HP Deskjet 1125c Printer - Sisällysluettelo

background image

Sisällysluettelo

4th edition, May 1999

Finnish

5/12/2000, 11:25 AM

1

background image

2

9

8

1

2

3

7

4

6

4

5

Luku 1- K

äytön aloittaminen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

10

6

12

10

11

Tulostimen osat

Toiminnot

Virta-painike ja -valo

Kytkee tulostimen päälle ja pois päältä. Lisätietoja on
seuraavan luvun kappaleessa “Tulostimen merkkivalot

.

Jatka-painike ja -valo

Ilmoittaa, milloin tulostimen käyttäjän on puututtava
tulostimen käyttöön. Lisätietoja on seuraavan luvun
kappaleessa “Tulostimen merkkivalot

.

Mustekasetin valo

Ilmoittaa, milloin mustekasetti pitää tarkistaa.

Paperin pituus/leveyssäädin

Pitää paperin oikeassa asennossa.

Vaihtoehtoinen yläsyöttölokero

Tilaa 10 arkille.

Pääsyöttölokero

Tavallisimmin käytettävän paperin syöttölokero. Tilaa 150
arkille.

Tulostelokero

Valmiiksi tulostettujen sivujen vastaanottolokero. Tilaa 50
valmiiksi tulostetulle paperiarkille.

Mustekasetin pidikkeet

Pitävät mustekasetin paikallaan.

Tulostimen kansi

Pitää pölyhiukkaset loitolla tulostimen sisäosista.

Takaosan käsinsyöttölokero

Paksun ja suoran syöttötien vaativan paperin syöttökanava.

Virtaliitin

Virtakaapelin liitäntä.

Rinnakkaisportti

Tietokoneelta tulevien tietojen vastaanottamista ja takaisin
lähettämistä varten.

Tulostimen osien ja toimintojen ymmärtäminen

Finnish

5/12/2000, 11:25 AM

2

background image

3

Luku 1- K

äytön aloittaminen

Tulostimen merkkivalot

Tulostimen etupaneelissa olevat merkkivalot ilmoittavat, onko tulostin päällä, vastaanottamassa tietoja vai
vikatilassa.

Jos merkkivalot ovat näin...

Niin...

Virta

Pois

Tulostin on pois päältä. Paina Virta-painiketta tulostimen kytkemiseksi päälle.

Jatka

Pois

Mustekasetti

Pois

Virta

Päällä

Tulostin on tulostusvalmiudessa. Voit lähettää asiakirjan tulostettavaksi

Jatka

Pois

tulostimeen.

Mustekasetti

Pois

Virta

Vilkkuu

Tulostin on vastaanottamassa tietoja tietokoneelta tai tulostamassa.

Jatka

Pois

Odota asiakirjan tulostumista.

Mustekasetti

Pois

Virta

Vilkkuu

Joko paperi on juuttunut kiinni tai mustekasetin kulku on estynyt.

Jatka

Vilkkuu

Mustekasetti

Pois

Virta

Vilkkuu

Tulostin on vikatilassa.

Jatka

Vilkkuu

Kytke tulostin pois päältä ja sen jälkeen käynnistä uudelleen . Jos kaikki

Mustekasetti

Vilkkuu

kolme merkkivaloa vilkkuvat edelleen, ota yhteys lähimpään asiakastukeen,
lisätietoja on sivulla 21.

Virta

Päällä

Viittaa joko yhteen tai useampaan seuraavista seikoista:

Jatka

Pois

tulostimen kansi on auki;

Mustekasetti

Vilkkuu

tulostimessa ei ole mustekasettia tai se ei toimi kunnolla.

Virta

Päällä

Viittaa joko yhteen tai useampaan seuraavista seikoista:

Jatka

Vilkkuu

tulostimessa ei ole paperia;

Mustekasetti

Pois

tulostin odottaa erikoistulostusmateriaalin (kalvojen) kuivumista ennen
seuraavan sivun tulostamista.

käyttäjän pitää ladata tai syöttää paperia tietokoneen näytölla näkyviä ohjeita
noudattaen, minkä jälkeen on painettava Jatka-painiketta tulostuksen
jatkamiseksi;

käyttäjän on syötettävä paperia takaosan käsinsyöttöaukon kautta.

Finnish

5/12/2000, 11:25 AM

3

background image

4

Tulostimen asennus

2

3

4

Luku 1- K

äytön aloittaminen

Kohta 1 - Pura pakkaus

1

Tarkista, että seuraavat osat ovat mukana pakkauksessa:

• Virtakaapeli
• Musta mustakasetti
• Värillinen mustekasetti
• Tulostinohjelmisto
• Käyttöopas
• Tulostelokero
• Starter CD (Aloitus CD)
• Tulostussarja

2

Poista pakkausmateriaali ja neljä teipinpalasta, jotka pitävät tulostinta kiinni (yksi takaosassa).

3

Avaa tulostimen kansi ja poista viides teipinpala ja valkoinen pakkausmateriaali tulostimen sisältä.

Kohta 2 - Tulostelokeron asennus

1

Irrota tulostelokero muovisesta suojastaan.

2

Kohdista tulostelokeron kohdistusmerkit tulostimen urien kohdalle.

3

Työnnä tulostelokeroa sisäänpäin lukitaksesi ensin sen vasemman laidan ja sen jälkeen oikean laidan.

4

Laske tulostelokero vaakasuoralle sijoituspaikalleen.

Finnish

5/12/2000, 11:25 AM

4

background image

5

Luku 1- K

äytön aloittaminen

Kohta 3 - Kytke liitäntäkaapelit

Huomautus: Tulostimen mukana ei toimiteta liitäntäkaapelia tietokoneeseen. Sinun on sitä varten

hankittava rinnakkaiskaapeli. HP suosittelee korkealaatuista IEEE-1284-yhteensopivaa
rinnakkaistulostinkaapelia (HP-osanumero C2950A tai C2951A).

1

Kytke virta pois tietokoneesta.

2

Kytke tulostinkaapelin toinen pää tulostimen takaosan
rinnakkaisporttiin ja napsauta molemmat
kiinnittimet kiinni liittimen kiinnitysuriin..

3

Kytke tulostinkaapelin toinen pää tietokoneen takaosan
rinnakkaisporttiin, ja kiristä kiinnitysruuvit.

Huomautus: Äla jaa rinnakkaisporttia Zip-aseman tai kuvanlukijan kanssa..

4

Kiinnitä virtakaapeli tulostimeen ja sen toinen pää maadoitettuun pistorasiaan.

Kohta 4 - Asenna mustekasetit

1

Kytke tulostimeen virta painamalla Virta-painiketta.

2

Avaa tulostimen kansi. Mustekasettikeinut
siirtyvät tulostimen keskelle.

3

Nosta mustekasetin lukituspidikkeet ylös.

4

Avaa värillisen mustekasetin pakkaus ja ota värikasetti esiin.

5

Poista varovasti mustesuuttimia peittävä teippi.
Vältä koskettamasta mustesuuttimia ja kasetin
kullanvärisiä nastoja.

6

Aseta värillinen mustekasetti paikalleen ja työnnä se tukevalla otteella
vasempaan keinuun ja napsauta mustekasetin kiinnitin alas.

7

Toista kohdat 4-6 asentaessasi mustan mustekasetin
oikeaan keinuun.

Huomautus: Molemmat mustekasetit pitää asentaa kunnolla,

jotta tulostin toimisi.

8

Sulje tulostimen kansi.

51645A/51645G

C1823D/C1823G/C1823T

Finnish

5/12/2000, 11:25 AM

5

background image

6

Luku 1- K

äytön aloittaminen

Kohta 5 - Lataa paperi

Pääsyöttölokero

1

Nosta tulostelokeroa ja säädä paperin leveys- ja
pituussäätimet ääriasentoihinsa.

2

Aseta syöttölokeroon aina 150 arkin paperipino ja
kohdista sen oikea laita syöttölokeron oikeaan laitaan,
tulostuspuoli alaspäin. Työnnä paperipinoa, kunnes se pysähtyy.

3

Siirrä paperin leveys- ja pituussäätimet paperipinon
laitoihin siten, että ne koskettavat niitä kevyesti.

4

Laske tulostelokero vaakasuoraan asentoonsa.

Vaihtoehtoinen yläsyöttölokero

1

Levitä vaihtoehtoista yläsyöttölokeroa ja siirrä paperin
leveyssäädin ääriasentoonsa.

2

Aseta lokeroon korkeintaan 10 arkkia ja kohdista paperipinon oikea
laita vaihtoehtoisen syöttölokeron oikeaan laitaan, tulostuspuoli
alaspäin. Työnnä paperipinoa oikealle, kunnes se pysähtyy.

3

Siirrä leveyssäädintä sisäänpäin, kunnes se asettuu
napakasti paperipinoa vasten.

Kohta 6 -

Kohta 6 -

Kohta 6 -

Kohta 6 -

Kohta 6 - Asenna tulostinohjelmisto

Asenna tulostinohjelmisto

Asenna tulostinohjelmisto

Asenna tulostinohjelmisto

Asenna tulostinohjelmisto

Ennen kuin tulostinta voi käyttää, on sen ohjelmisto asennettava tietokoneeseen.
Ohjelmiston asentamiseen tarvitaan vähintään 8 MB RAM-muistia ja Microsoft Windows 3.1x/95/98 -
käyttöjärjestelmä. Windows NT 4.0 -tulostinohjelmiston asentaminen vaatii vähintään 24 MB RAM-muistia ja
itse Windows NT 4.0 - ohjelmiston asentamisen tietokoneeseesi. Lue tarkempia tietoja laitteistovaatimuksista
sivulta 25, kappaleesta “Laitteiston yhteensopivuus”.

Huomautus: Windows 95/98:n käyttäjät.

• Jos näet tiedotteen

“New Hardware Found” (Uusi laite löydetty)

ennen asennusta tai sen

aikana, valitse kohta

“Do not install a driver” (älä asenna ajuria) (Windows ei kehota kahta

kertaa)

ja napsauta

OK

-painiketta. Noudata alla seuraavia ohjeita tulostinohjelmiston

asentamiseksi.

• Jos näkyviin tulee

“Update Device Driver Wizard”

(Päivitä laiteajuri -ohjelmavelho) -

valintaikkuna, napsauta kohtaa Next (Seuraava). Napsauta sen jälkeen kohtaa “

Finish”

(Suorita loppuun). Seuraa alla näkyviä ohjeita tulostinohjelmiston asentamiseksi.

