HP Deskjet 1125c Printer - Innholdsfortegnelse

background image

Innholdsfortegnelse

2

2

3

4

5

5

6

7

8

8

9

Macintosh

3

Windows 2000

4

Flere opplysninger

5

Norsk

Innledning

1

USB

2

Norwegian-1125cGSG

6/1/00, 2:33 PM

1

background image

2

Velkommen til veiledningen Komme i gang for HP DeskJet 1125C. HP DeskJet 1125C er den nyeste skriveren i
HP DeskJet 1120C-serien av fargeskrivere. Les gjennom denne veiledningen for ny informasjon om din
DeskJet 1125C. Se i brukanvisningen for HP DeskJet 1120C om installering, grunnleggende skriverfunksjoner
og problemløsing.

Denne veiledningen omfatter følgende deler:

USB

– Beskriver hvordan USB-kabelen kobles til skriveren og hvordan USB-porttilkoblingen installeres

og avinstalleres (kun Windows 98 og Windows 2000).

Macintosh

– Beskriver hvordan skriverprogrammet installeres på en Macintosh-datamaskin.

Windows 2000

– Beskriver hvordan skriverprogrammet installeres og avinstalleres og hvordan skriveren

brukes i et nettverk i Windows 2000.

Flere opplysninger

– Viser hvordan du oppretter toveis kommunikasjon i skriveren og hvordan du kan

kontakte HPs kundestøtte pr. telefon og via World Wide Web samt språkforkortelser.

Merk: All informasjon i brukerveiledningen for HP DeskJet 1120C gjelder for skriveren
HP DeskJet 1125C, med mindre annet er oppgitt i denne veiledningen.

Hvis følgende ressurser ikke er tilstrekkelig til å vedlikeholde og løse skriveproblemer, kan du få hjelp fra HPs
kundeservice (se “Flere opplysninger” på side 8).

Komme i gang

Det første sted å se etter nye opplysninger om din HP DeskJet 1125C.

Brukerhåndbok

Omfatter informasjon om installasjon av skriveren, valg og bruk av papir, spesielle
skriverfunksjoner, utskiftning av fargepatroner, problemløsing og hvordan du bestiller HP-
deler.

Merk: Print Kit, installering av disketter, HP Premium InkJet Rapid-Dry transparenter og
C1823G fargepatron er ikke lenger tilgjengelig.

Toolbox

Gir instruksjoner om “fremgangsmåter” og feilsøkning samt adgang til skriver-
vedlikeholdsfunksjoner og HP-informasjon.

Starter CD

Inneholder skriverprogramvare for Windows og Macintosh på separate CD-er og en

(Windows, Mac)

elektronisk kopi av brukerdokumentasjonen.

Web-side

http://www.hp.com/go/dj1125 eller http://www.hp.com gir en peker til HPs webside for seneste
skriverprogramvare, operativsystem, produkt- og støtteinformasjon.

Bruke denne veiledningen

Få tak i opplysninger

Del 1 - Innledning

Norwegian-1125cGSG

6/1/00, 2:33 PM

2

background image

3

Installere USB

Del 2 - USB

Bruk bare USB-kabelen hvis datamaskinen kjører under Windows 98 eller Windows 2000 og har en USB-port.
Bruk en parallellkabel for å koble datamaskinen til skriveren hvis datamaskinen ikke er konfigurert til å bruke
USB. Når du vil koble parallellkabelen til skriveren, finner du frem til skyvedekslet på baksiden av skriveren og
flytter det mot høyre slik at den dekker USB-porten, og kobler deretter parallellkabelen til skriverens
parallellport.

Merk: Skyvedekslet på baksiden av skriveren gjør det mulig enten å bruke en parallellkabel
eller en USB-kabel.

Windows 98

1

Slå skriveren på og sett inn Starter CD-en for Windows i CD-ROM-stasjonen. Ikke klikk på ikonet Printer

Printer

Printer

Printer

Printer

Driver (Skriverdriver)

Driver (Skriverdriver)

Driver (Skriverdriver)

Driver (Skriverdriver)

Driver (Skriverdriver), men fortsett til trinn 2.

2

a

Finn skyvedekslet som dekker USB-porten på baksiden av skriveren.

