HP Deskjet 1125c Printer - Inhoud

background image

Inhoud

2

2

3

4

5

5

6

7

8

8

9

Macintosh

3

Windows 2000

4

Meer informatie

5

Nederlands

Inleiding

USB

2

1

Nederlands-1125GSG

18/5/2000, 3:41 PM

1

background image

2

Welkom bij de

startgids voor de HP DeskJet 1125C. De HP DeskJet 1125C is de jongste printer binnen de

HP DeskJet 1120C reeks voor kleurenprinters. Lees deze gids na op nieuwe informatie over uw DeskJet 1125C
printer. Voor het installeren van de printer, elementaire informatie over printen en het verhelpen van problemen
wordt u verwezen naar de handleiding bij de

HP DeskJet 1120C User’s Guide.

Deze gids omvat de volgende hoofdstukken:

USB

USB

USB

USB

USB–Beschrijft hoe u het USB-snoer op uw printer aansluit en hoe u de USB-poortverbinding installeert en
weer ongedaan maakt (alleen Windows 98 en Windows 2000).

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh–Beschrijft hoe u de printersoftware op een Macintosh computer installeert.

Windows 2000

Windows 2000

Windows 2000

Windows 2000

Windows 2000–Beschrijft hoe u de printersoftware installeert, de installatie ongedaan maakt en uw printer
gebruikt binnen een netwerk in Windows 2000.

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie–Toont hoe u tweerichtingscommunicatie in uw printer activeert en hoe u tot de HP
klantenondersteuning toegang krijgt via telefoon of via het World Wide Web, plus een lijst met
taalafkortingen.

Opmerking: Alle informatie in de handleiding bij de HP DeskJet 1120C geldt voor de
HP DeskJet 1125C printer tenzij dat in deze gids anders is vermeld.

Als de volgende bronnen niet volstaan om u te helpen bij het onderhoud van uw printer en bij het oplossen van
afdrukproblemen, dan kunt u bijstand krijgen bij het HP Customer Care Center (zie “Meer informatie” op blz. 8).

Startgids

De eerste plaats waar u op zoek gaat naar nieuwe informatie over uw HP DeskJet 1125C
printer.

Handleiding

Omvat informatie over printerinstallatie, keuze en gebruik van papier, afdrukken met
bijzondere mogelijkheden, vervanging van inkpatronen, problemen oplossen en
HP- benodigdheden bestellen.
Opmerking: De printkit, installatiediskettes, sneldrogende HP Premium InkJet
transparanten en C1823G kleureninktpatroon zijn niet meer verkrijgbaar.

Toolbox

Geeft instructies over procedures en de oplossing van problemen maar ook toegang tot
onderhoudsfuncties en HP-informatie.

starter-cd

Bevat de printersoftware voor Windows en Macintosh op afzonderlijke cd’s en een

(Windows; Mac)

elektronische kopie van de gebruikersinformatie.

Website

http://www.hp.com/go/dj1125 of http://www.hp.com biedt een koppeling naar de HP-website
voor de recentste informatie over printersoftware, besturingssysteem, producten en
ondersteuning.

Gebruik van deze gids

Hoofdstuk 1 - Inleiding

Informatie vinden

Nederlands-1125GSG

18/5/2000, 3:41 PM

2

background image

3

USB-installatie

Gebruik het USB-snoer alleen als uw computer met Windows 98 of Windows 2000 werkt en een USB-poort heeft.
Als uw computer niet naar behoren geconfigureerd is om USB te gebruiken, maakt u gebruik van een parallel
snoer om uw computer op de printer aan te sluiten.

Om het parallelle snoer op uw printer aan te sluiten zoekt u achteraan op de printer het schuifje en duwt u het
naar rechts zodat het de USB-poort bedekt; vervolgens stopt u de stekker van het parallelle snoer in de
parallelle poort van de printer.

Opmerking: Dankzij het schuifje achteraan op de printer kunt u kiezen tussen een parallel snoer
en een USB-snoerverbinding.

Windows 98

1

Zet de printer aan en stop de Windows starter-cd in uw cd-romstation. Klik niet op het

Printer Driver

icoon. Ga verder met stap 2.

2

a

Zoek achteraan op de printer het schuifje dat de USB-poort bedekt.

A

B

b

Duw het schuifje naar links zodat het de parallelle poort bedekt. Sluit het USB-snoer (afzonderlijk
gekocht; onderdeel nummer C6518A) van uw computer op de USB-poort van uw printer aan. Als de
computer naar behoren geconfigureerd is om USB te gebruiken, vindt Windows daardoor de printer.

