HP Deskjet 1125c Printer - Innholdsfortegnelse

background image

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

• Skriverens deler og funksjoner

2

• Installering

4

• Hvordan få mer informasjon

7

Grunnleggende utskriftsfunksjoner

• Fylle i papir

8

• Skifte og vedlikehold av blekkpatroner

10

• Bli kjent med skriverprogramvaren

11

• Endre skriverinnstillinger

12

• Utskrift med spesialfunksjoner

13

• Bruke skriveren i et nettverk

15

• Utskrift fra DOS-programmer

17

Brukerstøtte

• Problemløsing

18

• Kundetjenester

21

• HP-rekvisita

23

Spesifikasjoner

• Skriverspesifikasjoner

25

• Rettslig bindende merknader

26

• Hewlett-Packard erklæring om begrenset garanti

27

4th edition, May 1999

background image

2

9

8

1

2

3

7

4

6

4

5

Del 1 - K

omme i gang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

10

6

12

10

11

Skriverens deler og funksjoner

Skriverdeler

Funksjoner

Av/på-knapp og indikator

Slår skriveren på og av. Se neste avsnitt,

“Skriverlamper”.

Gjenoppta-knapp og indikator

Angir at brukeren må gripe inn. Slår skriveren
på og av. Se følgende avsnitt, “Skriverlamper”.

Blekkpatronindikator

Angir at blekkpatronene trenger tilsyn.

Papirlengde-/breddeskinne

Holder papiret på plass.

Alternativ arkmater

toppen

Kan inneholde opptil 10 papirark.

Hovedskuff i bunnen

Inneholder bunken med vanlig brukt papir.
Kan inneholde opptil 150 papirark.

Mottaksbrett

Tar i mot papiret når det kommer ut av
skriveren. Kan inneholder opptil 50 ark som er skrevet ut.

Blekkpatronklemmer

Holder blekkpatronene på plass.

Skriverdeksel

Beskytter skriverdelene mot støvpartikler.

Bakre arkmater

For utskrift på tykt papir som krever rett papirbane.

Strømkontakt

For tilkobling til en strømkilde.

Parallellutgang

For å utveksle data med datamaskinen.

background image

3

Del 1 - K

omme i gang

Skriverlamper

Lampene på skriverens frontpanel viser at skriveren er på, i ferd med å motta data eller i feilstatus.

Lampestatus

Årsak

Strøm

Av

Skriveren er av. Trykk på Av/på-knappen for å slå den på.

Gjenoppta

Av

Blekkpatron

Av

Strøm

Skriveren er klar til å skrive ut. Du kan sende et dokument til skriveren.

Gjenoppta

Av

Blekkpatron

Av

Strøm

Blinker

Skriveren mottar data fra datamaskinen eller holder på å skrive ut.

Gjenoppta

Av

Vent på at dokumentet skrives ut.

Blekkpatron

Av

Strøm

Blinker

Det har inntruffet papirstopp, eller noe hindrer blekkpatronholderen

Gjenoppta

Blinker

i å bevege seg.

Blekkpatron

Av

Strøm

Blinker

Skriveren er i feilstatus.

Gjenoppta

Blinker

Slå skriveren av og på igjen. Dersom de tre lampene fortsetter å blinke,

Blekkpatron

Blinker

ringer du HPs kundeservice, se side 21.

Strøm

Dette betyr at én av eller begge disse situasjonene er inntruffet:

Gjenoppta

Av

det øvre dekslet er åpent,

Blekkpatron

Blinker

en blekkpatron mangler eller fungerer ikke riktig.

Strøm

Dette betyr at én av eller begge disse situasjonene er inntruffet:

Gjenoppta

Blinker

skriveren mangler papir,

Blekkpatron

Av

skriveren venter på at blekket på et spesielt utskriftsmateriale (transparenter)
skal tørke før den skriver ut på neste side,

inngrep fra bruker for å fylle i eller mate papir ved å følge instruksjonene på
skjermen og deretter trykke på Gjenoppta-knappen for å fortsette utskrift,

inngrep fra bruker for å legge papir i den bakre arkmateren.

background image

4

Del 1 - K

omme i gang

2

3

4

Trinn 1 - Pakk ut utstyret

1

Kontroller at følgende deler er blitt levert sammen med skriveren:

Strømledning

• Svart blekkpatron
• Fargeblekkpatron
• Skriverprogramvare
• Brukerhåndbok
• Mottaksbrett
• Starter CD
• Utskriftskit

2

Fjern emballasjen og de fire limbåndene som beskytter skriveren (ett er på baksiden).

3

Åpne toppdekslet og fjern det femte limbåndet og det hvite innpakningsmaterialet på innsiden av
skriveren.

Trinn 2 -Installer mottaksbrettet

1

Fjern mottaksbrettet fra plastdekslet.

2

Rett inn skinnene på mottaksbrettet i forhold til sporene på skriveren.

3

Skyv brettet i lås, først på venstre side, deretter på høyre.

4

Senk brettet til vannrett stilling.

Installering

background image

5

Del 1 - K

omme i gang

Trinn 3 - Koble til ledningene

Merk: Kabelen som kobler skriveren til datamaskinen følger ikke med skriveren. Du må derfor kjøpe denne

parallellkabelen separat. Det anbefales å bruke parallellkabel av høy kvalitet som er kompatibel med
standarden IEEE-1284 (HP delnummer C2950A eller C2951A).

1

Slå av datamaskinen.

2

Koble den ene enden av skriverkabelen til parallellutgangen
bak på skriveren og sett de to klypene inn i hakkene på
kontakten.

3

Koble den andre enden av skriverkabelen til
parallellutgangen bakpå datamaskinen og skru til
skruene på pluggen.

Merk: Ikke la skriveren dele parallellutgang med en zip-stasjon eller en skanner.

4

Koble strømledningen til skriveren, og deretter til en jordet stikkontakt.

Trinn 4 - Installer blekkpatronene

1

Trykk på Av/på-knappen for å slå på skriveren.

2

Åpne skriverdekslet. Blekkpatronholderen beveger
seg da til midten av skriveren.

3

Skyv opp blekkpatronklemmene.

4

Ta fargepatronen ut av innpakningen.

5

Fjern forsiktig forseglingen (tapen) som dekker blekkdysene.
Pas å at du ikke berører blekkdysene eller kontaktflatene
av kopper.

6

Skyv blekkpatronen ned i den venstre holderen, og fest
den ved hjelp av klemmen.

7

Gjenta trinnene 4-6 for å installere den svarte
blekkpatronen i holderen til høyre.

Merk: Begge blekkpatroner må være riktig installert for at

skriveren skal kunne fungere.

8

Lukk skriverdekslet.

51645A/51645G

C1823D/C1823G/C1823T

background image

6

Del 1 - K

omme i gang

Trinn 5 - Fyll i papir

Hovedskuffen (i bunnen)

1

Løft opp mottaksbrettet og trekk ut bredde-
og lengdeskinnene maksimalt.

2

Legg inn opptil 150 papirark, og rett inn den høyre kanten av
papirbunken mot den høyre siden av arkmaterbrettet,
med utskriftssiden ned. Skyv inn papirbunken til den
stopper.

3

Skyv inn papirbredde- og lengdeskinnene til de gir et
lett trykk mot papirbunken.

4

Senk mottaksbrettet til vannrett stilling.

Alternativ arkmater på toppen

1

Trekk denne arkmateren og breddeskinnen ut maksimalt.

2

Legg i maksimum 10 papirark, og rett inn den høyre
kanten av papirbunken mot den høyre siden av arkmateren,
med utskriftssiden ned. Skyv inn papirbunken til den stopper.

3

Skyv inn papirbreddeskinnen til den trykker lett mot papirbunken.

Trinn 6 - Installere skriverprogramvaren

Før du kan ta skriveren i bruk, m

å

du installere programvaren for skriveren. Dette forutsetter at du har

minst 8 MB RAM-minne på datamaskinen, og at du kjører Microsoft Windows 3.1x/95/98. For å installere
Windows NT 4.0 skriverprogramvare trenger du minst 24 MB RAM og Microsoft Windows NT 4.0. Krav til
maskinvare er forklart på side 25, “Maskinvarekompatibilitet”.

Merk:

For Windows 95/98-brukere.
* Vises meldingen

Oppdaget ny maskinvare

før eller under installeringen, velger du alternativet

Ikke

installer driver (du blir ikke spurt igjen senere)

og klikk på

OK.

Følg instruksjonene nedenfor for å

installere skriverprogramvaren.

* Vises dialogboksen

Update Device Driver Wizard (Veiviser for oppdatering av enhetsdriver),

klikker du på

Neste.

Klikk deretter på

Fullfør.

Følg instruksjonene nedenfor for å installere

skriverprogramvaren.

Installere fra Starter CD’en (anbefalt løsning)

Merk:

Starter CD’en omfatter et verktøy for enkel kopiering av HP DeskJet 1120C skriverprogramvare til 3,5-
tommes disketter med høy tetthet. Dermed kan du bruke diskettene til å installere programvaren på
systemer som ikke har CD-ROM-stasjon. Se menyen for skriverprogramvarenpå Starter CD’en.

1

Start Microsoft Windows og forsikre deg om at du ikke kjører andre Windows-programmer.

2

Sett Starter CD’en inn i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet kjøre rautomatisk.

3

Klikk på alternativet

Skriverdriver

på CD-menyen for å installere skriverprogramvaren.

Dersom installasjonsprogrammet ikke kjører automatisk, følger du instruksjonene nedenfor.

background image

7

Del 1 - K

omme i gang

Installering fra disketter (eller Starter CD’en, dersom installasjonsprogrammet ikke kjører automatisk)

1

Start Microsoft Windows og forsikre deg om at du ikke kjører andre Windows-programmer.

2

Sett Diskett 1 inn i datamaskinens diskettstasjon (eller CD’en inn i CD-ROM-stasjonen).