Starter CD:n asennus (Suositellaan)

Huomautus: Starter CD:ssä on apuohjelma, jolla voi helposti kopioida HP DeskJet 1120C -tulostinohjelmiston

3,5":n suurtiheyksisille levykkeille . Tämän ansiosta voit käyttää levykkeitä ohjelmiston
asentamiseksi järjestelmiin, joissa ei ole CD-ROM-asemaa. Lue Starter CD:n “Printer Software”
(Tulostinohjelmisto) -valikko.

1

Käynnistä Microsoft Windows ja tarkista, ettei muita Windows-sovellusohjelmia ole käytössä.

2

Lataa Starter-CD CD-ROM-asemaasi. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti

3

Napsauta

Printer Driver

(Kirjoitinohjain) -vaihtoehtoa CD-valikolla tulostinohjelmistosi asentamiseksi.

Ellei asennusohjelma käynnisty automaattisesti, seuraa alla annettuja ohjeita.

Finnish

5/12/2000, 11:25 AM

6

background image

7

Luku 1- K

äytön aloittaminen

Asennus asennuslevykkeiltä (tai Starter CD:ltä), ellei asennus käynnisty automaattisesti)

Asennus asennuslevykkeiltä (tai Starter CD:ltä), ellei asennus käynnisty automaattisesti)

Asennus asennuslevykkeiltä (tai Starter CD:ltä), ellei asennus käynnisty automaattisesti)

Asennus asennuslevykkeiltä (tai Starter CD:ltä), ellei asennus käynnisty automaattisesti)

Asennus asennuslevykkeiltä (tai Starter CD:ltä), ellei asennus käynnisty automaattisesti)

1

Käynnistä Microsoft Windows ja tarkista, ettei muita Windows-sovellusohjelmia ole käytössä.

2

Lataa levyke nro 1 tietokoneesi levykeasemaan . (tai CD-levy CD-ROM-asemaan).

3

Valitse tiedosto

tiedosto

tiedosto

tiedosto

tiedosto “Run

Run

Run

Run

Run” (Suorita) Windows 3.1:ssä tai Start

Start

Start

Start

Start (Käynnistä) , Run

Run

Run

Run

Run (Suorita)

Windows 95:ssä/NT 4.0:ssa.

4

Kirjoita komentorivilaatikossa,

• levykeasennuksessa, levykeasemaasi tunnuskirjain, ja sen jälkeen :\SETUP

SETUP

SETUP

SETUP

SETUP (esim. A:\SETUP).

• CD-asennuksessa, CD-ROM-asemasi tunnuskirjain, ja sen jälkeen :\INSTALL

INSTALL

INSTALL

INSTALL

INSTALL (esim. D:\INSTALL).

5

Seuraa näytöllä annettuja ohjeita asennuksen loppuun viemiseksi.

Kohta 7 - Kohdista mustekasetit ja testaa tulostin

Mustekasetit tulee kohdistaa aina silloin kun uusi mustekasetti asennetaan paikalleen. Siten varmistetaan
mustan ja värillisten musteiden oikea tulostuminen silloin kun niitä käytetään samoissa teksteissä, viivoissa tai
grafiikoissa.

1

Käynnistä ja suorita DJ1120C Toolbox -työkaluryhmän apuohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydällä
tai ohjelmaryhmässä olevaa DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox -työkaluryhmäkuvaketta.

2

Kaksoisnapsauta Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance (Ylläpito) -välilehteä ja valitse kohta Align Print Cartridges

Align Print Cartridges

Align Print Cartridges

Align Print Cartridges

Align Print Cartridges (Kohdista

mustekasetit). Seuraa tietokoneen näytöllä näkyviä ohjeita.

3

Kun mustekasetit on kohdistettu, haluat ehkä testata tulostimen asetukset. Valitse tällöin kohta Print a

Print a

Print a

Print a

Print a

Self-Test

Self-Test

Self-Test

Self-Test

Self-Test (Tulosta itsetesti) HP DeskJet 1120C Toolbox -työkaluryhmän Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance

Maintenance (Ylläpito) -

välilehdeltä.

Lisätietolähteitä

Käyttöopas

sisältää tietoa tulostinohjelmiston, tulostuspaperin valitsemisesta ja käytöstä, tulostamisesta
erikoistoiminnoilla, mustekasettien vaihdosta, tulostusongelmien ratkaisemisesta, HP-
tarvikkeiden tilaamisesta ja yhteydenotosta asiakastukeen.

Työkaluryhmä

tarjoaa “kuinka se tehdään”- ja vianetsintäohjeita sekä pääsyn tulostimen
kunnossapitotoimintoihin ja HP-informaatioon.

Starter CD

sisältää tulostimesi nopean esittelyn, apuohjelman, jolla tulostinohjelmisto voidaan imuroida

(Aloitus CD)

levykkeille, kuvitettuja ohjeita tulostimen käytöstä, tulostusnäytteitä, sähköisen kopion tästä
käyttöoppaasta ja tilaustietoja.

Tulostussarja

sisältää ohjelmiston, jota voit käyttää luoviin tulostuskokeiluihin käyttämällä HP DeskJet 1120C -
tulostinta.

Kotisivu

http://www.hp.com/go/dj1120 tai http://www.hp.com tarjoavat yhteyden HP:n kotisivulle, jolla
näkyvät viimeisimmät tiedot tulostinohjelmistoista ja tuote- sekä asiakastukitiedot.

Huomautus: Elleivät käyttöoppaassa, tyäkaluryhmässä ja Starter CD:llä annetut ohjeet ratkaise tulostusongelmiasi,

voit tarvita apua HP Customer Support Center -asiakaspalvelusta. Tarkista sivulla 21 olevasta
luettelosta saatavilla olevat, tulostimesi käyttötukeen ja kunnossapitoon liittyvät
asiakaspalvelumahdollisuudet.

Finnish

5/12/2000, 11:25 AM

7

background image

8

Luku 2 - T

ulostuksen perusasiat

Paperin lataaminen

Tulostimessasi voi käyttää paperikokoja koosta 4x6" (101.6x152.4 mm) kokoon 13x19" (331x485mm).
Paperin voi ladata alla mainituilla tavoilla.

Pääsyöttölokero

Tämä on vakiolokero normaalin paperin lataamiseen.
Siihen mahtuu aina 150 arkkia paperia tai 15 kirjekuorta.

Vaihtoehtoinen yläsyöttölokero

Suunniteltu tilapäisiä tulostustöitä varten, kuten kalvojen,
tarrojen ja kirjekuorien tulostamiseen. Tilaa 10 arkille tai 3
kirjekuorelle.

Takaosan käsinsyättöaukko

Muodostaa suoran paperinsyöttökanavan paksua
paperimateriaalia, kuten pahvia varten
(aina 0.3mm:iin asti). Tilaa yhdelle paksulle
paperiarkille.

Paperinvalintavihjeitä

Käytä ainoastaan paperilaatua, joka on mukana kappaleen “Tulostimen tekniset tiedot” sivulla 25
olevassa luettelossa “Tulostusmateriaalin suositeltu paino” ja “Tulostuskelpoiset paperikoot”.

Äla käytä paperia, joka on vahingoittunut, taittunut tai rypistynyt. Äla käytä arkkeja, joista osa on
leikattu pois tai joissa on reikiä, tai kudosteista tai kohokuvioista paperia.

Äla käytä monisivuisia kaavakkeita.

Lataa syöttökoteloihin vain yhdentyyppistä paperia kerrallaan.

Aseta paperi aina tulostuspuoli alaspäin, paperin oikea laita syöttölokeron oikeaa laitaa vasten.

Äla lataa koskaan kerralla enempää kuin 150 arkkia tai 15 kirjekuorta pääsyöttölokeroon. Äla lataa
vaihtoehtoiseen yläsyöttölokeroon enempää kuin 10 paperiarkkia tai 3 kirjekuorta. Takaosan
käsinsyöttöovessa on tilaa kerrallaan vain yhdelle paperiarkille.

Finnish

5/12/2000, 11:25 AM

8

background image

9

2a

2b

5

Luku 2 - T

ulostuksen perusasiat

Tulostaminen pääsyöttölokeroa käyttämällä:

1

Nosta tulostelokeroa ja säädä paperin leveys-
ja pituussäätimet ääriasentoihinsa.

2a Aseta paperipino syöttölokeroon ja kohdista sen

oikea laita syöttölokeron oikeaa laitaa vasten

Huomautus: Erikoistulostusmateriaaleille, kuten kalvoille ja kirjekuorille

tulostamiseksi, aseta tulostusmateriaali tulostuspuoli alaspäin.

2b Korteille tulostettaessa, vedä korttisäädintä ulospäin

ja siirrä sitä kohti korttipinoon, kunnes se koskettaa kevyesti
sen laitaa

3

Siirrä paperin leveys- ja pituussäätimet paperipinon laitoihin
siten, että ne koskettavat niitä kevyesti.

4

Laske tulostelokero vaakasuoraan asentoonsa.

5

Kirjekuorille tai korteille tulostettaessa paina tulostusaukon
vieressä olevia liuskoja alaspäin, kunnes ne lukittuvat paikalleen.
Äla unohda nostaa liuskoja takaisin yläasentoonsa
tulostuksen jälkeen.

6

Aseta HP DeskJet 1120C:n kirjoitinohjaimen tulostusasetukset
paperilaadulle, sen koolle ja tulostussuunnalle sopiviksi.
Lue kohta “Tulostusasetusten muuttaminen” sivulta 12.

Huomautus: Halutessasi tietoja vaihtoehtoisen yläsyöttölokeron tai takaosan käsinsyöttöaukon käytöstätai

erikoismateriaaleille tulostamisesta lue kohta “Print on various paper types and sizes”

(Tulostus eri

paperilaaduille) HP DeskJet 1120C Toolbox -tyäkaluryhmän välilehdeltä “How Do I? ” (Kuinka teen
sen?).

Finnish

5/12/2000, 11:25 AM

9

background image

10

Mustekasettien vaihtaminen ja kunnossapito

Mustekasettien vaihtaminen

Huomautus: Äla poista mustekasettia ennen kuin juuri ennen sen vaihtamista. Jos yksi mustekaseteista on tyhjä,

toimii toinen kuitenkin edelleen. Tulostin ei kuitenkaan tulosta, elleivät molemmat kasetit ole
paikallaan.

Käytä ainoastaan suositeltuja mustekasetteja (HP-osanumero 51645A/51645G:ta
mustavalkoiseen ja HP- osanumero C1823D/C1823G/C1823T:ta väritulostukseen. Hewlett-Packard
ei ota mitään vastuuta tulostimen tai mustekasetin vaurioitumisesta, jos tämä johtuu
mustekasettiin tehdyistä muutoksista tai sen uudelleen täyttämisestä

.

1

Kytke tulostin päälle ja avaa sen suojakansi. Mustekasettikeinut siirtyvät tulostimen keskelle ja mustekasetin
merkkivalo alkaa vilkkua.