3

Het dialoogvenster

Add New Hardware Wizard (Wizard Nieuwe Hardware)

verschijnt.

a

Klik op

Next (Volgende)

tot u gevraagd wordt een plaats voor de software op te geven.

b

Klik op

Browse (Bladeren)

, en dubbelklik op het cd-icoon (meestal drive D:).

c

Kies de directory

\driver\win\

<taal>

\win98usb

in de Windows starter-cd en klik op

OK

.

Zie blz. 9 voor een lijst van de drieletterige taalcodes voor

<taal>

.

d

Klik op

Next (Volgende)

om het volgende dialoogvenster te zien en klik vervolgens op Finish

Finish

Finish

Finish

Finish.

e

Klik op

Back (Vorige)

als de driver niet gelocaliseerd kon worden en herneem stappen 3a tot 3d.

4

Wanneer de nieuwe driver met succes geïnstalleerd is, verschijnt het

HP DeskJet Setup Wizard

scherm.

5

Volg de instructies op het scherm om de installatie van de printersoftware te voltooien.

Hoofdstuk 2 - USB

Nederlands-1125GSG

18/5/2000, 3:41 PM

3

background image

4

Windows 2000

1

Zet de printer aan en stop de Windows starter-cd in uw cd-romstation. Klik niet op het

Printer Driver

icoon. Ga verder met stap 2.

2

a

Zoek achteraan op de printer het schuifje dat de USB-poort bedekt.

b

Duw het schuifje naar links zodat het de parallelle poort bedekt. Sluit het USB-snoer (afzonderlijk
gekocht; onderdeel nummer C6518A) van uw computer op de USB-poort van uw printer aan. Als de
computer naar behoren geconfigureerd is om USB te gebruiken, vindt Windows daardoor de printer.

3

Het dialoogvenster

Found New Hardware Wizard (Wizard Nieuwe hardware gevonden)

verschijnt.

a

Klik op

Next (Volgende)

tot u gevraagd wordt een plaats voor de software op te geven.

b

Klik op

Browse (Bladeren)

en kies het.INF bestand uit de directory

\driver\winnt\

<taal>

\disk1

Windows starter-cd. Zie blz. 9 voor een lijst van de drieletterige taalcodes voor

<taal>

.

c

Klik op

OK

gevolgd door

Finish

om de driver te installeren.

Windows 98

Gebruik het programma

Uninstaller

uit de HP DeskJet 1125C programmagroep om de installatie van de USB-

poortverbinding en de printersoftware ongedaan te maken.

Om alleen de installatie van de USB-poort ongedaan te maken:

1

Start het programma UNINST.EXE uit de directory

\driver\win\

<

taal

>\win98usb

in de Windows

starter-cd.

2

Volg de instructies op het scherm om het ongedaan maken van de installatie te voltooien.

Windows 2000

1

Zorg ervoor dat het USB-snoer stevig bevestigd is aan de printer en de pc.

2

Schakel de printer uit en weer in.

3

Dubbelklik vanuit het regelpaneel op

Add/Remove Hardware

(

Hardware Toevoegen/ Verwijderen

)

en

klik dan op

Next (Volgende)

.

4

Kies

Uninstall/Unplug (Verwijderen/Ontkoppelen een apparaat)

en klik op

Next (Volgende)

.

5

Kies

Uninstall a device (Verwijderen een apparaat)

en klik op

Next (Volgende)

.

6

Overloop de lijst van onderdelen en dubbelklik op

USB Printing Support (Ondersteuning van USB-

afdrukken)

.

7

Volg de instructies op het scherm om de installatie van het onderdeel ongedaan te maken.

8

Dubbelklik vanuit het regelpaneel op

Add/Remove Programs

(

Programma’s Toevoegen/

Verwijderen

)

.

9

Kies

HP DeskJet 1125C Printer

en klik op

Change/Remove (Wijzigen/Verwijderen)

.

10 Klik op

OK

om het ongedaan maken van de installatie te bevestigen.

USB-installatie ongedaan maken

Hoofdstuk 2 - USB

Nederlands-1125GSG

18/5/2000, 3:41 PM

4

background image

5

U kunt via de USB-poort de printer aansluiten op de jongste modellen Macintosh computers (Mac OS 8.1 of
later). Voor de aansluiting op oudere modellen zonder USB-poort kunt u de Macintosh aansluiten op een
HP JetDirect printserver (JetDirect 300x) of de website van Apple (http://www.apple.com) bezoeken om USB-
oplossingen te vinden.