A

B

b

Skyv dekslet mot venstre så det dekker parallellporten. Koble USB-kabelen (kjøpes separat under
delenummer C6518A) fra datamaskinen til skriverens USB-port. Hvis datamaskinen er konfigurert til å
bruke USB, vil Windows oppdage skriveren.

3

Dialogboksen

Add New hardware Wizard (Veiviser for maskinvareinstallasjon)

vises.

a

Klikk på

Next (Neste)

til du blir spurt om hvor du vil ha programvaren plassert.

b

Klikk på

Browse (Se gjennom)

og dobbeltklikk på CD-ikonet (vanligvis D:/-stasjonen).

c

Velg mappen

\driver\win\

<språk>

\win98usb

på Starter CD-en for Windows og klikk på

OK

..... Se side

9 for en liste over 3-tegnskodene for

<språk>

.

d

Klikk på

Next (Neste)

for å se de neste dialogboksene og klikk deretter på

Finish (Ferdig)

.

e

Klikk på

Back (Tilbake)

hvis driveren ikke ble funnet og gjenta trinn 3a til 3d.

4

Etter at den nye driveren er riktig installert, vises skjermbildet for

HP DeskJet Setup Wizard

.....

5

Følg instruksene på skjermen for å fullføre installasjonen av skriverprogrammet.

Norwegian-1125cGSG

6/1/00, 2:33 PM

3

background image

4

Avinstallering av USB

Del 2 - USB

Windows 2000

1

Slå skriveren på og sett inn Starter CD-en for Windows i CD-ROM-stasjonen. Ikke klikk på ikonet

Printer

Driver (Skriverdriver)

, men fortsett til trinn 2.

2

a

Finn skyvedekslet som dekker USB-porten på baksiden av skriveren.

b

Skyv dekslet mot venstre så det dekker parallellporten. Koble USB-kabelen (kjøpes separat under
delenummer C6518A) fra datamaskinen til skriverens USB-port. Hvis datamaskinen er konfigurert til å
bruke USB, vil Windows oppdage skriveren.

3

Dialogboksen

Found New Hardware Wizard (Veiviser for funnet maskinvare)

vises.

a

Klikk på

Next (Neste)

til du blir spurt om hvor du vil ha programvaren plassert.

b

Klikk på

Browse (Se gjennom)

og velg .INF-filen fra

driver\winnt\

<språk>

\disk1

på Starter CD-en

for Windows. Se side 9 for en liste over 3-tegnskodene for

<språk>

.

c

Klikk på

OK

og deretter på

Finish (Ferdig)

for å installere driveren.

Windows 98

Bruk programmet

Uninstaller (Avinstaller)

fra programgruppen HP DeskJet 1125C når du vil avinstallere USB-

porttilkoblingen og skriverprogrammet.

Avinstallere bare USB-porttilkoblingen:

1

Kjør UNINST.EXE-programmet fra

\driver\win\usb\

<språk>

\win98usb

- mappen på Starter CD-en for

Windows.

2

Følg instruksene på skjermen for å fullføre avinstalleringen.

Windows 2000

1

Pass på at USB-kabelen er satt skikkelig i skriveren og PC-en.

2

Slå skriveren av og deretter på igjen.

3

Dobbeltklikk på

Add/Remove Hardware (Legg til/fjern maskinvare)

og klikk deretter på

Next (Neste).

4

Velg

Uninstall/Unplug a device (Avinstaller/Koble fra en enhet)

og klikk deretter på

Next (Neste)

.....

5

Velg

Uninstall a device (Avinstaller en enhet)

og klikk deretter på

Next (Neste)

.....

6

Rull nedover listen over enheter og dobbeltklikk på

USB Printing Support (Støtte for USB-utskrift)

.....

7

Følg instruksene på skjermen for å avinstallere enheten.

8

Dobbeltklikk på

Add/Remove Programs (Legg til/fjern programmer)

fra Kontrollpanelet.

9

Velg

HP DeskJet 1125C Printer

og klikk på

Change/Remove (Endre/fjern)

.

10 Klikk på

OK

for å bekrefte avinstallasjonen.