3

Velg

Fil

,

Kjør

i Windows 3.1 eller

Start

,

Kjør

i Windows 95/98/NT4.0.

4

Ved installering fra diskettstasjon skriver du a: \setup eller b:\setup i kommandolinjeboksen, avhengig av
hvilken bokstav som brukes for din diskettstasjon.

Ved installering fra CD’en skriver du bokstaven til CD-ROM-stasjonen, etterfulgt av :\

INSTALL

(eksempel: D:\INSTALL).

5

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Trinn 7 - Test for justering av blekkpatroner og skriver

Du bør justere blekkpatronene hver gang en ny patron er satt inn. Dette sikrer at svart og farget blekk
tilpasser seg til hverandre når de blir skrevet ut sammen i samme tekst, linje eller grafikk.

1

Kjør hjelpeprogrammet HP DeskJet 1120C Toolbox ved å dobbeltklikke på ikonet

DJ1120C Toolbox

på skrivebordet eller i programgruppen.

2

Klikk på kategorien

Maintenance

(Vedlikehold), og velg

Align Print Cartridges

(Juster blekkpatroner).

Følg instruksjonene på skjermen.

3

Når du har justert patronene, vil du kanskje teste skriveroppsettet. Dette gjør du ved å velge

Print a Self-

Test

(Skriv ut en selvtest) på kategorien

Maintenance

(Vedlikehold) i HP DeskJet 1120C Toolbox.

Hvordan få mer informasjon

Brukerhåndbok

inneholder opplysninger om hvordan du bruker skriverprogramvaren, hvordan du velger og
bruker papir, skriver ut med spesielle funksjoner, skifter blekkpatroner, løser problemer som
eventuelt måtte oppstå, bestiller HP-rekvisita og kontakter HP's kundeservice.

Toolbox

gir instruksjoner om fremgangsmåter og problemløsning, og om tilgang til funksjoner for
skrivervedlikehold og til informasjon fra HP.

Starter CD

inneholder en rask “omvisning” på skriveren, et hjelpeprogram for nedlasting av
skriverprogramvaren på disketter, videosekvenser om hvordan skriveren skal brukes,
utskriftseksempler, en elektronisk kopi av denne brukerhåndboken, samt
bestillingsinformasjon.

Utskrifts kit

omfatter programvare du kan bruke for å lage prosjekter for utskrift på HP DeskJet 1120C.

Web-sted

http://www.hp.com/go/dj1120 eller http://www.hp.com har en kobling til HP Web-stedet med
siste skriverprogramvare, produkt- og støtteinformasjon.

Merk:

Dersom løsningsforslagene i brukerhåndboken, Toolbox-hjelpeprogrammet eller på Starter CD’en ikke er
tilstrekkelige til å løse utskriftsproblemene dine, kan du få hjelp fra HP kundeservice. Du finner en oversikt
over ressursene som er tilgjengelige for bruk og vedlikehold av skriveren på side 21.

background image

8

Del 2 - Grunnleggende utskriftsfunksjoner

Fylle i papir

Skriveren støtter papirformater fra 4 x 6" (101,6 x 152,4 mm) til 13 x19" (331 x 485 mm).
Papir kan legges i ved hjelp av en av fremgangsmåtene nedenfor.

Hovedskuff i bunnen

Hovedskuff i bunnen

Hovedskuff i bunnen

Hovedskuff i bunnen

Hovedskuff i bunnen

Dette er standardskuffen for vanlig brukt papir.
Tar opptil 150 papirark eller 15 konvolutter.

Alternativ arkmater på toppen

Alternativ arkmater på toppen

Alternativ arkmater på toppen

Alternativ arkmater på toppen

Alternativ arkmater på toppen

Utformet for spesielt utskriftsmateriale, f.eks.
transparenter, etiketter eller konvolutter.
Kan ta opptil 10 papirark eller 3 konvolutter.

Arkmater på baksiden

Arkmater på baksiden

Arkmater på baksiden

Arkmater på baksiden

Arkmater på baksiden

Gir en rett papirbane for utskrift på tykt papir
(opptil 0,3mm), f.eks. kartong.Tar 1 ark av gangen.

Tips for valg av papir

Bruk alltid papir som stemmer med spesifikasjonene i avsnittet “Anbefalt vekt for utskriftsmaterialet” i
avsnittet Skriverspesifikasjoner på side25.

Ikke bruk utskriftsmateriale som er revet, skrukket eller krøllet. Ikke bruk papir med rifter eller hull, eller
papir med ru overflater eller pregede brevhoder.

Ikke bruk blanketter med gjennomslag.

Bare legg i én type papir av gangen i de forskjellige skuffene.

Legg alltid papiret i med utskriftssiden ned. Den høyre kanten på papiret skal være rettet inn mot kanten
av skuffen.

Ikke legg i mer enn 150 papirark eller 15 konvolutter i hovedskuffen. Ikke legg mer enn 10 papirark eller 3
konvolutter i den alternative arkmateren. Den bakre arkmateren tar bare 1 papirark av gangen.

background image

9

2a

2b

5

Del 2 - Grunnleggende utskriftsfunksjoner

Slik skriver du ut fra hovedskuffen:

1

Løft mottaksbrettet og trekk bredde- og lengdeskinnene ut maksimalt.

2a Legg i papir og rett inn den høyre kanten av papirbunken

mot skuffens høyre side.

Merk:

For utskrift på spesialmateriale som f.eks.
transparenter og konvolutter legger du i papiret
med utskriftssiden ned.

2b For utskrift på kort utvider du kortskinnen og skyver den innover

til den gir et lett trykk mot kortkanten.

3

Skyv bredde- og lengdeskinnene innover til de trykker lett
mot papirbunken.

4

Senk mottaksbrettet til vannrett stilling.

5

For utskrift på konvolutter eller kort skyver du tappene nær
utbaneåpningen ned til de smekker på plass. Husk å skyve
dem opp igjen når du er ferdig med utskriften.

6

Juster skriverinnstillingene i HP DeskJet 1120C-skriverdriveren
slik at de stemmer med papirtypen, formatet og orienteringen.
Se avsnittet “Endre skriverinnstillinger” på side 12.

Merk:

Du kan lese mer om bruk av den alternative arkmateren, den bakre arkmateren eller bruk av andre typer
utskriftsmateriale i avsnittet “Print on various paper types and sizes” (Utskrift på forskjellige papirtyper
og formater) på kategorien “How do I?” (Hvordan går jeg frem?) i HP DeskJet 1120C Toolbox.

background image

10

Skifte blekkpatroner

Merk:

Ikke ta ut blekkpatronene før du er klar til å skifte dem. Dersom en blekkpatron er tom, vil de andre
fortsatt bli brukt til utskrift. Men skriveren fungerer bare dersom begge patroner er på plass.

Bruk bare anbefalte blekkpatroner (HP delnummer 51645A/51645G for svart og HP delnummer
C1823D/C1823G/C1823T for farge). Hewlett-Packard er ikke ansvarlig for skader på skriveren eller
blekkpatronen på grunn av endring eller påfylling av blekkpatronen.

1

Slå på skriveren og åpne det øvre dekslet. Blekkpatronholderne beveger seg mot midten av skriveren,
og blekkpatronlampen blinker.

2

Skyv opp blekkpatronklemmen, ta tak i blekkpatronen og trekk den opp og ut av holderen.

3

Ta den nye blekkpatronen ut av emballasjen og fjern forsiktig forseglingen (tapen) som dekker
blekkdysene. Pass på at du ikke berører blekkdysene eller kontaktflatene av kopper.

4

Skyv den nye patronen med et fast trykk ned i holderåpningen og skyv ned blekkpatronenklemmen.

5

Lukk skriverdekslet. Patronene går tilbake til utgangsstillingen på høyre side av skriveren, og Gjenoppta-
lampen slutter å blinke.

Vedlikehold av blekkpatronene

Justering av blekkpatronene

Du må justere blekkpatronene hver gang det installeres en ny patron. Dette sikrer at svart og farget blekk
passer til hverandre når de blir brukt ved utskrift av samme tekst, linje, eller grafikk.

1

Slå datamaskinen og skriveren på.

2

Kjør HP DeskJet 1120C Toolbox ved å dobbeltklikke på ikonet

DJ1120C Toolbox

på skrivebordet eller

i programgruppen.

3

Klikk på kategorien

Maintenance

(Vedlikehold).

4

Velg

Align Print Cartridges

(Juster blekkpatroner).

5

Følg instruksjonene på skjermen for å justere blekkpatronene.

Rengjøre blekkpatronene

Rengjør blekkpatronene dersom du legger merke til at det mangler linjer eller punkter på tekst eller
grafikk som er skrevet ut.

Merk:

Ikke rengjør blekkpatronene i utide, for denne operasjonen bruker opp blekk og forkorter
blekkpatronenes levetid.

1

Kjør HP DeskJet 1120C Toolbox ved å dobbeltklikke på ikonet

DJ1120C Toolbox

på skrivebordet eller

i programgruppen.

2

Klikk på kategorien

Maintenance

(Vedlikehold).

3

Velg

Clean Print Cartridges

(Rengjør blekkpatroner).

4

Følg instruksjonene på skjermen.

Del 2 - Grunnleggende utskriftsfunksjoner

Skifte og vedlikeholde blekkpatroner

background image

11

Denne delen av håndboken gir et overblikk over skriverprogramvarens komponenter og funksjoner.

Komponentene i skriverprogramvaren

Komponentene i skriverprogramvaren

Komponentene i skriverprogramvaren

Komponentene i skriverprogramvaren

Komponentene i skriverprogramvaren

HP DeskJet 1120C-skriverdriveren er utstyrt med spesielle utskriftsfunksjoner (se avsnittet Utskrift med
spesialfunksjoner), og utvidede tidsbesparende funksjoner (se detaljer nedenfor). I tillegg følger disse
hjelpeprogrammene med skriveren:

Toolbox

gir tilgang til alle opplysninger du trenger mens du bruker skriveren.