Configuratievereisten

Configuratievereisten

Configuratievereisten

Configuratievereisten

Configuratievereisten

Vooraleer u de printer aansluit op de computer moet u nagaan of uw configuratie aan volgende vereisten
voldoet:

Uw computer moet USB ondersteunen

U hebt een interface-snoer nodig dat aan USB voldoet

Uw computer moet met Mac OS 8.1 of hoger werken

Installatie van de printersoftware

Installatie van de printersoftware

Installatie van de printersoftware

Installatie van de printersoftware

Installatie van de printersoftware

1

Sluit het USB-snoer aan (afzonderlijk gekocht; onderdeel nummer C6518A). Voor instructies over het
aansluiten van het USB-snoer op uw printer: zie stap 2 onder “USB-installatie” op blz. 3.

2

Stop de Macintosh starter-cd in uw cd-romstation. Dubbelklik op het

Installer

icoon.

3

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

4

Selecteer

Chooser (Kiezer)

uit het

Apple

-----menu.

5

Klik op het icoon van de printer aan de linkerkant van het

Chooser (Kiezer)

venster. Klik vervolgens op

HP DeskJet 1125C

aan de rechterkant van het

Chooser (Kiezer)

venster. Sluit de

Chooser (Kiezer)

.

Opmerking: dit hoofdstuk toont u hoe u de printer in Windows 2000 installeert met behulp van
een parallelle snoerverbinding. Voor USB-aansluiting in Windows 2000: zie “USB-installatie” op
blz. 4.

Informatie met betrekking tot Windows NT 4.0 in de handleiding bij de HP DeskJet 1120C en on-
line hulp geldt voor Windows 2000, tenzij hieronder anders vermeld wordt.

Configuratievereisten

Configuratievereisten

Configuratievereisten

Configuratievereisten

Configuratievereisten

Vooraleer u de printersoftware in Windows 2000 installeert moet u nagaan of uw computer ten minste 64 MB
RAM beschikbaar heeft.

Installatie van de printersoftware

Installatie van de printersoftware

Installatie van de printersoftware

Installatie van de printersoftware

Installatie van de printersoftware

1

Start Microsoft Windows en zorg ervoor dat er geen enkele andere toepassing loopt.

2

Stop de Windows starter-cd in het cd-romstation. Het installatieprogramma start automatisch.

3

Kies de optie

Printer Driver

uit het cd-menu om uw printersoftware te installeren.

Uw printer installeren in Windows 2000

Uw printer installeren met een Macintosh computer

Hoofdstuk 4 - Windows 2000

Hoofdstuk 3 - Macintosh

Nederlands-1125GSG

18/5/2000, 3:41 PM

5

background image

6

Hoofdstuk 4 - Windows 2000

Als het installatieprogramma niet automatisch start:

1

Kies

Start (Starten)

en vervolgens

Run (Uitvoeren)

.

2

Typ in het opdrachtregelvenster de letter van het cd-romstation van uw computer, gevolgd door

:\INSTALL

(bijvoorbeeld D:\INSTALL).

3

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Installatie van de printersoftware ongedaan maken

Installatie ongedaan maken vanuit de HP DeskJet 1125C programmagroep

1

Kies

Start (Starten)

en vervolgens

Programs (Programma’s)

.

2

Klik op de

HP DeskJet 1125C Printer

programmagroep en start vervolgens het programma

Uninstaller

.

3

Klik op

OK

om het ongedaan maken van de installatie te bevestigen.

Installatie ongedaan maken vanaf het regelpaneel

1

Kies

Start (Starten)

,

en vervolgens

Settings (Instellingen)

, gevolgd door

Control Panel

(Configuratiescherm)

.

2

Dubbelklik op

Add/Remove Programs

(

Programma’s Toevoegen/ Verwijderen

)

.

3

Kies

HP DeskJet 1125C Printer

en klik op

Change/Remove (Wijzigen/Verwijderen)

.

4

Klik op

OK

om het ongedaan maken van de installatie te bevestigen.

U kunt uw printer in een netwerkomgeving delen door gebruik te maken van de printerdeelmethode van
Windows of door hem rechtstreeks op het netwerk aan te sluiten via een facultatieve HP JetDirect externe
printserver.

Bij de server:

I

Als de server met Novell Netware 3.12, 4.11 of 5.0 werkt:

Raadpleeg de Novell installatiehandleiding om de printer te installeren en de snoerverbindingen naar uw
netwerk aan te leggen.

II

Als de server met Windows NT 4.0/2000 werkt:

1

Installeer de printer en leg de snoerverbindingen naar uw netwerk aan.

2

Installeer de printersoftware vanop de Windows starter-cd. Zie “Installatie van de printersoftware” op blz. 5.