2

Nosta mustekasetin lukitussalpa ylös, ota kiinni kasetin ylälaidasta, ja vedä se ylös ja ulos keinustaan.

3

Ota uusi kasetti pois pakkauksestaan, ja poista varovasti sen mustesuuttimia peittävät teipit, ja varo
koskettamasta mustesuuttimia sekä kasetin kullanvärisiä nastoja.

4

Paina mustekasetti tukevasti alas keinuunsa ja sulje sen lukitussalpa.

5

Sulje tulostimen kansi. Mustekasetit palaavat alkuasentoonsa tulostimen oikealle laidalle, ja Jatka-valo
lakkaa vilkkumasta.

Mustekasettien kunnossapito

Mustekasettien kohdistaminen

Mustekasetit tulee kohdistaa aina silloin kun uusi mustekasetti asennetaan paikalleen. Siten varmistetaan
mustan ja värillisten musteiden oikea tulostuminen silloin kun niitä käytetään samoissa teksteissä, viivoissa
tai grafiikoissa.

1

Käynnistä tietokone sekä tulostin.

2 Käynnistä DJ1120C:n tyäkaluryhmä kaksoisnapsauttamalla sen työpöydällä tai ohjelmaryhmässä

olevaa DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox

DJ1120C Toolbox -työkaluryhmäkuvaketta.

3 Napsauta

Maintenance

(Ylläpito) -välilehteä.

4 Valitse kohta

Align Print Cartridges

(Kohdista Mustekasetit) .

5 Seuraa tietokoneen näytöllä näkyviä ohjeita mustekasettien kohdistamiseksi.

Mustekasettien puhdistaminen

Puhdista mustekasetit huomatessasi, että viivoja tai pisteitä puuttuu tulostetusta tekstistä tai grafiikasta.

Huomautus: Äla puhdista mustekasetteja turhaan, koska puhdistaminen kuluttaa kasettien mustevarastoa ja

lyhentää sen käyttöikää.

1

Suorita DJ1120C:n tyäkaluryhmä kaksoisnapsauttamalla työpäydällä tai ohjelmaryhmässä olevaa

DJ1120C Toolbox

–työkaluryhmäkuvaketta.

2 Napsauta

Maintenance

(Ylläpito) -välilehteä.

3 Valitse kohta

Clean Print Cartridges

(Puhdista Mustekasetit) .

4 Seuraa tietokoneen näytöllä näkyviä ohjeita mustekasettien puhdistamisesta.

Luku 2 - T

ulostuksen perusasiat

Finnish

5/12/2000, 11:25 AM

10

background image

11

Perehtyminen tulostinohjelmistoon

Luku 2 - T

ulostuksen perusasiat

Tässä kappaleessa esitetään yleiskatsaus Tulostinohjelmistosi osiin ja toimintoihin.

Tulostinohjelmiston osat

HP DeskJet 1120C:n kirjoitinohjain on varustettu erityisillä tulostusominaisuuksilla (lue kappale “Tulostus
erikoisominaisuuksia käyttämällä

ja parannetuilla tulostusaikatoiminnoilla (lue myöhempänä esitetyt

yksityiskohtaiset tiedot). Sen lisäksi tulostimeen on lisätty seuraavat apuohjelmat:

Toolbox

-työkaluryhmäohjelma takaa kaiken tulostimen käytössä tarvittavan tiedon saannin.

Status Monitor

-Tilaikkuna antaa tietoja tulostimen nykyisestä tilasta, kuten parhaillaan

suoritettavasta tulostustyöstä ja nykyisistä tulostusasetuksista. Sen avulla voit myös keskeyttää
tulostuksen.

Uninstaller

-----asennuksen poistaja on helppo ja tehokas tapa poistaa Windowsin rekisteristä

tulostinohjelmisto ja muut ohjelmistot, joita ei enää tarvita.

HP Web Site

-pääsy HP:n kotisivulle. Mahdollistaa yhteyden saannin HP:n kotisivulle tietojen saamiseksi

tuoreimmista tulostinohjelmista, tuotteista ja asiakastuesta.

Rekisteröintiapuohjelman

avulla voit rekisteröidä tulostimesi Internetin kautta. Sen kautta saat nopeasti

tietoa ohjelmiston päivityksistä ja tulossa olevista HP-tuotteista.

Näihin toimintoihin päästään tulostimen ohjelmaryhmästä .

Parannetut tulostusaikatoiminnot

HP DeskJet 1120C:n kirjoitinohjaimessa on useita toimintoja, joita voit käyttää käyttöliittymän kautta.

• Print Preview

(Tulostuksen esikatselu) HP DeskJet 1120C:n kirjoitinohjaimella voidaan

suorittaa tulevan tulostuksen esikatselu. Esikatselusovellus näyttää sinulle vain
sovelluksen vaihtoehtoihin perustuvan tulosteen. HP DeskJet 1120C:n kirjoitinohjain
näyttää kuitenkin todellisen tuloksen, mikä merkitsee, että se näyttää sovelluksen ja
tulostinasetusten yhdessä luoman tuloksen, jonka tulostin lopulta tulostaa. Ellet haluaa
tulostaa sitä, minkä näet tulostuksen esikatselussa (Print Preview), voit peruuttaa
tulostyön. Äla unohda muuttaa tulostusasetuksia ennen seuraavaa tulostustyötä.

• Tulostusasetusten vahvistaminen.

HP DeskJet 1120C:n kirjoitinohjaimen avulla voit

muuttaa nopeasti useita yleisimmistä tulostinasetusten vaihtoehdoista, kuten
tulostuslaatu, kopioiden lukumäärä, ja paperityyppi tarvitsematta muuttaa itse
kirjoitinohjaimen asetuksia. Tulostaessasi tulee esiin ponnahdusvalikko, jossa on
tavallisimmat tulostinasetukset. Voit muuttaa näitä vaihtoehtoja tai napsauttaa kohtaa
Print (Tulosta) jatkaaksesi tulostusprosessia. .

Huomautus: Parannetut tulostusaikatoiminnot tulevat esiin tehdasasetuksena. Voit myäs asettaa nämä

asetukset perusasetuksiksi kirjoitinohjaimen Preference (Oletukset) -välilehdeltä. Lue sivulla 12
oleva kohta “Tulostusasetusten muuttaminen” .

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

11

background image

12

Tulostusasetusten muuttaminen

Luku 2 - T

ulostuksen perusasiat

Valitse tulostimesi

Pystyäksesi käyttämään HP DeskJet 1120C -tulostinta, valitse se oletuskirjoittimeksi.

Tulostimesi valitseminen oletuskirjoittimeksi Windows 95/98:ssä ja Windows NT 4.0:ssa

1

Napsauta

Start

(Käynnistä) -valikkoa, valitse

Settings

(Asetukset) ja sen jälkeen Printers (Kirjoittimet)

2

Napsauta

HP DeskJet 1120C printer

-

-

-

-

-kuvaketta sen valitsemiseksi.

3

Valitse

File

(Tiedosto) -valikko, ja siitä

Set As Default

(Aseta oletukseksi), ja sulje ikkuna sen jälkeen.

Tulostimesi valitseminen oletuskirjoittimeksi Windows 3.1:ssä

1

Avaa kohdassa Program Manager (Tiedostonhallinta),

Main

(Varusohjelma) -ryhmä,

2

Kaksoisnapsauta kohtaa

Control Panel

(Ohjauspaneeli) sen avaamiseksi, ja kaksoisnapsauta sen jälkeen

kohtaa Printers (Kirjoittimet).

3

Valitse

Installed Printers

(Kirjoittimet) -luettelosta

HP DeskJet 1120C printer

ja napsauta sen jälkeen

kohtaa

Set As Default Printer

(Aseta oletuskirjoittimeksi).

4

Napsauta kohtaa

Close

(Sulje) ja poistu Ohjauspaneelista.

Tulostusvaihtoehtojen muuttaminen

HP:n Print Settings (Tulostusasetukset) -valintaikkunan avulla voit valita asetukset, kuten paperilaadun,
tulostuslaadun, joita ei ole ohjelmistossa.

Voit muuttaa parhaillaan käsiteltävän asiakirjan tulostusasetuksia ohjelmistostasi. Muuttamistapa vaihtelee
riippuen käyttämästäsi ohjelmistosta.

1

Valitse

File

(Tiedosto) -valikosta joko

Print

(Tulosta),

Print Setup

(Tulostusasetukset) tai

Printer Setup

(Kirjoitinasetukset).

2

Napsauta ohjelmistosi mukaisesti kohtia

Printer, Setup, Options

(Kirjoitin, Aseta, Asetukset) tai

Properties

(Ominaisuudet).

3a Jos napsautit kohtaa Printer

Printer

Printer

Printer

Printer (Kirjoitin) kohdassa 2, on sinun myös napsautettava kohtaa Options

Options

Options

Options

Options

(Asetukset), ja sitten kohtaa Setup

Setup

Setup

Setup

Setup (Aseta).

3b Jos napsautit kohtaa

Setup

(Aseta) näet joko HP Print Settings -asetukset välittömästi, tai sinun on

napsautettava kohtaa

Options

(Vaihtoehdot).

3c Jos napsautit kohtaa Options

Options

Options

Options

Options (Vaihtoehdot), on sinun myös napsautettava kohtaa Setup

Setup

Setup

Setup

Setup (Aseta).

3d Jos napsautit kohtaa

Properties

(Ominaisuudet), näet HP Print Settings -asetukset välittömästi.

4

Muuta asetuksia kohdassa Setup, Color, Features (Aseta, Väri, Ominaisuudet) tai HP-tulostusasetusten
valintaikkunan Preferences (Oletukset) -välilehdeltä.

Huomautus: Napsauta jokaisen välilehden oikeassa alakulmassa olevaa Ohje-painiketta (Help) halutessasi

selityksiä välilehdeltä löytyviin yksiköihin.

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

12

background image

13

Tulostus erikoisominaisuuksia käyttämällä

HP DeskJet 1120C:n kirjoitinohjaimen avulla voit helposti luoda jännittäviä ja vaikuttavia asiakirjoja. Näitä
ominaisuuksia käyttäen voi tuottaa tietokoneellasi ammattimaisen näköisiä. asiakirjoja, kuten suoramainoksia,
esitteitä, suuria taulukoita, tiedotuslehtiä ja normaalia suurempia julisteita.

2

6

7

9

11

4

Luku 2 - T

ulostuksen perusasiat

HP ZoomSmart Scaling -tekniikka

Mahdollistaa valitun tulostustyön suurentamisen
tai pienentämisen..