Statuskontroll

gir informasjon om skriverstatusen, f.eks. gjeldende utskriftsjobb og gjeldende

skriverinnstillinger. Den gjør det også mulig å annullere utskriftsjobben.

Uninstaller

(Avinstallering) er en enkel og effektiv fremgangsmåte for å fjerne skriverprogramvaren og

oppføringene du ikke lenger trenger fra Windows-registret.

Access HP Web Site

(Tilgang til HP Web-sted) gir en kobling til HP-webstedet, hvor du finner

opplysninger om den siste skriverprogramvaren og om andre produkter og kundestøtte.

Registration Utility

(registreringsverktøy) lar deg registrere skriveren gjennom Internett. Registreringen

gir deg rett til å bli raskt informert om programvareoppgraderinger og fremtidige HP-produkter.

Du får tilgang til disse funksjonene i skriverens programgruppe.

Del 2 - Grunnleggende utskriftsfunksjoner

Bli kjent med skriverprogramvaren

Utvidede tidsbesparende funksjoner

Skriverdriveren HP DeskJet 1120C inneholder flere funksjoner du får tilgang til i brukergrensesnittet.

Forhåndsvisning.

Skriverdriveren kan vise et forhåndsbilde av utskriften før den skrives

ut. Programvarens forhåndsvisning viser bare utskriften ut fra programvarens egne
alternativer. Skriverdriveren vil derimot vise utskriftsbildet slik det virkelig kommer til
å bli skrevet ut, dvs. den viser den kombinerte virkningen av programvarens og skriverens
innstillinger. Dersom forhåndsvisningen ikke gir det resultatet du ville oppnå, annullerer
du utskriftsjobben. Ikke glem å velge dine skriverinnstillinger på nytt før du skriver ut
neste gang.

Bekreftelse av skriverinnstillinger.

Skriverdriveren HP DeskJet 1120C gir deg en rask

fremgangsmåte for å endre enkelte hyppig brukte utskriftsalternativer, f.eks.
utskriftskvalitet, antall eksemplarer og papirtype, uten å endre dem i skriverdriveren. Når
du skriver ut, vises en hurtigdialog med disse vanlige utskriftsalternativene. Du kan endre
dem eller klikke på Skriv ut for å fortsette.

Merk:

De avanserte tidsbesparende funksjonene er aktivert som standard. Du kan tilpasse dem på
skriverdriverens Preferansekategori. Se avsnittet “Endre skriverinnstillinger” på side 12.

background image

12

Del 2 - Grunnleggende utskriftsfunksjoner

Velge skriver

Før du bruker HP DeskJet 1120C-skriveren bør du forsikre deg om at den er valgt som standardskriver.

Slik går du frem for å velge skriveren som standardskriver i Windows 95/98 og Windows NT 4.0

1

Klikk på

Start

, velg

Innstillinger

, deretter Skrivere.

2

Klikk på ikonet

HP DeskJet 1120C

for åvelge det.

3

Velg

Angi som standard

Fil

-menyen og avslutt vinduet.

Slik velger du skriveren som standardskriver - Windows 3.1

1

Åpne

Hovedgruppen

fra

Programbehandling

.

2

Dobbeltklikk på

Kontrollpanel

for å åpne det og dobbeltklikk på Skrivere.

3

Velg

HP DeskJet 1120C skriver

på listen over

Installerte skrivere,

og klikk deretter på

Definer som

standardskriver.

4

Klikk på

Lukk

og avslutt Kontrollpanelet.

Endre utskriftsalternativer

Dialogboksen med HP-skriverinnstillinger lar deg velge innstillinger som f.eks. papirtype og utskriftskvalitet, som
ikke inngår i programvaren.

Du kan endre skriverinnstillingene for det gjeldende dokumentet fra programvaren du bruker. Denne
operasjonen varierer alt etter hvilken programvare du bruker.

1

Velg enten

Skriv ut, Skriverinnstillinger

eller

Skriveroppsett

Fil

-menyen.

2

Klikk på

Skriver, Oppsett, Alternativer

eller

Egenskaper

avhengig av programvaren du kjører.

3a Dersom du klikker på

Skriver

i trinn 2, må du klikke på

Alternativer

, deretter på

Oppsett.

3b Dersom du klikker på

Oppsett

, vises enten HP-skriverinnstillinger umiddelbart, eller så du må klikke

Alternativer.

3c Dersom du klikker på

Alternativer

, må du klikke på

Oppsett

.

3d Dersom du klikker på

Egenskaper

, vises HP-skriverinnstillingene umiddelbart.

4

Endre innstillingene på kategoriene Oppsett, Farge, Funksjoner eller Preferanse i dialogboksen med

HP- skriverinnstillinger.

Merk:

Klikk på Hjelp-knappen nederst til høyre på hver kategori dersom du trenger nærmere forklaring på
alternativene på kategorien.

Endre skriverinnstillinger

background image

13

2

6

7

9

11

4

Del 2 - Grunnleggende utskriftsfunksjoner

Utskrift med spesialfunksjoner

Skriverdriveren HP DeskJet 1120C lar deg opprette spennende og virkningsfulle dokumenter på en enkel måte.
Disse funksjonene hjelper deg med å generere dokumenter med profesjonelt preg rett fraskrivebordet, f.eks. brev
til mailing, brosjyrer, store regneark, nyhetsbrev og ekstra store plakater.

HP ZoomSmart skaleringsteknologi

Lar deg forstørre eller forminske en bestemt
utskriftsjobb.

Funksjon

Skriver dine letter/A4-dokumenter ut i kalenderformat
og som regneark på større papirformater uten at du
trenger å omformatere originaldokumentet i
programvaren..

Tips

Du kan også forminske dokumentet og skrive det
ut med mindre papirformat. For eksempel kan et
C/A2-dokument skrives ut på letter/A4-papir.

Plakatutskrift

Lar deg utvide en bestemt side og utskriftsdelene
på den siden slik at de fordeles på flere papirark og
danner en stor plakat.

Funksjon

Skriver dokumentet ut opptil fem ganger mer enn
formatert sidestørrelse og “limer” utskriftssidene
sammen til en plakat.

Tips

Dersom dokumentet inneholder flere sider, er det
bare den første eller den gjeldende siden som blir
skrevet ut.

Har du et A C/A2-dokument, kan du skrive det ut på
2 1ark med 11" x17"/A3-papir. Har du et 11" x 17"/A-3
dokument, kan du skrive det ut på 2 ark med
letter/A4-papir.

Brosjyre

Lar deg skrive ut 2 sider på ett enkelt større ark, og
stokker om på sideinndelingen slik at utskriftene

kan brettes i to som et lite hefte.

Funksjon

Skriver ut dokumenter med profesjonelt preg som
f.eks. nyhetsbrev og firmabrosjyrer.

Tips

Det anbefales å definere dokumentstørrelsen før du
begynner å arbeide med dokumentet. Det frarås å

opprette dokumentet med egentilpassede

papirformater.

Når du oppretter dokumentet, skal venstre og høyre

marg være minst 0,5" (12,7 mm). Ellers bruker du

alternativet “Forminsk til tilpasning”(Shrink to Fit) i

Brosjyre for å “krympe ned” dokumentet slik at

det passer til margene.

Handouts

Lar deg skrive ut 2, 4 eller 8 sider av dokumentet
på ett enkelt papirark.

Funksjon

Skriver ut 2, 4 eller 8 sider av ditt
presentasjonsmateriale på ett enkelt ark
for distribusjon. Også nyttig til utskrift av e-post.

Tips

For å øke lesbarheten kan du prøve å skrive ut på
større papirformater.

Norwegian-1120UG

6/5/00, 4:50 PM

13

background image

14

Del 2 - Grunnleggende utskriftsfunksjoner

HP DeskJet

HP DeskJet

HP DeskJet

HP DeskJet

HP DeskJet 1120C
HP DeskJet 1120C
HP DeskJet 1120C
HP DeskJet 1120C
HP Desk
HP Desk
HP Desk
HP Desk
HP Desk
HP Desk

Dobbeltsidig utskrift

Lar deg skrive ut på begge sider av arket.

Funksjon

Skriver ut dobbeltsidige dokumenter med

profesjonelt preg, f.eks. nyhetsbrev, brosjyrer og

kataloger.

Tips

Inneholder dokumentet mye grafikk, bruker du

tykt utskriftsmateriale som f.eks. HP Premium

InkJet tungt (Heavyweight) papir for å få

bedre resultater.

Speilvendt utskrift

Lar deg skrive ut et bilde av siden som er snudd

sidelengs.

Funksjon

Med denne funksjonen kan du for eksempel skrive

ut på topparket til transparentene, og dette kan

lett viskes ut senere. Dette er også nyttig ved

utskrift av T-skjortemotiver.

Tips

De fleste programmer for T-skjorteutskrift bruker

som standard et speilbilde av dokumentet. Ikke
velg denne funksjonen på nytt i skriverinnstillingene.

Banner

Lar deg skrive ut med kontinuerlig mating.

Funksjon

Lar deg skrive ut selskaps- og utstillingsbannere

på en enkel måte.

Tips

Bruk utelukkende HP Banner papir. Riv av ett ark

mer enn det som er nødvendig fra

bannerpapirblokken.

Ved utskrift strekker du ut bannerpapiret (se

diagrammet) og legger det første arket inn i den

alternative, øvre arkmateren.

Merk:

Du kan lese mer om hvordan du skriver ut med disse
spesialfunksjonene i emnet “Print with Special Features”
(Utskrift med spesialfunksjoner) på kategorien “How Do
I?” (Hvordan går jeg frem?) i HP DeskJet 1120C Toolbox.

