

Näyttöön tulee

Found New Hardware (Ohjattu uuden laitteen asennus)

-valintaikkuna.

a

Valitse Next (Seuraava)

Next (Seuraava)

Next (Seuraava)

Next (Seuraava)

Next (Seuraava)

-painike, kunnes ikkunassa kysytään ohjelmiston sijaintia.

b

Valitse

Browse (Selaa)

ja valitse Windows Starter -CD-levyn

\driver\winnt\

<kieli>

\disk1

-kansiosta

INF-tiedosto. Katso sivulla 9 olevasta luettelosta

<kieli>

-kansioiden kolmimerkkiset kielikoodit.

c

Asenna ohjain valitsemalla

OK

ja valitse

Finish (Valmis)

.

Windows 98

Pura USB-liitännän ja tulostinohjelmiston asennus HP DeskJet 1125C -ohjelmaryhmän

Uninstaller (Asennuksen

purkaminen)

-sovelluksen avulla.

Pelkän USB-liitännän poistaminen käytöstä:

1

Suorita Windows Starter -CD-levyn kansiossa

\driver\win\

<kieli>

\win98usb

oleva UNINST.EXE-

ohjelma.

2

Poista liitäntä käytöstä noudattamalla näytössä esitettyjä ohjeita.

Windows 2000

1

Varmista, että USB-kaapeli on kiinnitetty tiukasti tulostimeen ja tietokoneeseen.

2

Kytke tulostimen virta pois päältä ja uudelleen päälle.

3

Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelissa

Add/Remove Hardware (Lisää/Poista laite)

ja napsauta sitten

Next

(Seuraava)

.

4

Valitse

Uninstall/Unplug a device (Pura asennus/Poista käytöstä)

ja valitse

Next (Seuraava)

.

5

Valitse

Uninstall a device (Pura asennus)

ja valitse

Next (Seuraava)

.

6

Selaa laiteluetteloa ja kaksoisnapsauta kohtaa

USB Printing Support (USB-tulostustuki)

.

7

Poista laite käytöstä noudattamalla näytössä esitettyjä ohjeita.

8

Valitse Ohjauspaneelista

Add/Remove Programs (Lisää/poista sovellus)

.

9

Valitse

HP DeskJet 1125C Printer (HP DeskJet 1125C -kirjoitin)

ja valitse

Change/Remove (Muuta/

poista)

.

10 Vahvista asennuksen purkaminen valitsemalla

OK

.

USB-asennuksen purkaminen

Finnish-1125GSG

24/5/00, 5:07 PM

4

background image

5

Luku 4 - Windows 2000

Luku 3 - Macintosh

Tulostin voidaan kytkeä uusimpiin Macintosh-tietokoneisiin (Mac OS 8.1 tai uudempi) USB-liitännän kautta.
Vanhempiin malleihin, joissa ei ole USB-liitäntää, tulostin voidaan kytkeä HP JetDirect -tulostuspalvelimen
(JetDirect 300x) kautta tai hakemalla USB-ratkaisuja Applen Web-sivustosta (http://www.apple.com).

Laitteistovaatimukset

Ennen tulostimen kytkemistä tietokoneeseen on varmistettava, että laitteistokokoonpano täyttää seuraavat
vaatimukset:

Tietokone tukee USB-ominaisuutta.

Käytössä on USB-yhteensopiva kaapeli.

Tietokoneen käyttöjärjestelmä on Mac OS 8.1 tai uudempi.

Tulostinohjelmiston asentaminen

1

Kytke USB-kaapeli (osanumero C6518A, ei sisälly toimitukseen). Katso ohjeet USB-kaapelin kytkemisestä
tulostimeen sivun 3 vaiheesta 2, "USB-asennus".

2

Aseta Macintosh Starter -CD-levy CD-asemaan. Kaksoisosoita

Installer (Asentaja)

-kuvaketta.

3

Asenna tulostin noudattamalla näytössä esitettyjä ohjeita.

4

Valitse

Apple

-valikosta

Chooser (Valitsija)

.

5

Osoita

Chooser (Valitsija)

-ikkunan vasemmassa laidassa olevaa kirjoitinkuvaketta. Osoita sitten

Chooser (Valitsija)

-ikkunassa oikealla olevaa

HP DeskJet 1125C

-kuvaketta. Sulje

Chooser (Valitsija)

.

Huomautus: Tässä kohdassa kuvataan tulostimen asennus Windows 2000 -tietokoneeseen
rinnakkaisliitännän kautta. Katso tietoja USB-liitännän käyttämisestä Windows 2000
-ympäristössä kohdasta "USB-asennus" sivulla 4.