Käyttö

Tulostaa helposti kirje/A4-koon asiakirjasi, kuten
kalenterit ja taulukot suuremmalle paperikoolle
ilman, että alkuperäistä asiakirjaa pitää muotoilla
uudestaan ohjelmiston avulla.

Vihje

Voit myös pienentää asiakirjasi tulostamalla se
pienemmälle paperikoolle. Voit esim. tulostaa
C/A2-koon asiakirjan A4-koon paperille.

Kirjanen (Booklet)

Mahdollistaa kahden sivun tulostamisen yhdeksi
suuremmaksi sivuksi ja järjestää sivujärjestyksen
niin, että tulosteet voidaan taittaa keskeltä kirjan
muotoon.

Käyttö

Tulostaa ammattimaiselta näyttäviä asiakirjoja,
kuten tiedotuslehtiä ja esitteitä.

Vihje

Asiakirjan muodon asettamista suositellaan
tehtäväksi ennen kuin asiakirjaa aletaan muokata.
Asiakirjan luomista ei suositella normaalipaperin
muotoisena.

Luodessasi asiakirjaa pitää sekä vasemman että oikean
marginaalin olla vähintään 0,5" (12,7 mm). Käytä
muussa tapauksessa Booklet-toiminnon “Shrink to
fit”(Kutista sopivaksi) -toimintoa. pienentääksesi
asiakirjasi marginaalien sisään sopivaksi.

Tietotaulu (Billboard)

Mahdollista sivun ja sen tekstiosan suurennuksen
jakamisen useamman arkin suuruiseksi suuremman
julisteen tekemiseksi.

Käyttö

Tulostaa asiakirjasi aina 5-kertaisena
suurennuksena ja liimaa tulostetut sivut yhteen
julisteeksi.

Vihje

Jos asiakirjasi muodostaa useamman kuin yhden
sivun, tulostuu vain sen 1. sivu tai parhaillaan esillä
oleva sivu.

Jos asiakirjasi on A C/A2-kokoa, sinun on ehkä
käytettävä tätä toimintoa voidaksesi tulostaa kaksi
11" x 17"/A3-koon paperiarkkia. Tai, jos asiakirjasi on
kokoa 11" x 17"/A3, on sinun ehkä käytettävä tätä
toimintoa tulostaaksesi kaksi kirje/A4-koon arkkia.

Tiivistelmät (Handouts)

Mahdollistaa 2:n, 4:n tai 8 sivun tulostamisen
asiakirjastasi yhdelle ainoalle sivulle.

Käyttö

Tulostaa 2, 4, or 8 sivua esittelymateriaalistasi
yhdelle sivulle jakelun helpottamiseksi.
K

ä

yt

ä

nnöllinen

myös

s

ä

hkäpostin tulostamisessa.

Vihje

Suuremmalle paperikoolle tulostaminen saattaa
parantaa luettavuutta.

Finnish-1120UG

6/5/00, 4:16 PM

13

background image

14

HP DeskJet

HP DeskJet

HP DeskJet

HP DeskJet

HP DeskJet 1120C
HP DeskJet 1120C
HP DeskJet 1120C
HP DeskJet 1120C
HP Desk
HP Desk
HP Desk
HP Desk
HP Desk
HP Desk

Luku 2 - T

ulostuksen perusasiat

Kaksipuolinen tulostus

Mahdollistaa tulostuksen paperin molemmille
puolille.

Käyttö

Tulostaa ammattimaisen näköisiä kaksipuolisia
asiakirjoja, kuten tiedotuslehtiä, esitteitä ja
tuoteluetteloita.

Vihje

Jos asiakirjassasi on paljon grafiikkaa, käytä paksua
tulostusmateriaalia, kuten HP Premium InkJet
Heavyweight Paper -paperia paremman
tulostusjäljen aikaansaamiseksi.

Peilikuva

Mahdollistaa sivun sivusuuntaisen peilikuvan
tulostuksen.

Käyttö

Jos tulostat kalvosi tällä toiminnolla, voit tulostaa
myös kalvon yläpinnalle ja teksti voidaan helposti
pyyhkiä pois myöhemmin. Myös käytännöllinen
ominaisuus tekstiä myöhemmin T-paitoihin
peilikuvana tulostettaessa.

Vihje

Useimmissa T-paitoihin liittyvissä
tulostussovellutuksissa tulostuksen perusasetus on
paitaan painettava peilikuva. Äla valitse tätä
toimintoa palatessasi normaaliin tulostustyöhön.

Erotinsivu

Mahdollistaa tulostuksen ketjusyötössä.

Käyttö

Tulostaa helposti juhla- ja näyttelyjulisteet.

Vihje

Käytä ainoastaan HP Banner -paperia, ja irrota
nipusta pino, jossa on yksi paperi enemmän kuin
tarvitaan jatkolomake tulostettaessa. Suorista
jatkolomake tulostettaessa (katso kaaviota), ja
aseta 1. arkki vaihtoehtoiseen yläsyöttölokeroon.

Huomautus:

• Lisätietoja tulostuksesta näitä erikoisominaisuuksia

käyttämällä on HP DeskJet 1120C Toolbox -
työkaluryhmän välilehden “How Do I?” (Kuinka teen
sen?) kappaleessa “Print with Special
Features”(Tulostus erikoisominaisuuksia käyttämällä).

• Jos käyttösovelluksesi tuke näitä käyttötoimintoja,

suositellaan toiminnon valitsemista
käyttösovelluksesta.

• Jos Jatka-valo vilkkuu ollessasi tulostamassa kirjasta

(Booklet), 2-puolisella tulostuksella tai
jatkolomakkeelle, lue tietokoneesi näytöllä olevat
ohjeet, ennen kuin painat Jatka-painiketta
tulostuksen jatkamiseksi.

• Käytä tulostuksen esikatselua (Print Preview)

tulosteen tarkistamiseksi ennen tulostuksen
aloittamista .Lisätietoja on kappaleessa “Parannetut
tulostusaikatoiminnot”, sivulla 11.

Valitse erikoisominaisuus

1

Napsauta tulostusasetusten

Features

(Ominaisuudet) -välilehteä. Lue kohta “Tulostusasetusten

muuttaminen” sivulta 12.

2

Valitse haluttu ominaisuus. Näytöllä näkyvät valitun ominaisuuden asetusvaihtoehdot.

Huomautus: Napsauta jokaisen välilehden oikeassa alakulmassa olevaa Ohje-painiketta (Help) halutessasi

selityksiä välilehdeltä löytyviin yksiköihin.

3

Muuta haluamasi tulostusasetukset ja jatka asiakirjasi tulostamista.

Huomautus: • Lisätietoja tulostuksesta näitä erikoisominaisuuksia käyttämällä on HP DeskJet 1120C Toolbox -

työkaluryhmän välilehden “How Do I?” (Kuinka teen sen?) kappaleessa “Print with Special
Features”(Tulostus erikoisominaisuuksia käyttämällä).

• Erikoisominaisuuksien valinnan peruuttamiseksi ja perusasetuksilla tulostamiseksi, ts. paperin

yhdelle puolelle tulostamiseksi ilman erikoisominaisuuksia, napsauta Features (Ominaisuudet) -
välilehdellä kohtaa No features (Ei erikoisominaisuuksia)

Finnish-1120UG

6/5/00, 4:16 PM

14

background image

15

Tulostimen käyttö verkossa

HP JetDirect -
ulkopuolinen
tulostuspalvelin

Luku 2 - T

ulostuksen perusasiat

HP DeskJet 1120C -tulostinta voidaan käyttää verkkotulostimena liittämällä se suoraan verkkoon lisävarusteena
saatavalla ulkopuolisella HP JetDirect tulostuspalvelimella. Voit myös jakaa kirjoittimen käyttämällä Windowsin
kirjoittimen jakamistoimintoja. Lisätietoja on HP DeskJet 1120C Toolbox -työkaluryhmän välilehden “How Do I?”
(Kuinka teen sen?) kappaleessa “Use the printer on a Network” (Tulostimen käyttö verkossa).

Jos käytät JetDirect EX Plus:aa , suositellaan laitteistoversion päivittämistä ohjelmistoon E.05.13. Tarkista
päivitystiedot kotisivulta: http: //www.hp.com.

Ennen tulostinohjelmiston asentamista:

Tarkista, että tietokoneesi ja tulostinpalvelimesi on konfiguroitu kunnolla verkkoympäristöön. Lisätietoja
HP JetDirect -tulostinpalvelinten asennuksesta ja asetuksista on HP DirectJet Hardware (laitteisto) ja
Software (ohjelmisto) Installation Guide -asennusoppaissa.

Windows for Workgroup 3.11:ssa tulee tulostusohjain (Print Manager) asettaa päälle. Tämän
aikaansaamiseksi kaksoisnapsauta ohjauspaneelin Printers (Kirjoittimet) -kuvaketta ja valitse kohta Use
print manager (Käytä tulostusohjainta).

Tulostinohjelmiston asentaminen Windows for Workgroup 3.11:ssä

Palvelimessa:

I.

Jos palvelimessa käytetään Novell Netware 3.12 & 4.11:tä, asenna tulostin ja liitä kaapelit verkkoosi.

II. Jos palvelimessa käytetään Windows NT 4.0:aa, varmista, että kirjoitinportti on jaettu.

1

Asenna tulostin ja liitä kaapelit verkkoosi.

2

Asenna tulostinohjelmisto Starter CD:ltä tai asennuslevyke 1:ltä (lisätietoja on sivulla 6).

3

Valitse

Printers

(kirjoittimet) -kansiosta

HP DeskJet 1120C printer,

napsauta hiiren oikeata painiketta

ja valitse

Properties

(Ominaisuudet).

4

Siirry

Ports

(Portit) -välilehdelle, valitse

Add Port

(Lisää portti), ja konfiguroi sentyyppinen

portinohjaus (Port Monitor), jota haluat käyttää tällä jaetulla tulostimella, kuten HP JetDirect Port.
Äla unohda asettaa tätä kirjoitinta “jaetuksi”

(shared).

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

15

background image

16

Luku 2 - T

ulostuksen perusasiat

Palvelimeen liitetyssä laitteessa:

1

Asenna tulostinohjelmisto Starter CD:ltä tai asennuslevyke 1:ltä (lisätietoja on sivulla 6).

2

Kun sinua kehotetaan ilmoittamaan kirjoittimen nimi ja portti, valitse

“HP DeskJet 1120C Printer” ja

joko

“None”

(Ei mikään) tai portti (LPT1:) portiksi, johon aiot ohjata kirjoittimen. Napsauta

OK

-painiketta.

3

Suorita asennus loppuun, ja käynnistä Windows uudelleen.