Dersom din programvare støtter slike funksjoner,
anbefales det at du velger dem fra programvaren.

Dersom Gjenoppta-lampen blinker når du skriver ut
Brosjyre, Dobbeltsidig eller Banner, bør du sjekke at du
har lest instruksjonene på datamaskinskjermen før du
trykker på Gjenoppta-knappen for å fortsette utskriften.

Bruk Forhåndsvisning til å sjekke utskriften før du
skriver ut. Du kan lese mer om dette i avsnittet
“Utvidede tidsbesparende funksjoner” på side 11.

Velge en spesialfunksjoner

1

Klikk på kategorien

Funksjoner

i skriverinnstillingene. Se avsnittet “Endre skriverinnstillinger” på side12.

2

Velg funksjonen du vil bruke. Skjermen viser de forskjellige alternativene som er tilgjengelige for denne

spesialfunksjonen.

Merk:

Klikk på Hjelp-knappen nederst til høyre på denne kategorien dersom du trenger forklaringer på de

forskjellige alternativene.

3

Endre de nødvendige skriverinnstillingene og skriv ut dokumentet.

Merk:

Du kan lese mer om utskrift med disse spesialfunksjonene i emnet “Print with Special Features”

(Utskrift med spesialfunksjoner) på kategorien “How Do I?” (Hvordan går jeg frem?) i HP DeskJet

1120C Toolbox.

For å annullere valget av spesialfunksjonene og skrive ut i normal(standard-) modus, dvs. på

enkeltsidig papir uten noen spesialfunksjoner, klikker du på Ingen funksjoner på

kategorien Funksjoner.

Norwegian-1120UG

6/5/00, 4:50 PM

14

background image

15

Del 2 - Grunnleggende utskriftsfunksjoner

Bruke skriveren i et nettverk

HP JetDirect
ekstern utskrifts
server

Skriveren HP DeskJet 1120C kan deles av flere brukere i et nettverksmiljø dersom du kobler den direkte til
nettverket via en HP JetDirect ekstern utskriftsserver. Du kan også la flere brukere dele skriveren ved hjelp av
Windows-metodene for skriverdeling. Du kan lese mer om dette i emnet “Use the printer on a network” (Bruke
skriveren i et nettverk) på kategorien “How Do I?” (Hvordan går jeg frem?) i HP DeskJet 1120C Toolbox.

Bruker du JetDirect EX Plus, anbefales det å oppgradere hardvaren til E.05.13. Du finner
oppgraderingsinformasjoner på web-stedet: http://www.hp.com.

Før du installerer skriverprogramvaren:

Kontroller at datamaskinen og utskriftsserveren er konfigurert riktig i et nettverksmiljø. Du kan lese mer
om installering og oppsett av HP JetDirect utskriftsservere i installasjonshåndbøkene for HP
JetDirect maskin- og programvare.

For Windows for Workgroup 3.11 må Utskriftsbehandling aktiveres. Det gjør du ved å dobbeltklikke på
ikonet Skrivere i Kontrollpanelet og velge Bruk utskriftsbehandling.

Installere skriverprogramvare i Windows for Workgroup 3.11

På serveren:

I.

Kjører serveren Novell Netware 3.12 & 4.11, installerer du skriveren og foretar kabelkoblingene til
nettverket.

II. Kjører serveren Windows NT 4.0, kontrollerer du at skriverutgangen er delt.

1

Installer skriveren og foreta kabelkoblingene til nettverket.

2

Installer skriverprogramvaren fra Starter CD’en eller installasjonsdiskett 1 (se side 6).

3

Velg

HP DeskJet 1120C skriver

i skrivermappen, klikk på høyre museknapp og velg

Egenskaper.

4

Gå til kategorien

Utganger,

velg

Legg til utgang

og konfigurer utgangskontrollen du vil bruke

for denne nettverksskriveren, f.eks. HP JetDirect Port. Forviss deg om at skriveren er konfigurert som

“nettverksskriver”.

background image

16

Del 2 - Grunnleggende utskriftsfunksjoner

På klienten:

1

Installer skriverprogramvaren fra Starter CD’en eller installasjonsdiskett 1 (se side 6).

2

Når du blir bedt om å oppgi skrivernavn og -utgang, velger du

“HP DeskJet 1120C Printer”.

Deretter

angir du

“Ingen”

eller utgangen (LPT1:) du vil omdirigere skriveren til. Klikk på

OK.

3

Fullfør installeringen, og start Windows opp på nytt.

4

Velg

Skrivere

i Kontrollpanelet i Windows, og klikk på ikonet

HP DeskJet 1120C skriver,

deretter på

Koble til.

5

Velg utgangen skriveren er koblet til (f.eks. LPT3).

6

Klikk på

Nettverk...

og velg nettverksbane for skriveren. For å konfigurere den som permanent

nettverksskriver på ditt system krysser du av i avkrysningsboksen

Permanent

og klikker på Koble til.

Installere skriverprogramvare i Windows 95/98/NT 4.0

På serveren:

I.

Kjører serveren Novell Netware 3.12 & 4.11, installerer du skriveren og foretar kabelkoblingene til
nettverket.

II. Kjører serveren Windows NT 4.0, kontrollerer du at skriverutgangen er delt.

1

Installer skriveren og foreta kabelkoblingene til nettverket.

2

Installer skriverprogramvaren fra Starter CD’en eller installasjonsdiskett 1 (se side 6).

3

Velg

HP DeskJet 1120C skriver

i skrivermappen, klikk på høyre museknapp og velg

Egenskaper.

4

Gå til kategorien

Utganger,

velg

Legg til utgang

og konfigurer utgangskontrollen du vil bruke

for denne nettverksskriveren, f.eks. HP JetDirect Port. Forviss deg om at skriveren er konfigurert som

“nettverksskriver”.

På klienten:

Merk:

Dersom både klienten og serveren kjører Windows NT 4.0, hopper du over følgende trinn og installerer i
stedet skriverprogramvaren ved hjelp av Skriverserver for nettverket i NT 4.0 (pek-og-skriv ut).

1

Installer skriverprogramvaren fra Starter CD’en eller installasjonsdiskett 1 (se side 6).

2

Følg instruksjonene for å fullføre installasjonen. Velg

HP DeskJet 1120C skriver

og enhver LPT-utgang

når du installerer.

3

For å få tilgang til Egenskaper for skriveren, klikker du med høyre museknapp på skriverikonet i
skrivermappen og velger

Egenskaper.

4a Windows 95/98:

Gå til kategorien

Detaljer,

velg

Legg til utgang,

velg

Lokal utgang

og skriv navnet på serveren,

etterfulgt av skrivernavnet, på denne måten: \\Datamaskinnavn\\Skrivernavn.

4b Windows NT4.0:

Gå til kategorien

Porter,

velg

Legg til port,

uthev

Lokal port,

velg

Ny port

og skriv navnet på serveren,

etterfulgt av skrivernavnet, på denne måten: \\Datamaskinnavn\\Skrivernavn.

Merk:

Kjører serveren Windows NT 4.0, installerer du Jet Admin programvare, som følger med JetDirect-
produktene.

background image

17

Del 2 - Grunnleggende utskriftsfunksjoner

Utskrift fra DOS-programmer

Når du skriver ut i DOS, kan du justere skriverinnstillingene på to forskjellige måter: med HP DeskJet
Kontrollpanel for DOS og DOS-skriverdriverne.

HP DeskJet Kontrollpanel for DOS

DOS-brukere har tilgang til mange skriverfunksjoner gjennom spesifikke DOS-skriverdrivere, men mange
programvareprodusenter utvikler ikke egne skriverdrivere for programvaren de lager. Bruk DeskJet Kontrollpanel
for å spesifisere standard skriverinnstillinger fra DOS-programmet du bruker.

Merk:

HP DeskJet Kontrollpanel støtter ikke utskrift av spesialfunksjoner.

Installere HP DeskJet Kontrollpanel for DOS

Før du installerer kontrollpanelet, kontrollerer du at du har installert skriveren og slått den på.

1

Sett Starter CD’en inn i CD-ROM-stasjon.

2

Ved DOS-ledeteksten C:\> skriver du CD-ROM-stasjonsbokstaven og bytter katalog til \driver\win\disk4,
f.eks. D:\driver\win\disk4.

3

Skriv

INSTALL

og trykk på ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER.

4

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Merk:

Du kan også installere HP DeskJet Kontrollpanel fra diskett 4.

Bruke HP DeskJet Kontrollpanel for DOS

For å åpne DeskJet Kontrollpanel ved DOS-ledeteksten bytter du katalog til C:\HP1120C. Skriv DJCP og trykk på
ENTER.

Bruk Kontrollpanelet og velg skriverinnstillinger som kanskje ikke er tilgjengelige fra alle DOS-programmer.
Kopiering av skriverinnstillinger som er valgt fra et DOS-program, kan overstyre skriverinnstillinger som er valgt i
Kontrollpanelet. Kontrollpanelet inneholder også funksjoner for rengjøring og justering av blekkpatronene for
optimal utskriftskvalitet.

DOS-skriverdriverne

Skriverdriverne leveres av produsentene av DOS-programvaren. Anbefalt skriverdriver er HP DeskJet 850. Er den
ikke tilgjengelig, kan du bruke HP DeskJet 600 eller 500.

background image

18

Del 3 - Bruk

erstøtte

Problemløsing

Ingenting skrives ut

•••••

Vær tålmodig

Vær tålmodig

Vær tålmodig

Vær tålmodig

Vær tålmodig
Innfløkte dokumenter med mange fonter, mye
grafikk og/eller fargefotos trenger mer tid før
utskriften kan begynne. Blinker Strøm-lampen,
betyr det at skriveren behandler informasjon.