3

Kies HP DeskJet 1125C Printer

HP DeskJet 1125C Printer

HP DeskJet 1125C Printer

HP DeskJet 1125C Printer

HP DeskJet 1125C Printer in de map Printers

Printers

Printers

Printers

Printers klik rechts op Properties (Eigenschappen)

Properties (Eigenschappen)

Properties (Eigenschappen)

Properties (Eigenschappen)

Properties (Eigenschappen).

4

Op het tabblad

Sharing (Delen)

klikt u

Shared as (Gedeeld als)

en dan voert u een naam in voor de

gedeelde printer.

5

Op het tabblad Ports (Poorten)

Ports (Poorten)

Ports (Poorten)

Ports (Poorten)

Ports (Poorten)

klikt u op

Add Port (Poort toevoegen)

.

Uw printer delen in Windows 2000

Nederlands-1125GSG

18/5/2000, 3:41 PM

6

background image

7

Bij de client:

I

Als zowel de client als de server met Windows NT 4.0/2000 werken:

Gebruik de “Point-and-Print” methode om de printersoftware te installeren. Sleep het printericoon uit de
map Printers van de printserver naar de map Printers van de client. De printersoftware wordt automatisch
geïnstalleerd.

II

Als de client met Windows NT 4.0/2000 werkt en de server met een ander besturingssysteem:

1

Installeer de printersoftware vanop de Windows starter-cd.

2

Bij het installeren kiest u de

HP DeskJet 1125C Printer

en om het even welke LPT-poort.

3

Ga naar de map

Printers

klik rechts op uw printericoon en kies Properties (Eigenschappen)

Properties (Eigenschappen)

Properties (Eigenschappen)

Properties (Eigenschappen)

Properties (Eigenschappen).

4

Op het tabblad Ports (Poorten)

Ports (Poorten)

Ports (Poorten)

Ports (Poorten)

Ports (Poorten)

klikt u op

Add Port (Poort toevoegen)

, markeer

Local Port (lokale

poort)

en kies vervolgens

New Port (Nieuwe poort)

. Vul de naam in van de printerserver, gevolgd door

de gedeelde naam van de printer, bijvoorbeeld: \\printserver_name\share_name .

Als u de printersoftware reeds geïnstalleerd hebt en u wenst in Windows 2000 aan te sluiten op een JetDirect
poort:

1

Stop de HP JetDirect cd-rom (verkrijgbaar bij aankoop van de HP JetDirect printserver) in uw cd-
romstation. Start het installatieprogramma niet automatisch, dan start u Explorer en lokaliseert u het
bestand.

2

Kies de optie om de JetAdmin software (versie 3.0 of hoger) te installeren en volg de instructies op het
scherm.

Opmerking: als u tijdens het installeren een installatiefout tegenkomt (Error 401), klik dan op

OK

om

verder te gaan met de installatie. De fout heeft geen weerslag op de prestatie van de JetAdmin software.

3

Zodra de installatie van JetAdmin voltooid is herstart u uw computer.

4

Ga naar de map

Printers

, klik rechts op

HP DeskJet 1125C Printer

en kies Properties (Eigenschappen)

Properties (Eigenschappen)

Properties (Eigenschappen)

Properties (Eigenschappen)

Properties (Eigenschappen).

5

Kies het tabblad Ports (Poorten)

Ports (Poorten)

Ports (Poorten)

Ports (Poorten)

Ports (Poorten) en klik op

Add Port (Poort toevoegen)

. Kies een nieuwe JetDirect

poort en wijs ze toe aan de printer.

6

Klik op

OK

.

Aansluiten op een externe printserver

Hoofdstuk 4 - Windows 2000

Nederlands-1125GSG

18/5/2000, 3:41 PM

7

background image

8

Met tweerichtingscommunicatie kan de printerdriver meer informatie krijgen over de status van de printer.
Voor de HP DeskJet 1125C printer is tweerichtingscommunicatie in de fabriek gedesactiveerd. Om na te gaan of
het interessant is tweerichtingscommunicatie in uw printer te activeren: zie het bestand Readme

Readme

Readme

Readme

Readme in de Toolbox.

Toegang tot Readme vanuit de HP DeskJet 1125C programmagroep

1

Kies

Start (Starten)

en vervolgens

Program (Programma’s)

.

2

Klik op de

HP DeskJet 1125C Printer

programmagroep en kies

DJ1125C Toolbox

.

3

Klik op de knop

Readme

.

Internet

Bezoek ons World Wide Web voor de recentste informatie over printersoftware, besturingssysteem, producten en
ondersteuning:

http://www.hp.com/go/dj1125

of

http://www.hp.com/cposupport

.