HP DeskJet 1120C -käyttöoppaan ja käytönaikaisten ohjeiden Windows NT 4.0
-käyttöjärjestelmää koskevat tiedot ovat voimassa myös Windows 2000 -käyttöjärjestelmälle,
ellei seuraavassa kohdassa toisin mainita.

Laitteistovaatimukset

Varmista ennen tulostinohjelmiston asentamista Windows 2000 -ympäristöön, että tietokoneessa on
käytettävissä vähintään 64 Mt RAM-muistia.

Tulostinohjelmiston asentaminen

1

Käynnistä Microsoft Windows ja varmista, ettei muita sovelluksia ole käynnissä.

2

Aseta Windows Starter -CD-levy CD-asemaan. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.

3

Asenna tulostinohjelmisto valitsemalla CD-valikosta

Printer Driver (Kirjoitinohjain)

-vaihtoehto.

Tulostimen asentaminen Macintosh-tietokoneeseen

Tulostimen asentaminen Windows 2000 -tietokoneeseen

Finnish-1125GSG

24/5/00, 5:07 PM

5

background image

6

Luku 4 - Windows 2000

Jos asennusohjelma eri käynnisty automaattisesti:

1

Valitse Start (Käynnistä)

Start (Käynnistä)

Start (Käynnistä)

Start (Käynnistä)

Start (Käynnistä) ja Run (Suorita)

Run (Suorita)

Run (Suorita)

Run (Suorita)

Run (Suorita).

2

Kirjoita tekstiruutuun tietokoneen CD-aseman tunnus ja sitten

:\INSTALL

(esimerkiksi D:\INSTALL).

3

Asenna tulostin noudattamalla näytössä esitettyjä ohjeita.

Tulostinohjelmiston poistaminen

Asennuksen purkaminen HP DeskJet 1125C -ohjelmaryhmän kautta

1

Valitse Start (Käynnistä)

Start (Käynnistä)

Start (Käynnistä)

Start (Käynnistä)

Start (Käynnistä) ja Programs (Ohjelmat)

Programs (Ohjelmat)

Programs (Ohjelmat)

Programs (Ohjelmat)

Programs (Ohjelmat).

2

Valitse

HP DeskJet 1125C-kirjoitin

-ohjelmaryhmä ja suorita sitten

Uninstaller (Asennuksen

purkaminen)

.

3

Vahvista asennuksen purkaminen valitsemalla

OK

.

Asennuksen purkaminen Windowsin Ohjauspaneelin kautta

1

Valitse Start (Käynnistä)

Start (Käynnistä)

Start (Käynnistä)

Start (Käynnistä)

Start (Käynnistä) ja Settings (Asetukset)

Settings (Asetukset)

Settings (Asetukset)

Settings (Asetukset)

Settings (Asetukset).

2

Kaksoisnapsauta

Add/Remove Programs (Lisää/poista sovellus)

.

3

Valitse

HP DeskJet 1125C-kirjoitin

ja valitse

Change/Remove (Muuta/poista)

.

4

Vahvista asennuksen purkaminen valitsemalla

OK

.

Tulostin voidaan jakaa verkkoympäristössä Windowsin kirjoittimenjakamismenetelmällä tai kytkemällä se suoraan
verkkoon lisävarusteena saatavan ulkoisen HP JetDirect -tulostuspalvelimen avulla.

Palvelimessa:

I.

Jos palvelin toimii Novell Netware 3.12-, 4.11- tai 5.0-ympäristössä:

Katso Novell-asennusoppaasta tulostimen asennusohjeet ja kytke tarvittavat kaapelit verkkoon.

II. Jos palvelin toimii Windows NT 4.0- tai Windows 2000 -ympäristössä:

1

Asenna tulostin ja kytke tarvittavat kaapelit verkkoon.

2

Asenna tulostinohjelmisto Windows Starter -CD-levyltä. Katso "Kirjoitinohjelmiston asentaminen" -kohta
sivulla 5.

3

Napsauta hiiren kakkospainikkeella

Printers (Kirjoittimet)

-kansion

HP DeskJet 1125C Printer

(HP DeskJet 1125C -kirjoitin)

-kuvaketta ja valitse pikavalikosta

Properties (Ominaisuudet)

.

4

Valitse

Sharing(Jakaminen)

-välilehdessä

Shared as (Jaettu nimellä)

-kohta. tulostimen sitten jaetun

kirjoittimen nimi.

5

Valitse

Ports (Portit)

-välilehdessä

Add Port (Lisää portti)

.