•••••

Kontroller strømtilførselen

Kontroller strømtilførselen

Kontroller strømtilførselen

Kontroller strømtilførselen

Kontroller strømtilførselen
Kontroller at strømledningen er riktig koblet til
skriveren og til en stikkontakt i riktig stand, og at
skriveren er på. Strøm-lampen på skriverens
frontpanel skal lyse.

•••••

Kontroller papiret

Kontroller papiret

Kontroller papiret

Kontroller papiret

Kontroller papiret
Sjekk at papiret er fylt på riktig i skuffen og at det
ikke er oppstått papirstopp. Fjerning av fastklemt
papir er forklart på side20.

•••••

Kontroller blekkpatronene

Kontroller blekkpatronene

Kontroller blekkpatronene

Kontroller blekkpatronene

Kontroller blekkpatronene
Sjekk at både svarte og fargede blekkpatroner er
riktig installert og at det øvre dekslet på skriveren
er lukket.

•••••

Forsøk å skrive ut en “prøveside”

Forsøk å skrive ut en “prøveside”

Forsøk å skrive ut en “prøveside”

Forsøk å skrive ut en “prøveside”

Forsøk å skrive ut en “prøveside”
Slå skriveren av og på igjen. Trykk på Gjenoppta-
knappen og slipp den når Gjenoppta-lampen
begynner å blinke. Dersom prøvesiden skrives ut,
er det ingenting i veien med skriveren.

•••••

Sjekk grensesnittkabelen (gjelder bare Windows

Sjekk grensesnittkabelen (gjelder bare Windows

Sjekk grensesnittkabelen (gjelder bare Windows

Sjekk grensesnittkabelen (gjelder bare Windows

Sjekk grensesnittkabelen (gjelder bare Windows
3.1x/95/98)

3.1x/95/98)

3.1x/95/98)

3.1x/95/98)

3.1x/95/98)
Forviss deg om at du bruker en toveis
grensesnittkabel av høy kvalitet (kompatibel med
standarden IEEE-1284) og at den er riktig
plugget inn, både i skriveren og på datamaskinen.
For å teste kabelen klikker du på kategorien
Maintenance (Vedlikehold) i HP DeskJet 1120C
Toolbox, og velger “Run bidirectional cable test”
(Test toveiskabel).

•••••

Kontroller skriveroppsettet

Kontroller skriveroppsettet

Kontroller skriveroppsettet

Kontroller skriveroppsettet

Kontroller skriveroppsettet
Kontroller at HP DeskJet-skriveren er valgt som
gjeldende eller standard skriver. Se avsnittet
“Velge skriver”, side 12.

•••••

Kontroller nettverksoppsettet

Kontroller nettverksoppsettet

Kontroller nettverksoppsettet

Kontroller nettverksoppsettet

Kontroller nettverksoppsettet
Sjekk at skriveren er riktig installert i
nettverksmiljøet. Les avsnittet “Use the printer on a
network” (Bruke skriveren i et nettverk) på
kategorien “How Do I?” (Hvordan går jeg frem?) i
HP DeskJet 1120C Toolbox og slå opp i
dokumentasjonen du fikk fra nettverksforhandlerne.

En blank side skrives ut

•••••

Kontroller at det ikke finnes limbånd på

Kontroller at det ikke finnes limbånd på

Kontroller at det ikke finnes limbånd på

Kontroller at det ikke finnes limbånd på

Kontroller at det ikke finnes limbånd på
blekkpatronene

blekkpatronene

blekkpatronene

blekkpatronene

blekkpatronene
Forviss deg om at du fjernet plastlimbåndet som
beskyttet blekkdysene.

•••••

Kontroller at det finnes en tom blekkpatron

Kontroller at det finnes en tom blekkpatron

Kontroller at det finnes en tom blekkpatron

Kontroller at det finnes en tom blekkpatron

Kontroller at det finnes en tom blekkpatron
Dersom du skal skrive ut i svart/hvitt og det skrives
ut en blank side, kan det være at den svarte
blekkpatronen er tom. Skift den ut.

•••••

Kontroller skriveroppsettet

Kontroller skriveroppsettet

Kontroller skriveroppsettet

Kontroller skriveroppsettet

Kontroller skriveroppsettet
Kontroller at HP DeskJet 1120C er valgt som
gjeldende eller standard skriver.

•••••

Kontroller parallellutgangen på datamaskinen

Kontroller parallellutgangen på datamaskinen

Kontroller parallellutgangen på datamaskinen

Kontroller parallellutgangen på datamaskinen

Kontroller parallellutgangen på datamaskinen
Forviss deg om at skriveren er direkte koblet
til parallellutgangen. Ikke la den dele utgangen
med andre enheter, f.eks. en zip-stasjon.

F

eil plassering av tekst eller grafikk

•••••

Innstillingene for papirformat eller orientering kan

Innstillingene for papirformat eller orientering kan

Innstillingene for papirformat eller orientering kan

Innstillingene for papirformat eller orientering kan

Innstillingene for papirformat eller orientering kan
være feilaktige

være feilaktige

være feilaktige

være feilaktige

være feilaktige
Kontroller at papirformatet (papirstørrelsen)
og sideorienteringen som er valgt i programvaren
stemmer med innstillingene i dialogboksen for
HP- skriverinnstillinger. Se “Change print settings”
(Endre skriverinnstillinger) på kategorien “How Do
I?” (Hvordan går jeg frem?) i HP DeskJet 1120C
Toolbox.

•••••

Det kan være at du må justere svarte og

Det kan være at du må justere svarte og

Det kan være at du må justere svarte og

Det kan være at du må justere svarte og

Det kan være at du må justere svarte og
fargede blekkpatroner

fargede blekkpatroner

fargede blekkpatroner

fargede blekkpatroner

fargede blekkpatroner
Blekkpatronene må justeres hver gang du har
fjernet eller skiftet ut en av dem, og dersom svart
og farget blekk ikke ser ut til å passe riktig til
hverandre på siden. Se “Align Printer
Cartridges”(Juster blekkpatroner) på kategorien
“Maintenance” (Vedlikehold) i HP DeskJet 1120C
Toolbox.

•••••

Det kan være at papiret ikke er lagt i riktig

Det kan være at papiret ikke er lagt i riktig

Det kan være at papiret ikke er lagt i riktig

Det kan være at papiret ikke er lagt i riktig

Det kan være at papiret ikke er lagt i riktig
Dersom alt på utskriftssiden kommer ut skjevt eller
skrått, bør du kontrollere at papirbredde- og
lengdeskinnene slutter tett inn til papirbunkens
venstrekant og bunnkant. Det må heller ikke ligge
mer enn 150 ark i hovedskuffen, eller mer enn 10
ark i den alternative arkmateren.

•••••

Marginnstillingene kan være feilaktige

Marginnstillingene kan være feilaktige

Marginnstillingene kan være feilaktige

Marginnstillingene kan være feilaktige

Marginnstillingene kan være feilaktige
Dersom tekst eller grafikk kuttes på sidekanten,
bør du undersøke om dokumentmargene ikke
overskrider skriverens utskriftsområde. Se avsnittet
“Skriverspesifikasjoner”, side 25.

background image

19

Del 3 - Bruk

erstøtte

Dårlig utskriftskvalitet

•••••

Kanskje må innstilling for utskriftskvalitet endres

Kanskje må innstilling for utskriftskvalitet endres

Kanskje må innstilling for utskriftskvalitet endres

Kanskje må innstilling for utskriftskvalitet endres

Kanskje må innstilling for utskriftskvalitet endres
Med innstillingen EconoFast oppnår du raskere
utskrift, og skriveren bruker mindre blekk, men
teksten og fargene kan bli noe svake. Velg Normal
eller Best utskriftskvalitet i dialogboksen for HP-
skriverinnstillinger. Se “Change print settings”
(Endre skriverinnstillinger) på kategorien “How Do
I?” (Hvordan går jeg frem?) i HP DeskJet
1120CToolbox.

•••••

Det kan være lite blekk eller klumper i en

Det kan være lite blekk eller klumper i en

Det kan være lite blekk eller klumper i en

Det kan være lite blekk eller klumper i en

Det kan være lite blekk eller klumper i en
blekkpatron

blekkpatron

blekkpatron

blekkpatron

blekkpatron
Dersom utskriftskvaliteten blir dårligere, klikker du
på kategorien Maintenance (Vedlikehold) i HP
DeskJet 1120C Toolbox, og velger “Clean Print
Cartridges” (Rengjør blekkpatroner). Følg
instruksjonene på skjermen. Dersom
utskriftskvaliteten ikke forbedres, kan det være
at det finnes lite blekk i patronen og at den må
skiftes.

•••••

Det kan være at papirtypeinnstillingen er feil

Det kan være at papirtypeinnstillingen er feil

Det kan være at papirtypeinnstillingen er feil

Det kan være at papirtypeinnstillingen er feil

Det kan være at papirtypeinnstillingen er feil
Skriver du ut på transparenter eller andre spesielle
papirtyper, må du velge denne papirtypen i
dialogboksen for HP-skriverinnstillinger. Se
“Utskrift på forskjellige papirtyper og formater”
(Print on various paper types and sizes) på
kategorien “How Do I?” (Hvordan går jeg frem?) i
HP DeskJet 1120C Toolbox.

•••••

Kanskje passer ikke papiret til HP DeskJet-

Kanskje passer ikke papiret til HP DeskJet-

Kanskje passer ikke papiret til HP DeskJet-

Kanskje passer ikke papiret til HP DeskJet-

Kanskje passer ikke papiret til HP DeskJet-
skriveren

skriveren

skriveren

skriveren

skriveren
Du risikerer at tynt eller glatt papir ikke mates
riktig. Papir med ru overflate har vanskelig for å
suge opp blekket. Bruk HP Premium-papir eller
pass på å prøve eventuelle andre papirsorter før
du kjøper dem inn i store mengder. Se avsnittet
“Anbefalt vekt for utskriftsmaterialet” i
“Skriverspesifikasjoner” på side 25.