HP telefonische ondersteuning

Tijdens de garantieperiode kunt u bijstand krijgen bij het HP Customer Care Center.

Noord-Amerika:

Tijdens garantie:

US: 208 323 2551 Maandag t.e.m. vrijdag van 6 tot 18 uur (MST)
Canada: 905 206 4663 Maandag t.e.m. van 8 tot 20 uur (EST)

Na garantie:

US: 900 555 1500 ($2.50 per minuut, maximum $25.00) of 800 999 1148 ($25.00 per
oproep aangerekend via uw Visa of MasterCard) Maandag t.e.m. vrijdag van 7 tot 18 uur
(MST)
Canada: gratis 877 621 4722 (Visa, MasterCard, of American Express) Maandag t.e.m.
vrijdag van 8 tot 20 uur (EST)

Buiten Noord-Amerika:

Afrika/Midden-Oosten

+41 22/780 71 11

Republiek Tsjechië

42 (2) 471 7327

Argentinië

541 781 4061/69

Denemarken

3929 4099

Australië

613 8877 8000

Finland

0203 47 288

Oostenrijk

0660 6386

Frankrijk

01 43 62 34 34

België (Nederlands)

02 6268806

Duitsland

0180 52 58 143

België (Frans)

02 6268807

Griekenland

01 68 96 4 11

Brazilië

55 11 709 1444

Hong Kong

800 96 7729

Chili

800 360 999

Hongarije

36 (1) 252 4505

China

010 6564 5959

India

9111 682 6035

Klantenondersteuning

Tweerichtingscommunicatie

Hoofdstuk 5 - Meer informatie

Nederlands-1125GSG

18/5/2000, 3:41 PM

8

background image

9

Indonesië

21 350 3408

Singapore

272 5300

Ierland

01 662 5525

Spanje

902 321 123

Italië

02 264 10350

Zweden

08 619 2170

Korea

822 3270 0700

Zwitserland

0848 80 11 11

Maleisië

03 295 2566

Taiwan

886 2 27170055

Mexico D.F.

01 800 2214700,

Thailand

02 661 4011

01 800 9052900

Nieuw-Zeeland

09 356 6640

Nederland

020 606 8751

Filippijnen

2 867 3551

Turkije

90 1 224 59 25

Polen

022 37 5065,

Verenigd Koninkrijk

0171 512 5202

48 22 37 5065

Portugal

01 441 7 199

Vietnam

8 823 4530

Rusland

7095 923 50 01

Venezuela

582 239 5664

Chinees (vereenvoudigd)

CHS

Chinees (traditioneel)

CHT

Tsjechisch

CZE

Deens

DAN

Nederlands

DUT

Engels (US, UK)

ENU

Fins

FIN

Frans (Euro)

FRE

Duits

GER

Italiaans

ITA

Japans

JAP

Koreaans

KOR

Noors

NOR

Pools

POL

Portugees (Euro)

POR

Russisch

RUS

Spaans (Euro)

SPA

Zweeds

SWE

Taalafkortingen

Hoofdstuk 5 - Meer informatie

Nederlands-1125GSG

18/5/2000, 3:41 PM

9

background image

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO / IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name

: Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd

Manufacturer's address

:

Consumer Business, Asia Operations

20 Gul Way, Singapore 629196

declares, that the product

Product Name

:

HP DeskJet 1125C

Product Number

:

C8099A

Product Options

:

All

conforms to the following Product Specifications

:

Safety

:

IEC 60950: 1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950: 1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 60825-1: 1993 + A1 / EN 60825-1: 1994 + A11 Class I for LEDs

EMC

:

CISPR 22: 1997 Class B / EN 55022: 1998 Class B

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2: 1995

IEC 61000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VCCI-2

AZ / NZS 3548: 1995 / ICES-003, Issue 2

Supplementary Information

:

(1) The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC
Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.

(2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.

(3) This device complies with FCC Regulation (FCC Title 47 CFR, Part 15). Operation is subject to the following two
conditions: (i) this device may not cause harmful interference, and (ii) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Singapore, February 2000

Chan Kum Yew, Quality Manager

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett Packard Australia Ltd, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143).

USA Contact: Corporate Product Regulations Manager, Hewlett Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA
(Phone: 415-857-1501).

GSGCover-UGFD

22/5/00, 10:11 AM

3

background image

© Copyright 2000
Hewlett-Packard Company

Printed in Germany
Manual Part No. C8099-90029

http://www.hp.com/go/dj1125

C8099-90029

Printed on recycled paper

GSGCover-UGFD

22/5/00, 10:11 AM

4

background image

HP DeskJet 1120C

User’s Guide

Benutzerhandbuch

Guide d’utilisation