Tulostimen jakaminen Windows 2000 -ympäristössä

Finnish-1125GSG

25/5/2000, 11:08 AM

6

background image

7

Asiakaskoneessa:

I.

Jos sekä palvelin että asiakaskone toimivat Windows NT 4.0- tai Windows 2000 -ympäristössä:

Asenna kirjoitinohjelmisto "Osoita ja tulosta" -menetelmällä. Vedä kirjoitinkuvake Kirjoittimet-kansiosta
tulostinpalvelimeen ja pudota se asiakaskoneen Kirjoittimet-kansioon. Tulostinohjelmisto asennetaan
automaattisesti.

II. Jos asiakaskone toimii Windows NT 4.0- tai Windows 2000 -ympäristössä ja palvelimen käyttöjärjestelmä on

jokin muu:

1

Asenna tulostinohjelmisto Windows Starter -CD-levyltä.

2

Valitse asennuksen aikana

HP DeskJet 1125C Printer (HP DeskJet 1125C -kirjoitin)

ja jokin LPT-portti.

3

Avaa Kirjoittime

Kirjoittime

Kirjoittime

Kirjoittime

Kirjoittimet-kansio, napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta

Properties (Ominaisuudet)

Properties (Ominaisuudet)

Properties (Ominaisuudet)

Properties (Ominaisuudet)

Properties (Ominaisuudet).

4

Valitse Ports (Portit)

Ports (Portit)

Ports (Portit)

Ports (Portit)

Ports (Portit) -välilehdessä Add Port (Lisää portti)

Add Port (Lisää portti)

Add Port (Lisää portti)

Add Port (Lisää portti)

Add Port (Lisää portti), korosta Local Port (Paikallinen portti)

Local Port (Paikallinen portti)

Local Port (Paikallinen portti)

Local Port (Paikallinen portti)

Local Port (Paikallinen portti) ja valitse

New Port (Uusi portti)

New Port (Uusi portti)

New Port (Uusi portti)

New Port (Uusi portti)

New Port (Uusi portti). Kirjoita tulostuspalvelimen nimi ja tulostimen jaettu nimi, esimerkiksi
\\tulostuspalvelimen_nimi\jaettu_nimi.

Jos tulostinohjelmisto on jo asennettu ja tulostin halutaan kytkeä JetDirect-liitäntään Windows 2000
-ympäristössä:

1

Aseta HP JetDirect -CD-levy (sisältyy HP JetDirect -tulostuspalvelimen toimitukseen) tietokoneen CD-
asemaan. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, käynnistä Resurssienhallinta ja paikanna
tiedosto.

2

Valitse JetAdmin-ohjelmiston (versio 3.0 tai uudempi) asennus -vaihtoehto ja noudata näytössä esitettyjä
ohjeita.

Huomautus: Jos asennuksen aikana tapahtuu asennusvirhe (Virhe 401), jatka asennusta valitsemalla

OK

.

Virheilmoitus ei vaikuta JetAdmin-ohjelmiston toimintaan.

3

Kun JetAdmin-asennus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen.

4

Avaa

Printers (Kirjoittimet)

-kansio, napsauta

HP DeskJet 1125C Printer (HP DeskJet 1125C -kirjoitin)

-

kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta

Properties (Ominaisuudet)

.

5

Valitse

Ports (Portit)

-välilehdessä

Add Port (Lisää portti)

. Valitse uusi JetDirect-portti ja määritä se

tulostimelle.

6

Valitse

OK

.

Luku 4 - Windows 2000

Liittäminen ulkoiseen tulostuspalvelimeen

Finnish-1125GSG

24/5/00, 5:07 PM

7

background image

8

Luku 5 - Lisätietoja

Kaksisuuntaisen tiedonsiirron ansiosta tulostinohjain saa enemmän tietoja tulostimen tilasta.
HP DeskJet 1125C -tulostimessa kaksisuuntainen tiedonsiirto on oletusasetuksena kytketty pois käytöstä. Katso
tietoja kaksisuuntaisen tiedonsiirron ottamisesta käyttöön tulostimessasi Työkalujen

Readme

-tiedostosta.

Readme-tiedoston avaaminen HP DeskJet 1125C -ohjelmaryhmän kautta

1

Valitse

Start (Käynnistä)

ja

Programs (Ohjelmat)

.

2

Valitse

HP DeskJet 1125C-kirjoitin

-ohjelmaryhmä ja valitse

DJ1125C-Työkalut

.

3

Valitse

Readme

-painike.

Internet

Uusimmat tulostinohjelmistot sekä tuote-, käyttöjärjestelmä- ja tukitiedot ovat Web-sivustossamme osoitteessa

http://www.hp.com/go/dj1125

tai

http://www.hp.com/cposupport

.