Noe på siden mangler eller er feil

•••••

Marginnstillingene kan være feilaktige

Marginnstillingene kan være feilaktige

Marginnstillingene kan være feilaktige

Marginnstillingene kan være feilaktige

Marginnstillingene kan være feilaktige
Dersom tekst eller grafikk kuttes på sidekantene,
bør du undersøke om dokumentmargene ikke
overskrider skriverens utskriftsområde.

•••••

Kabelkoblingen kan være dårlig, eller kabelen kan

Kabelkoblingen kan være dårlig, eller kabelen kan

Kabelkoblingen kan være dårlig, eller kabelen kan

Kabelkoblingen kan være dårlig, eller kabelen kan

Kabelkoblingen kan være dårlig, eller kabelen kan
være defekt (gjelder bare Windows 3.1x/95/98)

være defekt (gjelder bare Windows 3.1x/95/98)

være defekt (gjelder bare Windows 3.1x/95/98)

være defekt (gjelder bare Windows 3.1x/95/98)

være defekt (gjelder bare Windows 3.1x/95/98)
Dersom det skrives ut meningsløse tegn, må du
kontrollere at du bruker en toveiskabel og at den
er riktig plugget inn, både i skriveren og på
datamaskinen. For å teste kabelen klikker du på
kategorien Maintenance (Vedlikehold) i HP DeskJet
1120C Toolbox, og velger “Run bidirectional cable
test” (Test toveiskabel).

•••••

ColorSmart II skriverinnstillinger kan være

ColorSmart II skriverinnstillinger kan være

ColorSmart II skriverinnstillinger kan være

ColorSmart II skriverinnstillinger kan være

ColorSmart II skriverinnstillinger kan være
feilaktige

feilaktige

feilaktige

feilaktige

feilaktige
Dersom fargene skrives ut i gråtoner, er alternativet

Skriv ut i gråskalering

sannsynligvis valgt i

dialogboksen med HP-skriverinnstillinger.
`ColorSmart-alternativet

Automatisk

gir best

fargegjengivelse.

•••••

Det kan være at feil skriver er valgt

Det kan være at feil skriver er valgt

Det kan være at feil skriver er valgt

Det kan være at feil skriver er valgt

Det kan være at feil skriver er valgt
Kontroller at din HP DeskJet-skriver er valgt som
gjeldende eller standard skriver. Se avsnittet
“Velge skriver” på side 12.

Skriveren bruker lang tid på å skrive ut

en jobb

•••••

Kontroller din systemkonfigurasjon

Kontroller din systemkonfigurasjon

Kontroller din systemkonfigurasjon

Kontroller din systemkonfigurasjon

Kontroller din systemkonfigurasjon
Til denne skriveren trenger du en
systemkonfigurasjon på minst 486-66 MHz med 8
MB RAM. Skriverytelsene økes med Pentium-
maskiner.

•••••

Det er kanskje ikke nok harddisk plass på systemet

Det er kanskje ikke nok harddisk plass på systemet

Det er kanskje ikke nok harddisk plass på systemet

Det er kanskje ikke nok harddisk plass på systemet

Det er kanskje ikke nok harddisk plass på systemet
For utskrift på 11 x 17"/A3-papir anbefales det å ha
minst 50 MB ledig plass på harddisken på
systemet. Skriver du ut filer med mye grafikk, bør
du sjekke at du har nok (>50 MB) ledig diskplass.

•••••

Det kan være at det ikke finnes nok virtuelt minne

Det kan være at det ikke finnes nok virtuelt minne

Det kan være at det ikke finnes nok virtuelt minne

Det kan være at det ikke finnes nok virtuelt minne

Det kan være at det ikke finnes nok virtuelt minne
på systemet

på systemet

på systemet

på systemet

på systemet
Øk størrelsen på systemets virtuelle minne. Se
avsnittet “Andre kjente problemer” i Les meg-filen.

•••••

Alternativet for strektegninger og fotos er aktivert

Alternativet for strektegninger og fotos er aktivert

Alternativet for strektegninger og fotos er aktivert

Alternativet for strektegninger og fotos er aktivert

Alternativet for strektegninger og fotos er aktivert
Skriver du ut i Best-modus på HP Premium
fotopapir og har aktivert alternativet for utskrift av
strektegninger og fotografier, trenger du minst
200 MB ledig harddiskplass på systemet.
Skriveren trenger også litt mer tid til spoolingen.

•••••

Skriverutgangen på datamaskinen er ikke

Skriverutgangen på datamaskinen er ikke

Skriverutgangen på datamaskinen er ikke

Skriverutgangen på datamaskinen er ikke

Skriverutgangen på datamaskinen er ikke
konfigurert som ECP (gjelder bare

konfigurert som ECP (gjelder bare

konfigurert som ECP (gjelder bare

konfigurert som ECP (gjelder bare

konfigurert som ECP (gjelder bare
Windows 3.1x/95/98)

Windows 3.1x/95/98)

Windows 3.1x/95/98)

Windows 3.1x/95/98)

Windows 3.1x/95/98)
Slå opp i håndboken som fulgte med
datamaskinen for å få nærmere opplysninger om
hvordan du endrer utgangsinnstillingen, eller ta
kontakt med datamaskinprodusenten.

•••••

Skriverkabelen er ingen toveiskabel

Skriverkabelen er ingen toveiskabel

Skriverkabelen er ingen toveiskabel

Skriverkabelen er ingen toveiskabel

Skriverkabelen er ingen toveiskabel
(gjelder bare Windows 3.1x/95/98)

(gjelder bare Windows 3.1x/95/98)

(gjelder bare Windows 3.1x/95/98)

(gjelder bare Windows 3.1x/95/98)

(gjelder bare Windows 3.1x/95/98)
Bytt den ut med en IEEE-1284-kompatibel
skriverkabel.

•••••

En blekkpatron kan ha lite blekk igjen

En blekkpatron kan ha lite blekk igjen

En blekkpatron kan ha lite blekk igjen

En blekkpatron kan ha lite blekk igjen

En blekkpatron kan ha lite blekk igjen
Skift den.

background image

20

Del 3 - Bruk

erstøtte

Ikke nok plass på harddisken eller ikke
nok virtuelt minne til å skrive ut

•••••

Det er ikke nok plass på harddisken på systemet

Det er ikke nok plass på harddisken på systemet

Det er ikke nok plass på harddisken på systemet

Det er ikke nok plass på harddisken på systemet

Det er ikke nok plass på harddisken på systemet
ditt

ditt

ditt

ditt

ditt
Avbryt utskriftsjobben og frigjør plass på
harddisken før du skriver ut på nytt. Ellers kan du
også prøve å skrive ut én side av gangen i stedet
for å skrive ut hele dokumentet.

•••••

Det er ikke nok virtuelt minne på systemet ditt

Det er ikke nok virtuelt minne på systemet ditt

Det er ikke nok virtuelt minne på systemet ditt

Det er ikke nok virtuelt minne på systemet ditt

Det er ikke nok virtuelt minne på systemet ditt
Øk størrelsen på det virtuelle minnet på systemet.
Se avsnittet “Andre kjente problemer” i Les meg-
filen.

•••••

Alternativet for strektegninger og fotografier er

Alternativet for strektegninger og fotografier er

Alternativet for strektegninger og fotografier er

Alternativet for strektegninger og fotografier er

Alternativet for strektegninger og fotografier er
aktivert

aktivert

aktivert

aktivert

aktivert
Skriver du ut i Best-modus på HP Premium
fotopapir og har aktivert alternativet for utskrift av
strektegninger og fotografier, trenger du minst
200 MB ledig harddiskplass på systemet.
Skriveren trenger også litt mer tid til spolingen.

Papirstopp på skriveren

Slik fjerner du en papirstopp

1

La skriveren stå på, åpne skriverdekslet og
skyv blekkpatronholderen til side.

2

Frigjør det fastklemte papiret og trykk på
Gjenoppta-knappen til skriveren kjører ut hele
papirarket. Fungerer ikke dette, slår
du skriveren av, og så på igjen til den slipper
arket og kjører det ut. Trekk om nødvendig ut
fastklemt papir ved å dra det mot deg.

3

Lukk skriverdekslet.

4

Slå skriveren av og på igjen.

Tips om hvordan du unngår papirstopp

Se etter at det ikke kommer noe i veien i
papirbanen.

Ikke overbelast den alternative arkmateren.
Den kan ta opptil 10 ark med vanlig papir
eller annet utskriftsmateriale med samme
tykkelse. Hovedskuffen i bunnen kan ta opptil
150 ark med vanlig papir.

Legg i papiret riktig.

Ikke bruk krøllet papir. Hold deg til
papirsorter som stemmer
med spesifikasjonene på side 25.

Skrive ut en prøveside

Skriveren skriver ut uten å være koblet til
datamaskinen. Dermed kan du se at den er riktig
installert og fungerer.

Slik går du frem for å skrive ut en prøveside
1

Slå skriveren av og deretter på igjen ved å
trykke på Av/på-knappen.

2

Trykk på Gjenoppta-knappen og slipp den når
Gjenoppta-lampen begynner å blinke.
Skriveren skriver ut en prøveside.

Skrive ut en selvtest

Slik går du frem for å skrive ut en selvtest
1

Slå skriveren på.

2

Trykk på Av/på-knappen og hold den nede,
mens du trykker fire ganger på Gjenoppta-
knappen.

3

Slipp Av/på-knappen. Skriveren skriver ut en
selvtestside. HP's kundeservice bruker
informasjonene på selvtestsiden til å hjelpe
deg med å løse utskriftsproblemet.

background image

21

Del 3 - Bruk

erstøtte

Kundestøtte

I forrige kapittel foreslo vi løsninger på problemer som ofte kan oppstå. Dersom problemene vedvarer selv
etter at du har prøvd disse forslagene, kan du søke hjelp og assistanse ved å bruke støttetilbudet som er
forklart nedenfor.