4

Valitse Windows-ohjauspaneelista

Printers

(Kirjoittimet), napsauta

HP DeskJet 1120C printer

-kuvaketta,

ja sen jälkeen painiketta

Connect

(Yhdistä).

5

Valitse portti, johon kirjoitin on kytketty (esim. LPT3:).

6

Napsauta

Network

(Verkko) -painiketta... ja valitse kirjoittimen verkkopolku. Kirjoittimen asettamiseksi

verkkojärjestelmäsi pysyväksi verkkokirjoittimeksi napsauta

Permanent

(Pysyvä) -ikkunaa ja sen jälkeen

Connect (Yhdistä) -painiketta.

Tulostinohjelmiston asentaminen Windows 95/98/NT 4.0:ssa

Palvelimessa:

I.

Jos palvelimessa käytetään Novell Netware 3.12 & 4.11:tä, asenna tulostin ja liitä kaapelit verkkoosi.

II. Jos palvelimessa käytetään Windows NT 4.0:aa, varmista, että kirjoitinportti on jaettu.

1

Asenna tulostin ja liitä kaapelit verkkoosi.

2

Asenna tulostinohjelmisto Starter CD:ltä tai asennuslevyke 1:ltä (lisätietoja on sivulla 6).

3

Valitse

Printers

(kirjoittimet) -kansiosta

HP DeskJet 1120C printer

, napsauta hiiren oikeata painiketta

ja valitse

Properties

(Ominaisuudet).

4

Siirry

Ports

(Portit) -välilehdelle, valitse

Add Port

(Lisää portti), ja konfiguroi sentyyppinen

portinohjaus (Port Monitor), jota haluat käyttää tällä jaetulla tulostimella, kuten HP JetDirect Port. Äla
unohda asettaa tätä kirjoitinta “jaetuksi”

(shared).

Palvelimeen liitetyssä laitteessa:

Huomautus: Jos sekä palvelimeen liitetty laite että palvelin käyttävät Windows NT 4.0:aa,ohita seuraavat

kohdat ja käytä verkkotulostinpalvelinta Network Print Server NT 4.0 (Point-and-Print -toimintoa)
tulostinohjelmiston asentamiseksi.

1

Asenna tulostinohjelmisto Starter CD:ltä tai asennuslevyke 1:ltä (lisätietoja on sivulla 6).

2

Seuraa ohjeita kirjoittimen asennuksen loppuun suorittamiseksi. Valitse asennettaessa

HP DeskJet 1120C

printer

ja valinnainen LPT-portti.

3

Päästäksesi tulostimesi Properties (Ominaisuudet) välilehdelle, napsauta hiiren oikealla painikkeella

Printers

(Kirjoittimet) -kansiota ja valitse

Properties

(Ominaisuudet).

4a Windows 95/98:

Siirry

Details

(Yksityiskohdat)- välilehdelle, valitse

Add Port

(Lisää portti), valitse

Local Port

(Paikallisportti) ja kirjoita palvelimen nimi sekä tulostimen nimi, kuten
\\Tietokoneennimi\\Tulostimennimi.

4b Windows NT4.0:

Siirry

Ports

(Portit) -välilehdelle, valitse Add Port

Add Port

Add Port

Add Port

Add Port (Lisää portti), merkitse

Local Port

(Paikallisportti),

valitse

New Port

(Uusi portti) ja kirjoita palvelimen nimi sekä tulostimen nimi, kuten

\\Tietokoneennimi\\Tulostimennimi.

Huomautus: Jos palvelimessa käytetään Windows NT 4.0:aa, asenna JetAdmin -ohjelmisto, joka toimitetaan

JetDirect-tuotteiden mukana.

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

16

background image

17

DOS-ohjelmistoilla tulostaminen

Luku 2 - T

ulostuksen perusasiat

DOS-järjestelmässä tulostettaessa on kaksi tapaa tehdä tulostusasetukset: HP DeskJetin DOS-ohjauspaneeli ja
DOS-kirjoitinohjaimet.

HP DeskJetin DOS-ohjauspaneeli

DOS-käyttäjillä on erityisten DOS-kirjoitinohjainten ansiosta käytössään monia kirjoitintoimintoja. Monet
ohjelmistovalmistajat eivät kuitenkaan sisällytä kirjoitinohjaimia ohjelmistoihinsa. Käytä DeskJetin
ohjauspaneelia asettaaksesi oletuskirjoittimen asetukset DOS-ohjelmasta tulostamista varten.

Huomautus: HP DeskJetin ohjauspaneeli ei tue tulostamista erikoisominaisuuksilla.

HP DeskJetin DOS-ohjauspaneelin asentaminen

Tarkista ennen ohjauspaneelin asentamista, että olet asentanut tulostimesi ja että se on päällä..

1

Lataa Starter CD-levy CD-ROM-asemaan.

2

Kirjoita DOS -kehotteen C:\> kohdalla CD-ROM-aseman tunnuskirjain ja muuta hakemistoksi:
\driver\win\disk4, esim.. D:\driver\win\disk4.

3

Näppäile INSTALL

INSTALL

INSTALL

INSTALL

INSTALL ja paina ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER-painiketta.

4

Seuraa tietokoneesi näytöllä näkyviä ohjeita asennuksen loppuun suorittamiseksi..

Huomautus: Voit myös asentaa HP DeskJet -ohjauspaneelin asennuslevykkeeltä 4.

HP DeskJetin DOS-ohjauspaneelin käyttäminen

DeskJetin ohjauspaneelin avaamiseksi muuta DOS-kehotteen C:\> kohdalla hakemistoksi C:\HP1120C, näppäile
DJCP ja paina ENTER-painiketta.

Valitse ohjauspaneelia käyttämällä tulostusasetukset, jotka eivät ehkä sisälly DOS-ohjelmiisi. DOS-ohjelmistosta
valitut, ohjauspaneeliin verrattuna samanlaiset asetukset saattavat kumota ohjauspaneelista valitut
tulostusasetukset. Ohjauspaneelin avulla on myös mahdollista puhdistaa ja kohdistaa mustekasetit parhaan
mahdollisen tulostusjäljen saavuttamiseksi.

DOS-kirjoitinohjaimet

DOS-ohjelmistovalmistajat valmistavat myös kirjoitinohjaimia. Käytettäväksi suositeltu kirjoitinohjain on HP
DeskJet 850. Ellei sitä ole saatavilla, käytä HP 600 tai 500 -sarjoja.

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

17

background image

18

Vianetsintä

Luku 3 - T

uki

Kirjoitin ei tulosta

Ole kärsivällinen

Tulostamismielessä monimutkaisten asiakirjojen,
joihin sisältyy useita eri kirjasintyyppejä, grafiikkaa, ja/
tai värikuvia, tulostuksen käynnistyminen vie
enemmän aikaa. Jos Virta-valo vilkkuu, tulostin on
työstämässä saamiaan tietoja.

Tutki virtaliitännät

Tarkista, että virtakaapeli on kiinnitetty kunnolla sekä
tulostimeen että pistorasiaan ja että virta on kytketty
päälle. Tällöin tulostimen etupaneelin Virta-valon
tulisi palaa.

Tarkista paperi

Tarkista, että paperi on ladattu kunnolla
syöttölokeroon ja ettei se ole jumiutunut tulostimeen.
Lue sivulta 20 ohjeet paperitukoksen avaamisesta.

Tutki mustekasetit

Tarkista, että sekä musta ja värillinen kasetti on
asennettu kunnolla tulostimeen ja että tulostimen
kansi on suljettu.

Tulosta koesivu

Kytke tulostimesta virta pois ja uudelleen päälle.
Paina Jatka-painiketta ja päästä se silloin kun Jatka-
valo alkaa vilkkua. Jos koesivu tulostuu, ei
mahdollinen vika ole itse tulostimessa.

Tarkista liitäntäkaapeli (vain Windows 3.1x:ssä/
95:ssä/98:ssä)

Varmista, että korkealaatuinen liitäntäkaapeli (IEEE-
1284-yhteensopiva) on kunnolla liitetty sekä
tulostimeen, että tietokoneeseen. Kaapelin voi testata
napsauttamalla HP DeskJet 1120C Toolbox -
työkaluryhmän Maintenance (Ylläpito) -välilehteä, ja
valitsemalla kohta “Run bi-directional cable test”
(Suorita kaksisuuntainen kaapelitesti).

Tarkista tulostinasetukset

Varmista, että HP DeskJet -tulostin on valittu
nykyiseksi tai oletuskirjoittimeksi. Lue sivulla 12 oleva
kappale “ Valitse tulostimesi”.

Tarkista verkkoasetukset

Varmista, että tulostimesi verkkoasetukset ovat
kunnolla asetettu . Lue kappale “Use the printer on a
network” (Tulostimen käyttö verkossa) HP DeskJet
1120C Toolbox -työkaluryhmän “How Do I?” (Kuinka
teen sen?) -välilehdeltä ja verkko-operaattorilta
saamistasi asiakirjoista.

Tulostin tulostaa tyhjän tulosteen

Tarkista mustekasetti unohtuneen teipin varalta

Varmista, että olet poistanut mustesuutinten päältä
suojateipit.

Tarkista, onko mustekasetti tyhjä

Jos tulostat mustavalkoisena, voi musta mustekasetti
olla tyhjä. Jos väin on, vaihda se uuteen.

Tarkista tulostinasetukset

Varmista, että HP DeskJet 1120C -tulostimesi on valittu
nykyiseksi tai oletuskirjoittimeksi..

Tarkista tietokoneesi rinnakkaisportti

Varmista, että tietokoneesi on kytketty suoraan
rinnakkaisporttiin. Äla kytke porttiin muita laitteita,
kuten Zip-asemaa.

Tekstin tai grafiikan sijainti tulosteella
on väärä.

Paperin koko- tai suunta-asetukset saattavat
olla vääriät

Tarkista, että ohjelmistosta valitut paperin koko- ja
suunta-asetukset täsmäävät HP-tulostusasetuksen
valintaikkunan kanssa. Lue HP DeskJet 1120C Toolbox
-työkaluryhmän välilehden “How do I?” (Kuinka teen
sen?) kohta “Changing Print Settings”
(Tulostusasetusten muuttaminen).

Musta ja värillinen mustekasetti tulee ehkä
kohdistaa

Mustekasetit pitää kohdistaa aina silloin kun
jompikumpi niistä on poistettu tai vaihdettu, tai silloin
kun musta tai värillinen muste eivät tunnu
kohdistuvan oikein tulosteeseen suhteessa toisiinsa.
Lue HP DeskJet 1120C Toolbox -työkaluryhmän
välilehden “Maintenance” (Ylläpito) kohta “Align print
cartridges” (Mustekasettien kohdistaminen).