HP-puhelintuki

Voit takuukauden aikana saada apua HP:n asiakaspalevlukeskuksesta.

Pohjois-Amerikka:

Takuukauden aikana:

Yhdysvallat: 208 323 2551 Ma - pe 6.00 - 18.00 (MST)
Kanada: 905206 4663 Ma - pe 8.00 - 20.00 (EST)

Takuukauden jälkeen:

Yhdysvallat: 900 555 1500 ($2,50/min, enintään $25,00) tai 800 999 1148
($25,00/puhelu, maksetaan Visa- tai MasterCard-luottokortilla) Ma - pe 7.00 -
18.00 (MST)

Kanada: 877 621 4722 (Visa, MasterCard tai American Express) Ma - pe 8.00 -
20.00 (EST)

Pohjois-Amerikan ulkopuolella:

Afrikka/Lähi-itä

+41 22/780 71 11

Tsekki

42 (2) 471 7327

Argentiina

541 781 4061/69

Tanska

3929 4099

Australia

613 8877 8000

Suomi

0203 47 288

Itävalta

0660 6386

Ranska

01 43 62 34 34

Belgia (flaami)

02 6268806

Saksa

0180 52 58 143

Belgia (ranska)

02 6268807

Kreikka

01 68 96 4 11

Brazilia

55 11 709 1444

Hongkong

800 96 7729

Chile

800 360 999

Unkari

36 (1) 252 4505

Kiina

010 6564 5959

Intia

9111 682 6035

Kaksisuuntainen tiedonsiirto

Asiakastuki

Finnish-1125GSG

24/5/00, 5:07 PM

8

background image

9

Kielilyhenteet

Indonesia

21 350 3408

Singapore

272 5300

Irlanti

01 662 5525

Espanja

902 321 123

Italia

02 264 10350

Ruotsi

08 619 2170

Korea

822 3270 0700

Sveitsi

0848 80 11 11

Malesia

03 295 2566

Taiwan

886 2 27170055

Meksiko

01 800 2214700,

Thaimaa

02 661 4011

01 800 9052900

Uusi-Seelanti

09 356 6640

Alankomaat

020 606 8751

Filippiinit

2 867 3551

Turkki

90 1 224 59 25

Puola

022 37 5065,

Yhdistynyt kuningaskunta

0171 512 5202

48 22 37 5065

Portugali

01 441 7 199

Vietnam

8 823 4530

Venäjä

7095 923 50 01

Venezuela

582 239 5664

Kiina, yksinkertaistettu

CHS

Kiina, perinteinen

CHT

T

ekki

CZE

Tanska

DAN

Flaami

DUT

Englanti

ENU

Suomi

FIN

Ranska, Eurooppa

FRE

Saksa

GER

Italia

ITA

Japani

JAP

Korea

KOR

Norja

NOR

Puola

POL

Portugali, Eurooppa

POR

Venäjä

RUS

Espanja, Eurooppa

SPA

Ruotsi

SWE

Luku 5 - Lisätietoja

Finnish-1125GSG

24/5/00, 5:07 PM

9

background image

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO / IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name

: Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd

Manufacturer's address

:

Consumer Business, Asia Operations

20 Gul Way, Singapore 629196

declares, that the product

Product Name

:

HP DeskJet 1125C

Product Number

:

C8099A

Product Options

:

All

conforms to the following Product Specifications

:

Safety

:

IEC 60950: 1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950: 1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 60825-1: 1993 + A1 / EN 60825-1: 1994 + A11 Class I for LEDs

EMC

:

CISPR 22: 1997 Class B / EN 55022: 1998 Class B

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2: 1995

IEC 61000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VCCI-2

AZ / NZS 3548: 1995 / ICES-003, Issue 2

Supplementary Information

:

(1) The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC
Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.

(2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.

(3) This device complies with FCC Regulation (FCC Title 47 CFR, Part 15). Operation is subject to the following two
conditions: (i) this device may not cause harmful interference, and (ii) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Singapore, February 2000

Chan Kum Yew, Quality Manager

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett Packard Australia Ltd, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143).

USA Contact: Corporate Product Regulations Manager, Hewlett Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA
(Phone: 415-857-1501).

GSGCover-NFSD

22/5/00, 12:17 PM

3

background image

© Copyright 2000
Hewlett-Packard Company

Printed in Germany
Manual Part No. C8099-90026

http://www.hp.com/go/dj1125

C8099-90026

Printed on recycled paper

GSGCover-NFSD

22/5/00, 12:17 PM

4

background image

HP DeskJet 1120C

Brukerhåndbok