Merk:

Det finnes ingen deler i skriveren som brukeren selv kan reparere.

HP DeskJet 1120C Toolbox

Kategorien “Problemløsing” (Troubleshooting) i dette hjelpeprogrammet gir en enkel, trinnvis løsning på
hyppige utskriftsproblemer. Du kan løse de fleste utskriftsproblemer ved å bla gjennom de foreslåtte
løsningene. Du kjører Toolbox ved å dobbeltklikke på ikonet DJ1120C Toolbox på skrivebordet eller i
programgruppen.

Internett

Besøk vår World Wide Web og bli informert om siste skriverprogramvare, om nye produkter og om kundestøtte.
http://www.hp.com/go/dj1120 or http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/dj1120 or http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/dj1120 or http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/dj1120 or http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/dj1120 or http://www.hp.com

HP FIRST

HP FIRST er et automatisert system for informasjonssøking via telefaks. Det gir gratis teknisk informasjon
døgnet rundt. Ring HP FIRST på følgende numre:

USA og Canada

800 333 1917

Storbritannia

0800 96 02 71

Engelsk utenfor Storbritannia

+31 20 681 5792

Australia

613 9272 2627

Østerrike

0660 8218

Belgia (flamsk)

0800 11906

Belgia (fransk)

0800 17043

Kina

86 10 6505 5280

Danmark

800 10453

Finland

800 13134

Frankrike

0800 905900

Tyskland

0130 810061

Hong Kong

2506 2422

India

9111 682 6031

Indonesia

21-352 2044

Italia

1678 59020

Korea

822 769 0543

Malaysia

03 298 2478

New Zealand

64 09 356 6642

Norge

800 11319

Filippinene

(65) 275 7251

Portugal

05 05 313342

Singapore

275 7251

Spania

900 993123

Sverige

020 795743

Sveits (fransk)

0800 551526

Sveits (tysk)

0800 551 527

Thailand

662 661 3511

Nederland

0800 022 2420

background image

22

Del 3 - Bruk

erstøtte

HP telefonservice

Du kan få assistanse fra HP kundeservice i garantiperioden.

Før du ringer, vennligst ha klar følgende informasjoner slik at representanten for HP's kundeservice lettere kan
hjelpe deg:

Skriverens serienummer (finnes på baksiden av skriveren)

Skrivermodellen:

HP DeskJet 1120C

Datamaskinens merke og modell

Versjonen av skriverprogramvaren du bruker (sjekk tittellinjen i HP DeskJet 1120C Toolbox) og driveren du har
valgt

Kjør hjelpeprogrammet DJ1120C Toolbox ved å dobbeltklikke på det tilsvarende ikonet i programgruppen i
Windows 3.1 eller på skrivebordet i Windows 95/98. Klikk på kategorien Maintenance (Vedlikehold) og velg “Vis
systeminformasjon “(Display system information). Ha disse opplysningene klare når du ringer.

Du kan kontakte HPs kundeservice på ett av følgende nummer.

USA og Canada

208 323 2551

Afrika/Midtøsten

+41 22/780 71 11

Argentina

541 781 4061/69

Australia

613 9272 8000

Østerrike

0660 6386

Belgia (flamsk)

02 6268806

Belgia (fransk)

02 6268807

Brasil

55 11 709 1444

Kina

86 10 6505 3888

Tsjekkiske republikk

42 (2) 471 7321

Danmark

3929 4099

Finland

0203 47 288

Frankrike

01 43 62 34 34

Tyskland

0180 52 58 143

Hellas

01 68 96 4 11

Hong Kong

800 96 7729

Ungarn

36 (1) 252 4505

India

9111 682 6035

Indonesia

21 350 3408

Irland

01 662 5525

Italia

02 264 10350

Korea

822 3270 0700

Malaysia

03 295 2566

Mexico D.F.

01 800 2214700,
01 800 9052900

background image

23

Del 3 - Bruk

erstøtte

HP Premium Transparentcy Film

US Letter, 50 ark; 8,5 x 11 tommer

C3834A

US Letter, 20 ark 8,5 x 11 tommer

C3828A

A4, 50 ark: 210 x 297 mm

C3835A

A4, 20 ark: 210 x 297 mm

C3832A

HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies

US Letter, 50 ark: 8,5 x 11 tommer

C6051A

A4, 50 ark: 210 x 297 mm

C6053A

HP Premium Inkjet Paper

US Letter, 200 ark: 8,5 x 11 tommer

51634Y

US B-format, 100 ark: 11 x 17 tommer

C1855A

A4, 200 ark: 210 x 297 mm

51634Z

A3, 100 ark: 297 x 420 mm

C1856A

HP Premium Inkjet Heavyweight Paper

US Letter, 100 ark: 8,5 x 11 tommer

C1852A

A4, 100 ark: 210 x 297 mm

C1853A

HP-rekvisita

Mexico Guadalajara

(525) 264 2075

Mexico Monterey

91800 22147

New Zealand

09 356 6640

Norge

22 11 6299

Filippinene

2 867 3551

Polen

48 22 37 5065

Portugal

01 441 7199

Russland

7095 923 50 01

Singapore

272 5300

Spania

902 321 123

Sverige

08 619 2170

Sveits

0848 80 11 11

Taiwan

886-2-27170055

Thailand

02 661 4011

Nederland

020 606 8751

Tyrkia

90 1 224 59 25

Storbritannia

0171 512 5202

Vietnam

8 823 4530

Venezuela

582 239 5664

background image

24

Del 3 - Bruk

erstøtte

HP Premium Photo Paper

US Letter, 15 ark: 8,5 x 11 tommer

C6039A

US B-format, 20 ark: 11 x 17 tommer

C6058A

A4 (Europeisk), 15 ark: 210 x 297 mm

C6040A

A4 (Asiatisk), 15 ark: 210 x 297 mm

C6043A

A3, 20 ark: 297 x 420 mm

C6059A

HP Bright White Paper

US Letter, 500 ark: 8,5 x 11 tommer

C1824A

US Letter, 200 ark: 8,5 x 11 tommer

C5976A

US B-format, 200 ark: 11 x 17 tommer

C1857A

A4, 500 ark: 210 x 297 mm

C1825A

A4, 200 ark: 210 x 297 mm

C5977A

A3, 200 ark: 297 x 420 mm

C1858A

HP Banner Paper

US Letter, 100 ark: 8,5 x 11 tommer

C1820A

A4, 100 ark: 210 x 297 mm

C1821A

HP Greeting Card Paper

US Letter, 20 ark, 20 konvolutter

C1812A

A4, 20 ark, 20 konvolutter

C6042A

HP Iron-On T-shirt Transfers

US Letter, 10 ark: 8,5 x 11 tommer

C6049A

A4, 10 ark: 210 x 297 mm

C6050A

HP Labels

A4, 14/ark, 100 ark: 99 x 38 mm

92296L

A4, 16/ark, 100 ark: 99 x 34 mm

92296M

A4, 21/ark, 100 ark: 64 x 38 mm

92296N

A4, 10/ark, 100 ark: 100 x 51 mm

92296P

A4, 1/ark, 100 ark: 200 x 289 mm

92296R

Print Cartridge

Svart

51645G (21cc)

Stor Svart

51645A (42cc)

Farge

C1823D (30cc)/C1823G (15cc)/C1823T (2 X 30cc)

Parallel Cable

HP IEEE-1284-kompatibel parallellkabel (2 meter)

C2950A

HP IEEE-1284-kompatibel parallellkabel (3 meter)

C2951A

HP JetDirect Print Server

HP JetDirect EX Plus

J2591A

HP JetDirect 150X

J2592A

HP JetDirect 300X

J3263A

background image

25

Del 4 - Spesifik

asjoner

Skriverspesifikasjoner

DOS-miljø

DOS 3.3 og over

Programvarekompatibilitet

Microsoft Windows (versjon 3.1x, Windows 95/98 og Windows NT 4.0)

Anbefalt vekt for utskriftsmaterialet

Papir:

60 - 135 g/m

2

Konvolutter:

75 - 90 g/m

2

Kort:

110 - 200 g/m

2

(opptil 0,012 tommer eller 0,3 mm tykkelse for
manuell mating)

Papirformater som kan skrives ut

Fra 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 tommer) til 330 x 483 mm (13 x 19 tommer)

Papirbehandling

Hovedskuff (opptil 150 ark på 60 g/m

2

Alternativ arkmater (opptil 10 ark på 60 g/m

2

Manuell mating (for kart på opptil 0,3 mm som krever en rett papirbane)

I/U-grensesnitt

Parallelt, IEEE 1284-kompatibelt, med 1284-B-kontakt (ECP)

Skriverminne

2 MB innebygd ROM
2 MB innebygd RAM
64 KB mottaksbuffer

Strømbehov

100 - 240 V vekselstrøm (50 - 60 Hz)

Strømforbruk

4,4 W i hvilemodus
35 W under utskrift

Krav til miljøet
Temperatur

Maks. driftstemperatur: 5

°

C - 40

°

C

Fuktighet: 10-80% relativ fuktighet uten kondensasjon
Anbefalte driftsbetingelser for best utskriftskvalitet: 15

°

C - 35

°

C,20 -

80% relativ fuktighet uten kondensasjon
Lagringstemperatur: -40

°

C - 60

°

C

Lydstyrkenivå i henhold til ISO 9296

Lydtrykk, LpAm: 49 dB(A) (“tilskuer”-plass)

Driftssikkerhet

3 000 sider per måned ved tekstutskrift i svart/hvitt, 500 sider per
måned ved fargeutskrift
Middeltid mellom svikt: 20 000 timer

Produkt- og sikkerhetssertifiseringer
Skriver med strømledning

NOM1, TUV-GS, UL, CSA, SABS (Sør-Afrika), CCIB (Kina) og
PSB(Singapore), JUN (Korea)

EMI-sertifiseringer

Skriver med strømledning:
CE (EU), B mark (Polen), GOST (Russland), BCIQ (Taiwan), FCC (USA),
RRL(Korea), VCCI (Japan), C-Tick (Australia, New Zealand)

Utskriftsmetode

Vanlig termisk blekkstråleteknikk med påføring på papiret etter
forespørsel

Utskriftshastighet

Opptil 7,0 sider per minutt for svart/hvitt-utskrift
Opptil 6,0 sider per minutt for fargeutskrift
Dette er omtrentlige tall. Nøyaktig hastighet avhenger av
systemkonfigurasjon og programvaren som brukes.