Paperia ei ehkä ole ladattu kunnolla
syöttölokeroon

Jos koko tulostusjälki on vinossa tai kierossa, tarkista,
että paperin leveys- ja pituussäätimet ovat tiukasti
kiinni paperipinon vasemmassa ja päätylaidassa ja
ettei pääsyöttölokeroon ole ladattu enempää kuin 150
arkkia tai vaihtoehtoiseen yläsyöttölokeroon
enempää kuin 10 arkkia.

Marginaaliasetukset saattavat olla väärät

Jos tekstiä tai grafiikkaa leikkautuu pois paperin
laidoilta, tarkista, etteivät asiakirjan
marginaaliasetukset ylitä tulostimen suurinta
mahdollista tulostusaluetta. Lue sivulla 25 oleva
kappale “Tulostimen tekniset tiedot”.

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

18

background image

19

Luku 3 - T

uki

Tulostuslaatu on huono

Tulostuslaatuasetuksia pitää ehkä muuttaa

EconoFast-asetus tulostaa nopeasti ja kuluttaa
vähemmän mustetta, mutta tulostettu teksti saattaa
vaikuttaa haalistuneelta tai sen värit yksitoikkoisilta.
Valitse Normal tai Best Print -laatu HP-
tulostusasetuksen valintaikkunasta. Lue HP DeskJet
1120C Toolbox -työkaluryhmän välilehden “How Do
I?” (Kuinka teen sen?) kohta “Change print settings”
(Muuta tulostusasetuksia).

Mustekasetissa voi olla vähän mustetta tai se on
tukkiutunut

Jos tulostusjälki huononee, napsauta HP DeskJet
1120C Toolbox -työkaluryhmän välilehteä
Maintenance (Ylläpito) ja valitse kohta “Clean print
cartridges” (Puhdista mustekasetit). Seuraa näytöllä
näkyviä ohjeita. Ellei tulostuslaatu kohennu, voi
mustekasetissa olla liian vähän mustetta, ja se pitää
vaihtaa.

Paperilaadun asetus voi olla väärä

Kalvoille ja muille erikoistulostusmateriaaleille
tulostettaessa valitse vastaava paperilaatu HP-
tulostusasetuksen valintaikkunasta. Lue HP DeskJet
1120C Toolbox -työkaluryhmän välilehden “How Do
I?” (Kuinka teen sen?) kohta “Print on various paper
types and sizes” (Eri paperilaaduille ja -koille
tulostaminen).

Paperilaatu ei ehkä sovi käytettäväksi HP
DeskJet -tulostimessa

Liian ohut tai sileäpintainen paperi ei ehkä syöty
kunnolla tulostimeen. Tiheäkudoksinen paperi on
ei ime hyvin mustetta. Käytä HP Premium -
paperilaatuja tai kokeile muita paperilaatuja ennen
kuin ostat niitä suuremmissa määrin.. Lue sivulta 25,
kappaleesta “Tulostimen tekniset tiedot” kohta
“Tulostusmateriaalin suositeltu paino”.

Sivulta puuttuu jotain tai siinä on jotain

väärin

Marginaaliasetukset voivat olla virheelliset

Jos tekstiä tai grafiikkaa leikkautuu pois paperin
laidoilta, tarkista, etteivät asiakirjan
marginaaliasetukset ylitä tulostimen suurinta
mahdollista tulostusaluetta.

Kaapeliliitäntä on huono tai itse kaapeli on
huono. (Vain Windows 3.lx:ssä/95:ssä/98:ssä)

Jos paperille tulostuu ei-toivottuja kirjainmerkkejä,
tarkista, että käytät kaksisuuntaista kaapelia ja että
kaapeli on kunnolla kiinnitetty sekä tulostimeen
että tietokoneeseesi. Kaapelin voi testata
napsauttamalla HP DeskJet 1120C Toolbox -
työkaluryhmän Maintenance (Ylläpito) -välilehteä,
ja valitsemalla kohta “Run bi-directional cable test”
(Suorita kaksisuuntainen kaapelitesti).

ColorSmart II -tulostusasetukset saattavat olla
väärät

Jos värit tulostuvat harmaasävyisinä, Print in

Print in

Print in

Print in

Print in

Grayscale

Grayscale

Grayscale

Grayscale

Grayscale (Tulosta harmaasävyinä) -asetus on
luultavasti valittu HP-tulostusasetuksen
valintaikkunasta. Valitsemalla kohta “Automatic

Automatic

Automatic

Automatic

Automatic

ColorSmart” .

Valittu tulostin voi olla väärä

Tarkista että HP DeskJet-tulostin on valittu
parhaillaan käytettäväksi tai oletuskirjoittimeksi.
Lue sivulla 12 oleva kohta “Valitse tulostimesi”.

Tulostaminen kestää kauan

Tarkista järjestelmäsi kokoonpano

Tulostin vaatii peruskoneeksi vähintään luokkaa
486-66Mhz olevan ja 8MB:n RAM-muistilla
varustetun tietokoneen. Tulostimen suorituskyky
on kuitenkin paras mahdollinen Pentium-koneita
käytettäessä..

Järjestelmäsi kiintolevy on ehkä liian pieni

Tulostettaessa 11x17"/A3 -koon paperille,
suositellaan järjestelmäsi vapaaksi kovalevytil
aksi vähintään 50:tä MB. Jos tulostat paljon
grafiikkaa sisältäviä tiedostoja, tarkista,
että sinulla on tarpeeksi (> 50 MB) vapaata
kovalevytilaa.

Järjestelmäsi virtuaalimuisti voi olla liian pieni

Lisää järjestelmäsi virtuaalimuistin määrää. Lue
Readme-tiedoston kohta “Other Known Problems”
(Muita tunnettuja ongelmia).

Viivapiirros- ja kuvatulostus-vaihtoehto on
aktivoitu

Tulostaessasi Best Print-tilassa ja HP:n
korkealuokkaiselle valokuvauslaatuiselle paperille
sekä jos olet aktivoinut viivapiirros- ja
kuvatulostus-vaihtoehdon, tarvitset vähintään 200
MB vapaata kovalevytilaa järjestelmässäsi. Myös
tulostimen jonotusaika on pitempi.

.

Järjestelmäsi porttiasetuskonfiguraatiota ei ole
asetettu ECP:hen (Windows 3.1x/95/98)

Lue tietokoneesi käyttöohjeista lisätietoja
porttiasetuksen muuttamisesta tai ota yhteys
tietokoneen valmistajaan.

Kirjoitinkaapeli ei ole kaksisuuntainen
(Windows 3.1x/95/98)

Vaihda kirjoitinkaapelisi IEEE-1284-
kirjoitinkaapeliin.

Mustekasetissa saattaa olla liian vähän
mustetta.

Vaihda liian vähän mustetta sisältävä mustekasetti
uuteen.

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

19

background image

20

Luku 3 - T

uki

3

Sulje tulostimen kansi.

4

Kytke tulostin pois päältä ja uudelleen päälle.

Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi:

Tarkista, ettei paperin kulkuradalla ole mitään
esteitä.

Äla lataa liikaa paperia vaihtoehtoiseen
syöttölokeroon. Siihen saa syöttää korkeintaan
10 arkkia tavallista paperia tai sen verran muuta
tulostusmateriaalia, ettei sen paksuus ylitä 10:tä
tavallista arkkia. Pääsyöttölokeroon mahtuu
korkeintaan 150 arkkia tavallista paperia.

Lataa paperi kunnolla.

Äla käytä käpristynyttä tai rypistynyttä paperia.

Käytä aina ainoastaan sivulla 25, kohdassa
“Tulostimen tekniset tiedot” esitetyssä
luettelossa mainittua paperia.

Koesivun tulostaminen

Tulostimesi tulostaa ilman että sitä tarvitsee kytkeä
tietokoneeseen. Sen vuoksi voit tarkistaa koesivun
tulostamalla, onko tulostimesi asetettu oikein ja
toimiiko se kunnolla.

Koesivun tulostaminen
1

Kytke tulostin pois päältä ja uudestaan päälle
painamalla Virta-painiketta.

2

Paina Jatka-painiketta ja päästä se sitten kun
Jatka-valo alkaa vilkkua.Tulostimesi kirjoittaa nyt
koesivun.

Diagnoosisivun tulostaminen

Diagnoosisivun tulostamiseksi

1

Kytke tulostimeen virta päälle.

2

Paina ja pidä alas painettuna Virta-painike, ja
paina Jatka-painiketta neljä kertaa.

3

Päästä Virta-painike. Tulostimesi tulostaa nyt
diagnoosisivun. Asiakastukikeskuksemme voi
käyttää hyväksi diagnoosisivulla näkyviä tietoja
yrittäessään auttaa sinua tulostusongelmiesi
vianetsinnässä.

Liian vähän kovalevytilaa tai
virtuaalimuistia tulostusta varten

Järjestelmässäsi ei ole tarpeeksi kovalevytilaa.

Keskeytä tulostustyö ja vapauta lisää kovalevytilaa
ennen kuin tulostustyöt aloitetaan uudelleen.
Voit my

ö

s tulostaa sivun kerrallaan koko asiakirjan

sijasta.

Järjestelmässäsi on liian vähän virtuaalimuistia

Lisää järjestelmäsi virtuaalimuistin määrää. Lue
Readme-tiedoston kohta “Other Known Problems”
(Muita tunnettuja ongelmia).

Viivapiirros- ja kuvatulostus-vaihtoehto on
aktivoitu

Tulostaessasi Best Print-tilassa ja HP:n
korkealuokkaiselle valokuvauslaatuiselle paperille
sekä jos olet aktivoinut viivapiirros- ja kuvatulostus-
vaihtoehdon, tarvitset vähintään 200 MB vapaata
kovalevytilaa järjestelmässäsi. Myös tulostimen
jonotusaika on pitempi.

Paperi on jumiutunut tulostimeen

Paperitukoksen selvittäminen

1

Jätä tulostimeen virta päälle ja avaa sen kansi
sekä työnnä mustekasettikeinu syrjään.

2

Poista kaikki rypistyneet paperit ja paina Jatka-
painiketta, kunnes tulostin poistaa kokonaisen
ehjän paperiarkin. Ellei tämä menetelmä toimi,
katkaise tulostimesta virta, ja kytke se uudestaan
päälle, kunnes kirjoitin poistaa kokonaisen
paperiarkin. Irrota tarvittaessa kaikki rypistyneet
paperit ja vedä paperiarkkia itseäsi kohti.

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

20

background image

21

Asiakastuki

Luku 3 - T

uki

Aikaisemmassa kappaleessa esitetyt tiedot tarjoavat ratkaisuja yleisimpiin vikoihin. Ellei kirjoitin toimi kunnolla,
eivätkä esitetyt korjaustoimenpiteet ratkaise ongelmaa, ota yhteys johonkin seuraavista asiakastukipisteistä avun
saamiseksi.