Norwegian-1125cGSG

6/1/00, 2:33 PM

4

background image

5

Du kan koble skriveren til de nyeste modellene av Macintosh-datamaskiner (Mac OS 8.1 eller senere) via USB-
porten. For å koble til eldre modeller uten USB-port kan du enten koble Macintosh-maskinen til en HP JetDirect-
utskriftsserver (JetDirect 300x), eller besøke Apple’s webside (http://www.apple.com) for USB-løsninger.

Konfigureringskrav

Før du kobler skriveren til maskinen må du forvisse deg om at konfigureringen oppfyller disse kravene:

Maskinen må støtte USB

Du trenger en USB-tilpasset grensesnittkabel

Maskinen må kjøre Mac OS 8.1 eller senere

Installere skriverprogrammet

1

Koble til USB-kabelen (kjøpes separat, delenr. C6518A). For opplysninger om hvordan du kobler USB-
kabelen til maskinen henvises til trinn 2 under “Installering av USB” på side 3.

2

Legg inn Starter CD-en for Macintosh i CD-ROM-stasjonen og dobbeltklikk på ikonet

Installer

(Installasjonsprogram)

.

3

Følg instruksene på skjermen for å fullføre installasjonen.

4

Velg

Chooser (Velger)

fra

Apple

-menyen.

5

Klikk på skriverens ikon fra venstre side i

Chooser (Velger)

-vinduet og klikk på

HP DeskJet 1125C

fra

høyre side av

Chooser (Velger)

-vinduet. Lukk

Chooser (Velger)

.

Merk: Denne delen viser deg hvordan du installerer skriveren i Windows 2000 med en
parallellkabel. For USB-tilkobling i Windows 2000 henvises til “Installere USB” på side 4.

Informasjon som angår Windows NT 4.0 i brukanvisningen for HP DeskJet 1120C og den
elektroniske hjelpen, gjelder for Windows 2000 med mindre annet er angitt nedenfor.

Konfigurasjonskrav

Før du installerer skriverprogrammet i Windows 2000 må du forvisse deg om at maskinen har minst 64 MB RAM
ledig.

Installere skriverprogrammet

1

Start Microsoft Windows og pass på at ingen andre programmer er åpne.

2

Legg inn Starter CD-en for Windows i CD-ROM-stasjonen. Installasjonsprogrammet begynner å kjøre
automatisk.

3

Velg

Printer Driver (Skriverdriver)

på CD-menyen for å installere skriverprogrammet.

Installere skriveren i Windows 2000

Installere skriveren på en Macintosh-datamaskin

Del 4 - Windows 2000

Del 3 - Macintosh

Norwegian-1125cGSG

6/1/00, 2:33 PM

5

background image

6

Del 4 - Windows 2000

Hvis installasjonsprogrammet ikke åpnes automatisk:

1

Velg

Start

og deretter

Run (Kjør)

.

2

Skriv bokstaven på maskinens CD-ROM-stasjon på kommandolinjen og deretter

:\INSTALL

(for

eksempel, D:\INSTALL).

3

Følg instruksen på skjermen for å fullføre installasjonen.

Avinstallere skriverprogrammet

Avinstallere fra programgruppen HP DeskJet 1125C

1

Velg

Start

og deretter

Programs (Programmer)

.

2

Klikk på programgruppen

HP DeskJet 1125C Printer

og kjør deretter programmet

Uninstaller

(Avinstallering)

.

3

Klikk på

OK

for å bekrefte avinstallasjonen.

Avinstallere fra Kontrollpanelet

1

Velg

Start

og deretter

Settings (Innstillinger)

etterfulgt av

Control Panel (Kontrollpanel)

.....

2

Dobbeltklikk på

Add/Remove Programs (Legg til/fjern programmer)

.....

3

Velg

HP DeskJet 1125C Printer

og klikk på

Change/Remove (Endre/fjern)

.

4

Klikk på

OK

for å bekrefte avinstallasjonen.

Du kan dele skriveren din med andre i et nettverksmiljø med Windows-metodene for skriverdeling, eller ved å
koble den direkte til nettet ved hjelp av en ekstra HP JetDirect ekstern server.

Ved serveren:

Ved serveren:

Ved serveren:

Ved serveren:

Ved serveren:

I.

Hvis serveren kjører Novell Netware 3.12, 4.11 eller 5.0:

Se installasjonsboken for Novell for å installere skriveren og koble kabelen til nettet.