Oppløsning

Letter-kvalitetsmodus
600 x 600 ppt svart/hvitt
PhotoREt II farge
P

hotoREt II-teknologi er en HP-eid teknologi for fargeutskrift med høy

kvalitet på flere nivåer. Den øker antallet farger som kan skrives ut på ett
enkelt punkt (pixel). HP PhotoREt II benytter en ny blekkpatron(C1823D/
C1823G/C1823T), som avgir blekkdråper (10 pikolitre). Blekkpatronen er
70% mindre enn de forrige HP DeskJet-blekkpatronene. HP PhotoREt II
plasserer opptil 16 blekkdråper på ett punkt, og kan generere 4 sjatteringer
per hovedfarge takket være en presis kontroll av blekkmengden som
overføres til hvert punkt.
Ta kontakt med HPs kundeservice for ytterligere opplysninger om
PhotoREtII.

Kladdekvalitetsmodus

300 x 600 svart/hvitt
PhotoREt II farge

Skriverkommandospråk

Utvidet HP PCL Level 3

Tegnsett

PC-8, PC8 Dansk/Norsk, PC-8 Tyrkisk, PC850, PC-852, HP Roman 8,
ECMA-94 Latin 1 (ISO 8859/1), ECMA-94 Latin 2 (ISO 885/2), ECMA-
128 Latin 5(ISO 8859), Storbritannia (ISO 4), ASCII (ISO 6), Svensk
(ISO 11),Italiensk (ISO 15), Spansk (ISO 17), Tysk (ISO 11), Italiensk (ISO
15), Spansk (ISO 17),Tysk (ISO 21), Dansk/Norsk (ISO 60), Fransk (ISO
69), Legal, Windows Latin1, Windows Latin 2, Windows Latin 5.

Dimensjoner
Med papirskuffen lukket

B x H x D: 22,8 x 8,8 x 15,0 tommer (579,1 x 223,5 x380,0 mm)

Med papirskuffen trukket helt ut

B x H x D: 22,8 x 8,8 x 26,3 tommer (579,1 x 223,5 x668,0 mm)

Vekt

9,4 kg

Maskinvarekompatibilitet
Windows-miljø

• 80486-66 MHz prosessor og over (optimert for Pentium-133 MHz)
• Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0
• 8 MB RAM (optimert for 16 MB RAM) for Windows 3.1x, Windows 95,

Windows 98

• 24 MB RAM (optimert for 32 MB RAM) for Windows NT 4.0
• 50 MB ledig diskplass for 11" x 17" eller A3-format (filer med mye grafikk

kan trenge mer diskplass)

background image

26

Erklæring om strømledningen

Strømledningen kan ikke repareres. Defekte strømledninger
må kastes eller returneres til forhandler.

Lampeklassifisering

Energiforbruk

Del 4 - Spesifik

asjoner

Rettslig bindende merknader

Energy Star is a US registered service mark of the United States
Environmental Protection Agency

CLASS 1 LED PRODUCT

LED KLASSE 1

APPARECCHIO LED DI CLASSE 1

PRODUCT KLASY 1 Z DIODAMI ŒWHECYCYMI LED

Appareil à Diode Electrluminescente de Classe 1

ZA¸∆ZEN∆ LED T¸∆Y 1

KLASS 1 LED APPARAT

LUOKAN 1 LED

Norwegian

16/5/2000, 6:26 PM

26

background image

27

Del 4 - Spesifik

asjoner

A.

A.

A.

A.

A.

Garantibetingelser

Garantibetingelser

Garantibetingelser

Garantibetingelser

Garantibetingelser

1.

Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden
at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i
materialer og arbeidsutførelse i garantitiden. Garantien
begynner å løpe fra og med kjøpsdatoen. Kunden må legge
fram kvittering som bekrefter kjøpsdato.

2.

Når det gjelder programvareprodukter, gjelder HPs garanti bare
ved det tilfellet at programmet ikke kan kjøres i henhold til
instruksjonene. HP garanterer ikke at bruken av et produkt går
uavbrutt eller er feilfritt.

3.

HPs garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av
normal bruk av produktet, og gjelder således ikke:
a.

ved feilaktig eller utilstrekkelig vedlikehold eller
modifisering;

b.

programvare, grensesnitt, utskriftsmateriale, deler eller
tilbehør som ikke er anskaffet fra eller støttet av HP; eller

c.

bruk utenfor produktets spesifikasjoner.

4.

Når det gjelder HPs skriverprodukter, har bruk av en
blekkpatron som ikke er fra HP eller en etterfylt blekkpatron,
ingen innvirkning verken på garantien til kunden eller en
eventuell støttekontrakt som HP måtte ha med kunden. Hvis
skriverfeil eller -skade imidlertid er forårsaket av bruk av en
blekkpatron som ikke er fra HP eller en etterfylt blekkpatron, vil
HP belaste kunden med standard arbeidstid og materialer for å
yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.

5.

Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om
mangel i programvare, utskriftsmateriale eller blekkpatroner
som dekkes av HPs garanti, vil HP erstatte det mangelfulle
produktet. Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar
melding om mangel i maskinvare som er dekket av HPs garanti,
vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det
mangelfulle produktet.

6.

Hvis HP er ute av stand til å reparere eller erstatte, uansett
grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil
HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om
mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.

7.

HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere før
kunden returnerer det mangelfulle produktet til HP.

8.

Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som
nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som for
produktet det erstatter.

9.

HPs garanti er gyldig i alle land der HP distribuerer
angjeldende HP-produkter, med unntak av følgende land: Midt-
Østen, Afrika, Argentina, Brasil, Mexico, Venezuela og Frankrikes
oversjøiske territorier. I unntakslandene gjelder garantien kun i
det land produktet ble kjøpt. Kontrakter for ekstra
garantitjenester, f.eks. service på stedet, er tilgjengelige fra
godkjente HP-servicekontorer der produktet distribueres av HP
eller en godkjent importør.

10. I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, gir verken

HP eller HPs tredjepartsleverandører andre garantier eller vilkår
av noe slag, verken uttrykket eller underforstått, for
angjeldende HP-produkter herunder særskilte underforståtte
garantier eller vilkår for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet og
egnethet til et bestemt formål.

B

B

B

B

B

Ansvarsbegrensninger

Ansvarsbegrensninger

Ansvarsbegrensninger

Ansvarsbegrensninger

Ansvarsbegrensninger

1.

I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning og med
unntak av forpliktelsene som er spesifisert i denne garantien, er
HP eller HPs tredjepartsleverandører ikke under noen
omstendigheter ansvarlige for direkte, indirekte, spesielle eller
tilfeldige skader eller følgeskader, uansett om kravene er basert
på kontrakt, sivil søksmålsgrunn eller annen juridisk teori, og
uansett om man hadde fått melding om muligheten for slik
skadeserstatning.

C

C

C

C

C

Lovgivning

Lovgivning

Lovgivning

Lovgivning

Lovgivning

Disse garantier og ansvarsbetingelser skal være underlagt og
tolkes i samsvar med norsk lov.

Hewlett-Packard erklæring om begrenset garanti

HP produkt

Programvare
Blekkpatroner
Skriver-perifer maskinvare

Varighet av begrenset

garanti

90 dager
90 dager

1 år

background image

Manufacturer's name

:

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.

Manufacturer's address

:

Asia Hardcopy Manufacturing Operation
20 Gul Way Singapore 629196

declares, that the product

Product Name

:

HP DeskJet 1120C Printer

Product Number

:

HP C2678A

Product Options

:

All

conforms to the following Product Specifications

:

Safety

:

IEC 950 : 1991 + A1 + A2 / EN 60950 : 1992 + A1 + A2
IEC825-1 : 1993 / EN 60825-1 : 1994 class I for LEDS

EMC

:

CISPR 22 : 1993 / EN 55022 : 1994 Class B
EN 50082-1 : 1992
IEC 801-2 : 1991 / prEN 55024-2 : 1992 - 4 kV CD, 8 kV AD
IEC 801-3 : 1984 / prEN 55024-3 : 1991 - 3 V/m
IEC 801-4 : 1988 / prEN 55024-4 : 1992 - 0.5 kV Signal Lines
1 kV Power Lines
IEC-1000-3-2 : 1995 / EN 61000-3-2 : 1995
IEC-1000-3-3 : 1994 / EN 61000-3-3 : 1995

Supplementary Information

:

(1) The products herewith comply with the requirements of the Low Voltage Directive 73 / 23 / EEC and the

EMC Directive 89 / 336 / EEC.

(2) The HP DeskJet 1120C printer was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal

Computer.

Singapore, April 1998

Chan Kum Yew, Quality Manager

European Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH,

Department TRE, Herrenberger Straße 130, D-71034 Boblingen (Fax: +49-7031-143143)

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO / IEC Guide 22 and EN 45104

background image

© Copyright 2000
Hewlett-Packard Company

Printed in Germany
Manual Part No. C8099-90018

http://www.hp.com/go/dj1125

C8099-90018

Printed on recycled paper

Cover1120C-NFSD

23/5/00, 11:10 AM

4