Huomautus: Tulostimen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi korjata.

HP DeskJet 1120C Toolbox -työkaluryhmä

Tämän ohjelman “Troubleshooting” (Vianetsintä) -välilehdellä on helppoja askel-askeleelta ratkaisuja tavallisiin
tulostusongelmiin. Useimmat tavallisimmista tulostusongelmista pitäisi voida ratkaista käymällä kohta kohdalta
läpi ehdotetut ratkaisut. Voit suorittaa tämän ohjelman kaksoisnapsauttamalla DJ1120C Toolbox -
työkaluryhmäkuvaketta työpöydältä tai ohjelmaryhmästä.

Internet

Käväise World Wide Web -kotisivullamme saadaksesi tietoja uusimmista tulostinohjelmistoista, tuotteista ja
asiakastuesta

http://www.hp.com/go/dj1120 tai http://www.hp.com

HP FIRST

HP FIRST on automaattinen noutofaksipalvelu, joka tarjoaa vaivattomasti teknistä tietopalvelua faksiisi 24 tuntia
vuorokaudessa. Ota yhteys HP FIRST -palveluun seuraavia puhelinnumeroita käyttäen.

SA ja Kanada

800 333 1917

Englanti

0800 96 02 71

Englanninkiel. palvelu Englannin ulkop.

+31 20 681 5792

Australia

613 9272 2627

Itävalta

0660 8218

Belgia (hollanninkiel.)

0800 11906

Belgia (ranskankiel.)

0800 17043

Kiina

86 10 6505 5280

Tanska

800 10453

Suomi

800 13134

Ranska

0800 905900

Saksay

0130 810061

Hongkong

2506 2422

Intia

9111 682 6031

Indonesia

21-352 2044

Italia

1678 59020

Korea

822 769 0543

Malesia

03 298 2478

Uusi-Seelanti

64 09 356 6642

Norja

800 11319

Filippiinit

(65) 275 7251

Portugali

05 05 313342

Singapore

275 7251

Espanja

900 993123

Ruotsi

020 795743

Sveitsi (ranskankiel.)

0800 551526

Sveitsi (saksankiel.))

0800 551 527

Thaimaa

662 661 3511

Hollanti

0800 022 2420

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

21

background image

22

Luku 3 - T

uki

HP-puhelintuki

Takuuaikana

saat apua HP:n asiakaspalvelupisteistä. Ennen kuin soitat niihin, kirjoita paperille seuraavat tiedot

asiakaspalveluhenkilökunnan auttamiseksi:

Mikä on tulostimesi sarjanumero (tarkista tulostimesi takalevystä)?

Mikä on sen mallin nimi?

HP DeskJet 1120C

Mikä on tietokoneesi merkki ja malli?

Mitä tulostinohjelmistoversiota käytät (tarkista HP Deskjet 1120 Toolbox -työkaluryhmän otsikkoriviltä) ja minkä
ohjaimen olet valinnut?

Käynnistä DJ1120C:n Toolbox -työkaluryhmän apuohjelma kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta Windows 3.1:n
ohjelmaryhmässä tai Windows 95:n/98:n työpöydällä. Napsauta välilehteä “Maintenance” (Ylläpito), ja valitse
“Display Information” (Näytä järjestelmätiedot). Pidä nämä tiedot esillä soittaessasi tukinumeroihin.

HP:n asiakastukipisteisiin saa yhteyden soittamalla johonkin seuraavista numeroista:

USA ja Kanada

208 323 2551

Afrikka ja Keski-Itä

+41 22/780 71 11

Argentiina

541 781 4061/69

Australia

613 9272 8000

Itävalta

0660 6386

Belgia (hollanninkiel.)

02 6268806

Belgia (ranskankiel.))

02 6268807

Brasilia

55 11 709 1444

Kiina

86 10 6505 3888

Tsekki

42 (2) 471 7321

Tanska

3929 4099

Suomi

0203 47 288

Ranska

01 43 62 34 34

Saksa

0180 52 58 143

Kreikka

01 68 96 4 11

Hongkong

800 96 7729

Unkari

36 (1) 252 4505

Intia

9111 682 6035

Indonesia

21 350 3408

Irlanti

01 662 5525

Italia

02 264 10350

Korea

822 3270 0700

Malesia

03 295 2566

Meksiko D.F.

01 800 2214700,
01 800 9052900

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

22

background image

23

Luku 3 - T

uki

Meksiko Guadalajara

(525) 264 2075

Meksiko Monterey

91800 22147

Uusi-Seelanti

09 356 6640

Norja

22 11 6299

Filippiinit

2 867 3551

Puola

48 22 37 5065

Portugali

01 441 7199

Venäjä

7095 923 50 01

Singapore

272 5300

Espanja

902 321 123

Ruotsi

08 619 2170

Sveitsi

0848 80 11 11

Taiwan

886-2-27170055

Thaimaa

02 661 4011

Hollanti

020 606 8751

Turkki

90 1 224 59 25

Englanti

0171 512 5202

Vietnam

8 823 4530

Venezuela

582 239 5664

HP Tarvikkeet

HP Premium

US Letter, 50 arkkia: 8.5 x 11"

C3834A

C3834A

C3834A

C3834A

C3834A

US Letter, 20 arkkia: 8.5 x 11"

C3828A

C3828A

C3828A

C3828A

C3828A

A4, 50 arkkia: 210 x 297 mm

C3835A

C3835A

C3835A

C3835A

C3835A

A4, 20 arkkia: 210 x 297 mm

C3832A

C3832A

C3832A

C3832A

C3832A

HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies

US Letter, 50 arkkia: 8.5 x 11"

C6051A

C6051A

C6051A

C6051A

C6051A

A4, 50 arkkia: 210 x 297 mm

C6053A

C6053A

C6053A

C6053A

C6053A

HP Premium Inkjet Paper

US Letter, 200 arkkia: 8.5 x 11"

51634Y

51634Y

51634Y

51634Y

51634Y

US B-size, 100 arkkia: 11 x 17"

C1855A

C1855A

C1855A

C1855A

C1855A

A4, 200 arkkia: 210 x 297 mm

51634Z

51634Z

51634Z

51634Z

51634Z

A3, 100 arkkia: 297 x 420 mm

C1856A

C1856A

C1856A

C1856A

C1856A

HP Premium Inkjet Heavyweight Paper

US Letter, 100 arkkia: 8.5 x 11"

C1852A

C1852A

C1852A

C1852A

C1852A

A4, 100 arkkia: 210 x 297 mm

C1853A

C1853A

C1853A

C1853A

C1853A

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

23

background image

24

Luku 3 - T

uki

HP Premium Photo Paper

US Letter, 15 arkkia: 8.5 x 11"

C6039A

US B-size, 20 arkkia: 11 x 17"

C6058A

A4 (Eurooppa), 15 arkkia: 210 x 297 mm

C6040A

A4 (Aasia), 15 arkkia: 210 x 297 mm

C6043A

A3, 20 arkkia: 297 x 420 mm

C6059A

HP Bright White Paper

US Letter, 500 arkkia: 8.5 x 11"

C1824A

US Letter, 200 arkkia: 8.5 x 11"

C5976A

US B-size, 200 arkkia: 11 x 17"

C1857A

A4, 500 arkkia: 210 x 297 mm

C1825A

A4, 200 arkkia: 210 x 297 mm

C5977A

A3, 200 arkkia: 297 x 420 mm

C1858A

HP Banner Paper

US Letter, 100 arkkia: 8.5 x 11"

C1820A

A4, 100 arkkia: 210 x 297 mm

C1821A

HP Greeting Card Paper

US Letter, 20 arkkia, 20 kirjekuorta

C1812A

A4, 20 arkkia, 20 kirjekuorta

C6042A

HP Iron-on T-shirt Transfers

US Letter, 10 arkkia: 8.5 x 11"

C6049A

A4, 10 arkkia: 210 x 297 mm

C6050A

HP Labels

A4, 14/arkki, 100 arkkia: 99 x 38 mm

92296L

A4, 16/arkki, 100 arkkia: 99 x 34 mm

92296M

A4, 21/arkki, 100 arkkia: 64 x 38 mm

92296N

A4, 10/arkki, 100 arkkia: 100 x 51 mm

92296P

A4, 1/arkki, 100 arkkia: 200 x 289 mm

92296R

Mustekasetti

Musta

51645G (21cc)

Suuria Musta

51645A (42cc)

Värillinen

C1823D (30cc)/C1823G (15cc)/C1823T (2 X 30cc)

Rinnakkaiskaapeli

HP IEEE-1284 -yhteens. rinn.kaapeli (2 m)

C2950A

HP IEEE-1284 -yhteens. rinn.kaapeli (3 m)

C2951A

HP JetDirect Print Server

HP JetDirect EX Plus

J2591A

HP JetDirect 150X

J2592A

HP JetDirect 300X

J3263A

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

24

background image

25

Tulostimen tekniset tiedot

Luku 4 - T

ekniset tiedot

Tulostustapa

Normaalipaperille piste kerrallaan tulostava
lämpömustesuihkukirjoitin

Tulostusnopeus

Aina 7,0 sivuun asti minuutissa mustavalkotulostuksessa
Aina 6,0 sivuun asti minuutissa väritulostuksessa
Nämä luvut ovat arviomääräisiä. Tarkka nopeus vaihtelee
tietokonejärjestelmän kokoonpanon ja ohjelmiston mukaan.

Tulostustarkkuus

Kirjelaatutilassa
600 x 600 dpi mustavalkoinen
PhotoREt II väri

PhotoREt II - tekniikka on HP:n yksinoikeudella omistama tekniikka, joka
tuottaa korkealaatuisen monitasovärikuva-kuvanlaadun lisäämällä
jokaiseen yksittäiseen kuvapisteeseen (pixel) tulostettavien värien lukumäärää.
PhotoREt II käyttää uutta mustekasettia (C1823D/C1823G/C1823T), joka
suihkuttaa mustepisaroita (10 pikolitraa), jotka ovat 70 % pienempiä kuin
aikaisemmissa HP DeskJet -mustekaseteissa. HP PhotoREt II sijoittaa aina 16
mustepisaraa yhteen kuvapisteeseen ja voi tuottaa neljä eri harmaa sävyä
jokaista pääväriä kohti ohjaamalla tarkasti jokaiseen pisteeseen käytettävän
mustemäärän.
Ota yhteys HP asiakastukikeskukseen halutessasi lisätietoja PhotoREt II:sta.