II. Hvis serveren kjører under Windows NT 4.0/2000:

1

Installer skriveren og koble til kabelen til nettet.

2

Installer skriverprogrammet fra Starter CD-en for Windows. Se “Installere skriverprogrammet” på side 5.

3

Velg

HP DeskJet 1125C

i mappen

Printers (Skrivere)

og høyreklikk på

Properties (Egenskaper)

.....

4

Klikk på

Shared as

(Delt som)

i kategorien

Sharing (Deling)

og skriv et navn for den delte skriveren.

5

Klikk på

Add Port (Legg til port)

i kategorien

Ports (Porter)

.

Dele skriver i Windows 2000

Norwegian-1125cGSG

6/1/00, 2:33 PM

6

background image

7

Ved klientmaskinen:

I.

Hvis både klienten og serveren kjører under Windows NT 4.0/2000:

Bruk “Pek og skriv”-metoden for å installere skriverprogrammet. Dra skriverikonet fra mappen Printers
(Skrivere) og slipp det i mappen Printers (Skrivere) på klienten. Skriverprogrammet vil da installeres
automatisk.

II. Hvis klienten kjører under Windows NT 4.0/2000 og serveren kjører under et annet operativsystem:

1.

Installer skriverprogrammet fra Starter CD-en for Windows.

2. Velg

HP DeskJet 1125C Printer

og en LPT-port under installeringen.

3. Gå til mappen

Printers (Skrivere)

, høyreklikk på skriverikonet og velg

Properties (Egenskaper)

.

4. Klikk på

Add Port (Legg til port)

i kategorien

Ports (Porter)

og uthev

Local Port (Lokal port)

og velg

New Port (Ny port)

Skriv inn navnet på utskriftsserveren etterfulgt av fellesnavnet på skriveren, f.eks.

\\utskriftsserver_navn\felles-navn.

Hvis du allerede har installert skriverprogrammet og vil koble til en JetDirect-port i Windows 2000:

1

Legg inn CD-platen HP JetDirect (følger med kjøpet av utskriftsserveren for HP JetDirect). Hvis
installasjonsprogrammet ikke kjører automatisk, kan du åpne Explorer og finne filen.

2

Velg å installere JetAdmin-programmet (versjon 3.0 eller senere) og følg instruksene på skjermen.

Merk: Hvis du får en feilmelding (Error 401) under installeringen, klikker du på

OK

for å fortsette med

installasjonen. Feilen påvirker ikke JetAdmin-programmet.

3

Start maskinen igjen når du er ferdig med å installere JetAdmin.

4

Gå til mappen

Printers (Skrivere)

, høyreklikk

HP DeskJet 1125C Printer

og velg

Properties

(Egenskaper)

.

5

Velg kategorien

Ports (Porter)

og klikk på

Add Port (Legg til port)

. Velg en ny port for JetDirect og

tildel denne til skriveren.

6

Klikk på

OK

.

Del 4 - Windows 2000

Koble til en ekstern utskriftsserver

Norwegian-1125cGSG

6/1/00, 2:33 PM

7

background image

8

Toveis kommunikasjon

Del 5 - Flere opplysninger

Toveis kommunikasjon innebærer at skriverdriveren kan få mer informasjon om skriverens status. For skriveren HP
DeskJet 1125C er toveiskommunikasjonen avslått som standard. For å aktivere toveiskommunikasjonen i skriveren,
kan du lese

Readme (Viktig)

-filen i Toolbox.

Hente Viktig-filen fra programgruppen for HP DeskJet 1125C

1

Velg

Start

og deretter

Programs (Programmer)

.....

2

Klikk på programgruppen

HP DeskJet 1125C Printer

og velg

DJ1125C Toolbox

.....

3

Klikk på knappen

Readme (Viktig)

.

Internett

Besøk vår web-side for de siste versjonene av skriverprogramvare, produkter, operativsystem og
støtteinformasjon:

http://www.hp.com/go/dj1125

eller

http://www.hp.com/cposupport

.

HP telefonservice

I garantitiden kan du få hjelp fra HPs kundeservice.