Vedoslaatutila

300 x 600 musta
PhotoREt II -väri

Tulostimen komentokieli

HP PCL Level 3 Enhanced

Merkistöt

PC-8, PC8 tanskank./norjank., PC8 turkink., PC-850, PC-852, HP Roman8,
ECMA-94 Latin 1 (ISO 8859/1), ECMA-94 Latin2 (ISO 8859/2), ECMA-128 Latin5
(ISO 8859), Englanti (ISO 4), ASCII (ISO 6), ruotsink. (ISO 11), italiank. (ISO 15),
espanjank. (ISO 17), saksank. (ISO 11), italiank. (ISO 15), espanjank. (ISO 17),
saksank. (1SO 21), tanskank./norjank. (ISO 60), ranskank. (ISO 69), Legal,
Windows Latin 1, Windows Latin 2, Windows Latin 5

Mitat

Syöttölokero suljettuna

L x K x S: 22,8 x 8,8 x 15,0" (579,1 x 223,5 x 380,0 mm)

Syöttölokero täyteen mittaansa vedettynä

L x K x S: 22,8 x 8,8 x 26,3" (579,1 x 223,5 x 668,0 mm)

Paino

20.7 lb. (9,4 kg)

Laitteiston yhteensopivuus

Windows-ympäristö

• 80486-66 Mhz-prosessori tai nopeampi (optimoitu Pentium-133

Mhz:lle)

• Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0
• 8 MB RAM (optimoitu 16 MB RAM:lle) Windows 3.1x:ää, Windows 95:tä,

Windows 98:tä varten

• 24 MB RAM (optimoitu 32 MB RAM:lle) Windows NT 4.0:aa varten
• 50 MB vapaata kiintolevytilaa 11x17"- tai A3-koon tulostusta varten

(paljon grafiikkaa sisältävät tiedostot saattavat vaatia enemmän
kovalevytilaa)

DOS-ympäristö

DOS 3.3 tai uudempi

Ohjelmiston yhteensopivuus

Microsoft Windows (versio 3.1x, Windows 95/98 ja Windows NT 4.0)

Tulostusmateriaalin suositeltu paino

Paperi:

60-135 g/m

2

(16-36 lb. sidos)

Kirjekuoret:

75-90 g/m

2

(20-24 lb sidos)

Kortit:

110-200 g/m

2

(aina 110 lb. index-koko)

(aina 0,012": n tai 0,3 mm:n paksuus käsisyötössä)

Tulostuskelpoiset paperikoot

100 x 148 mm:stä (3.94 x 5.83") 330 x 483 mm:iin (13 x 19")

Tulostusmateriaalin syöttölaitteet

Pääsyöttölokero (korkeintaan 150 arkkia 60 g/m

2

:n tai 16 lb:n paperia)

Vaihtoehtoinen syöttölokero (korkeintaan 10 arkkia 60 g/m

2

:n tai 16 lb:n

paperia)
Käsinsyöttöaukko (korkeintaan 0,3 mm:n paksuisille korteille, jotka vaativat
suoran syöttöväylän)

Tiedonsiirtoliitäntä (I/O)

Rinnakkainen, IEEE-1284, yhteensopiva 1284-B-liitännän (ECP) kanssa

Tulostimen muisti

2 MB ROMia sisäänrakennettuna
2 MB RAMia sisäänrakennettuna
64 kB:n vastaanottopuskuri

Tehontarve

100-240 V AC (50-60 Hz)

Tehonkulutus

4,4 W valmiustilassa
35 W tulostettaessa

Käyttöympäristö

Lämpötilarajat:

Enimmäiskäyttölämpötila 5-40

o

C (41-104

o

F)

Kosteusrajat: 10-80 %:n suhteellinen kosteus, ei kondensointia
Suositeltu käyttöympäristö parhaan tuloksen saavuttamiseksi: 15-35

o

C

(59-95

o

F), 20-80 %:n suhteellinen kosteus, ei kondensointia

Säilytyslämpötila: -40

o

C - +60

o

C (-40

o

F - +140

o

F)

Melutaso ISO 9296:n mukaan

äänenvoimakkuus, LpAm: 49 dB(A) (katsoja-asemassa)

Käyttökestävyys

3,000 sivua kuukaudessa mustavalkoista tekstiä, 500 sivua kuukaudessa
värillistä tekstiä
20,000 tunnin keskimääräinen MTBF-vikaantumisväli

Tuote- ja turvasertifikaatit
Kirjoitin virtakaapeleineen

NOM1, TUV-GS, UL, CSA, SABS (Etelä-Afrikka), CCIB (Kiina) ja PSB
(Singapore), JUN (Korea)

EMI-sertifikaatit

Kirjoitin virtakaapeleineen:
CE (Euroopan unioni), B-merkintä (Puola), GOST (Venäjä), BCIQ (Taiwan),
FCC (U.S.A.), RRL (Korea), VCCI (Japani), C-Tick (Australia, Uusi-Seelanti)

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

25

background image

26

Viranomaismääräyksiä

Luku 4 - T

ekniset tiedot

Virtakaapelia koskeva lausunto

Virtakaapelia ei voi korjata. Jos se vahingoittuu, se on
hävitettävä tai palautettava myyjälle.

LED:n luokitus

CLASS 1 LED PRODUCT

LED KLASSE 1

APPARECCHIO LED DI CLASSE 1

PRODUCT KLASY 1 Z DIODAMI ŒWHECYCYMI LED

Appareil à Diode Electrluminescente de Classe 1

ZA¸∆ZEN∆ LED T¸∆Y 1

KLASS 1 LED APPARAT

LUOKAN 1 LED

Energiankulutus

Energy Star is a US registered service mark of the United States
Environmental Protection Agency

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

26

background image

27

Luku 4 - T

ekniset tiedot

HP-tuote

Rajoitetun takuun kesto

Ohjelmistot

90 päivää

Mustekasetit

90 päivää

Kirjoitinlaitteistot

1 vuosi

A.

Vastuun kattavuus

1.

Hewlett-Packard (HP) vastaa loppukäyttäjäasiakkaalle siitä,
että edellä mainituissa HP:n tuotteissa ei ole materiaalivikoja

tai laatuvirheitä edellä määriteltynä aikana, joka alkaa

tuotteen ostopäivästä. Asiakas on vastuussa ostotositteen
säilyttämisestä.

2.

HP vastaa siitä, ettei ohjelmisto jätä suorittamatta

ohjelmakäskyä. HP ei kuitenkaan vastaa siitä, että tuotteen
toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä.

3.

HP:n vastuu kattaa vain normaalikäytössä ilmenevät virheet.

Vastuu ei kata virhettä, joka aiheutuu
a.

virheellisestä huollosta tai tuotemuutoksesta

b.

ohjelmistosta, liitynnästä, tietovälineestä, varaosista tai

tarvikkeista, jotka eivät ole HP:n toimittamia tai tukemia

c.

tuotemääritysten vastaisesta käytöstä.

4.

Jos kirjoittimen vika aiheutuu muun kuin HP:n valmistaman

mustekasetin tai uudelleen täytetyn kasetin käytöstä, HP
laskuttaa korjauksesta tavanomaisten

hinnoitteluperusteidensa mukaisesti.

5.

Jos HP saa ylläsanottuna aikana ilmoituksen ohjelmiston,
tietovälineen, mustekasetin tai tuotteen virheestä, HP

valintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen.

6.

Tuote on palautettava HP:n osoittamaan paikkaan korjausta tai
vaihtoa varten.

7.

Jos HP ei kohtuullisessa ajassa kykene korjaamaan tai

vaihtamaan tuotetta, HP palauttaa kauppahinnan tuotteen
palauttamista vastaan.

8.

Jos käytetty tuote vaihdetaan, vaihtoesine voi olla

ominaisuuksiltaan tätä vastaava käytetty tuote.

9.

Tämä HP:n vastuu on voimassa kaikissa niissä maissa, joissa

HP toimittaa yllä mainittuja HP:n tuotteita, lukuun ottamatta

Lähi-itää, Afrikkaa, Argentiinaa, Brasiliaa, Meksikoa,
Venezuelaa ja Ranskan merentakaisia alueita “Départements

d’outre-mer”; näillä alueilla vastuu on voimassa vain tuotteen

ostomaassa. Lisäpalveluja, kuten huolto asiakkaan
toimipaikassa, on mahdollisesti saatavilla valtuutetuista HP:n

huoltopisteistä maissa, joissa HP tai sen valtuuttama

maahantuoja myy mainittua HP:n tuotetta.

Hewlett-Packardin ilmoitus rajoitetusta takuusta

B.

Muu vastuu

Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu,
valmistajan vastuu virheestä on rajoitettu tässä sitoumuksessa

sanottuun.

C.

Vastuun rajoitus

HP tai sen alihankkija ei vastaa tietojen tai tiedostojen

katoamisesta tai muusta välittömästä tai välillisestä vahingosta
kuin tässä sitoumuksessa on sanottu.

Finnish

5/12/2000, 11:26 AM

27

background image

Manufacturer's name

:

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.

Manufacturer's address

:

Asia Hardcopy Manufacturing Operation
20 Gul Way Singapore 629196

declares, that the product

Product Name

:

HP DeskJet 1120C Printer

Product Number

:

HP C2678A

Product Options

:

All

conforms to the following Product Specifications

:

Safety

:

IEC 950 : 1991 + A1 + A2 / EN 60950 : 1992 + A1 + A2
IEC825-1 : 1993 / EN 60825-1 : 1994 class I for LEDS

EMC

:

CISPR 22 : 1993 / EN 55022 : 1994 Class B
EN 50082-1 : 1992
IEC 801-2 : 1991 / prEN 55024-2 : 1992 - 4 kV CD, 8 kV AD
IEC 801-3 : 1984 / prEN 55024-3 : 1991 - 3 V/m
IEC 801-4 : 1988 / prEN 55024-4 : 1992 - 0.5 kV Signal Lines
1 kV Power Lines
IEC-1000-3-2 : 1995 / EN 61000-3-2 : 1995
IEC-1000-3-3 : 1994 / EN 61000-3-3 : 1995

Supplementary Information

:

(1) The products herewith comply with the requirements of the Low Voltage Directive 73 / 23 / EEC and the

EMC Directive 89 / 336 / EEC.

(2) The HP DeskJet 1120C printer was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal

Computer.

Singapore, April 1998

Chan Kum Yew, Quality Manager

European Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH,

Department TRE, Herrenberger Straße 130, D-71034 Boblingen (Fax: +49-7031-143143)

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO / IEC Guide 22 and EN 45104

background image

© Copyright 2000
Hewlett-Packard Company

Printed in Germany
Manual Part No. C8099-90018

http://www.hp.com/go/dj1125

C8099-90018

Printed on recycled paper

Cover1120C-NFSD

23/5/00, 11:10 AM

4