Nord-Amerika:

I garantitiden:

USA: 208 323 2551 Mandag-Fredag fra kl. 06.00 til 18.00 (MST)
Canada: 905 206 4663 Mandag-Fredag fra kl. 08.00 til 20.00 (EST)

Etter garantitiden:

USA: 900 555 1500 ($ 2,50 pr. minutt, maks. $25) eller 800 999 1148 ($ 25 pr. samtale
belastet Visa eller Master Card) Mandag-Fredag fra 07.00 til 18.00 (MST).
Canada: Lokaltakst 877 621 4722 (Visa, Master Card eller American Express)
Mandag-Fredag fra 08.00 til 20.00 (EST).

Utenfor Nord-Amerika:

Afrika/Midt-Østen

+41 22/780 71 11

Tsjekkia

42 (2) 471 7327

Argentina

541 781 4061/69

Danmark

3929 4099

Australia

613 8877 8000

Finland

0203 47 288

Østerrike

0660 6386

Frankrike

01 43 62 34 34

Belgia (hollandsk)

02 6268806

Tyskland

0180 52 58 143

Belgia (fransk)

02 6268807

Hellas

01 68 96 4 11

Brasil

55 11 709 1444

Hong Kong

800 96 7729

Chile

800 360 999

Ungarn

36 (1) 252 4505

Kina

010 6564 5959

India

9111 682 6035

Kundestøtte

Norwegian-1125cGSG

6/1/00, 2:33 PM

8

background image

9

Del 5 - Flere opplysninger

Indonesia

21 350 3408

Singapore

272 5300

Irland

01 662 5525

Spania

902 321 123

Italia

02 264 10350

Sverige

08 619 2170

Korea

822 3270 0700

Sveits

0848 80 11 11

Malaysia

03 295 2566

Taiwan

886 2 27170055

Mexico D.F.

01 800 2214700,

Thailand

02 661 4011

01 800 9052900

New Zealand

09 356 6640

Nederland

020 606 8751

Filippinene

2 867 3551

Tyrkia

90 1 224 59 25

Polen

022 37 5065,

Storbritannia

0171 512 5202

48 22 37 5065

Portugal

01 441 7 199

Vietnam

8 823 4530

Russland

7095 923 50 01

Venezuela

582 239 5664

Kinesisk (forenklet)

CHS

Kinesisk (tradisjonelt)

CHT

Tsjekkisk

CZE

Dansk

DAN

Hollandsk

DUT

Engelsk (USA, UK)

ENU

Finsk

FIN

Fransk (Euro)

FRE

Tysk

GER

Italiensk

ITA

Japansk

JAP

Koreansk

KOR

Norsk

NOR

Polsk

POL

Portugisisk (Euro)

POR

Russisk

RUS

Spansk (Euro)

SPA

Svensk

SWE

Språkforkortelser

Norwegian-1125cGSG

6/1/00, 2:33 PM

9

background image

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO / IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name

: Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd

Manufacturer's address

:

Consumer Business, Asia Operations

20 Gul Way, Singapore 629196

declares, that the product

Product Name

:

HP DeskJet 1125C

Product Number

:

C8099A

Product Options

:

All

conforms to the following Product Specifications

:

Safety

:

IEC 60950: 1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950: 1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 60825-1: 1993 + A1 / EN 60825-1: 1994 + A11 Class I for LEDs

EMC

:

CISPR 22: 1997 Class B / EN 55022: 1998 Class B

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2: 1995

IEC 61000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VCCI-2

AZ / NZS 3548: 1995 / ICES-003, Issue 2

Supplementary Information

:

(1) The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC
Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.

(2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.

(3) This device complies with FCC Regulation (FCC Title 47 CFR, Part 15). Operation is subject to the following two
conditions: (i) this device may not cause harmful interference, and (ii) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Singapore, February 2000

Chan Kum Yew, Quality Manager

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett Packard Australia Ltd, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143).

USA Contact: Corporate Product Regulations Manager, Hewlett Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA
(Phone: 415-857-1501).

GSGCover-NFSD

22/5/00, 12:17 PM

3

background image

© Copyright 2000
Hewlett-Packard Company

Printed in Germany
Manual Part No. C8099-90026

http://www.hp.com/go/dj1125

C8099-90026

Printed on recycled paper

GSGCover-NFSD

22/5/00, 12:17 PM

4

background image

HP DeskJet 1120C