HP Deskjet 1125c Printer - Innehåll

background image

Innehåll

2

2

3

4

5

5

6

7

8

8

9

Svensk

a

Inledning

USB

2

Macintosh

3

1

Windows 2000

4

5

Mer information

Swedish-1125GSG

5/19/2000, 7:00 PM

1

background image

2

Hur du använder denna handledning

Avsnitt 1 - Inledning

Med hjälp av den här handledningen för HP DeskJet 1125C kan du snabbt komma igång med skrivaren. HP
DeskJet 1125C är den senaste skrivarmodellen i HP DeskJet-serien 1120C färgskrivare för framställning av
högklassiga, professionella dokument. Handledningen innehåller en del ny information om DeskJet 1125C. Mer
information om installation, skrivarens grundläggande funktioner och felsökning finner du i användarhandboken

för HP DeskJet 1120C.

Den här handledningen innehåller följande avsnitt:

USB

- Beskriver hur du ansluter skrivaren till datorn med hjälp av en USB-kabel. Avsnittet innehåller också

information om hur du installerar och avinstallerar USB-stödet för skrivaren (endast Windows 98 och
Windows 2000).

Macintosh

- Beskriver hur du installera

r

skrivarprogrammet på en Macintosh-dator.

Windows 2000

- Beskriver hur du installerar och avinstallerar skrivarprogrammet under Windows 2000

samt hur du använder skrivaren i ett nätverk som körs under Windows 2000.

Mer information

-

-

-

-

- Beskriver hur du använder skrivarens möjlighet till dubbelriktad kommunikation. Här

finns också information om hur du gör för att kontakta HP Kundtjänst per telefon eller via Internet. Slutligen
finns här en tabell med språkkoderna.

Märk: All information i Användarhandbok för HP DeskJet 1120C gäller för skrivaren
HP DeskJet 1125C när inget annat

anges

i denna handledning.

Om du inte finner vad du söker i nedanstående material, eller om du har problem som du inte kan lösa pä egen
hand, kan du få hjälp från HP Customer Care Center (Se ”Mer information” på sid. 8).

Anvisningar för

Här skall du i första hand söka ny information om din HP DeskJet 1125C skrivare.

att komma igång

Användarhandbok

Ger information om användning av skrivarprogrammet, val och användning av papper,
utskrift med utnyttjande av speciella möjligheter, byte av bläckpatroner, lösande av
skrivarproblem och beställning av förbrukningsartiklar från HP.

Märk: Skrivarsatsen, disketter för installationen, HP Premium InkJet Rapid-Dry Transparen
cies och färgpatronsatsen C1823G finns inte längre tillgängliga.

Toolbox

Ger information om hur du skall göra och hur du skall avhjälpa störningar samt hur du
kommer åt skrivarens underhållsfunktioner. Här finns också mer information om HP.

Start-CD

Innehåller skrivarprogram för Windows och Macintosh på separata CD samt en elektronisk

(Windows/Mac)

upplaga av användardokumentationen.

Hemsida

http://www.hp.com/go/dj1125 eller http://www.hp.com utgör länkar till HP:s hemsida med de
senaste skrivarprogrammen, arbetssystemen, produkterna och supporten.

Var du hittar information och hjälp

Swedish-1125GSG

5/19/2000, 7:00 PM

2

background image

3

USB-installation

Avsnitt 2 - USB

Använd USB-kabeln bara om du använder Windows 98 eller Windows 2000 och datorn har en USB-port. Om du
inte kan ansluta via USB, ansluter du istället skrivaren till datorn med en parallellkabel.

Parallellanslutning: Påskrivarens baksida finns en lucka som täcker antingen USB- eller parallellporten. Om du
skjuter luckan åt höger så att den täcker USB-porten kommer du åt parallellporten. Här ansluter du
parallellkabeln till skrivaren.

Märk: Luckan på skrivarens baksida gör det möjligt att välja mellan en parallellkabel och en
USB-kabel.

Windows 98

1

Slå på skrivaren och sätt in Windows Start-CD i din CD-ROM-enhet. Klicka inte på

ikonen

Printer Driver (Skrivardrivrutin

). Fortsätt till punkt 2.

2

a

Sök på skrivarens baksida efter luckan över USB-porten.

A

B

b

Skjut luckan åt vänster, så att den täcker parallellporten. Anslut USB-kabeln (som köps separat -
artikelnummer C6158A) från datorn till skrivarens USB-port. Om datorn är korrekt konfigurerad för
USB, kommer Windows att upptäcka skrivaren.

3

Dialogrutan

Add New Hardware Wizard (Guiden Lägg till ny maskinvara)

visas.

a

Klicka på

Next (Nästa)

tills du ombeds att ange en plats för programmet.

b

Klicka på

Browse (Sök)

och dubbelklicka på CD-ikonen (vanligen enhet D).

c

Välj katalogen

\driver\win\

<språk>

\win98usb

på Windows Start-CD och klicka

OK

.

På sid. 9 finns en förteckning över språkkoderna (tre tecken för

<språk>

).

d

Klicka på

Next (Nästa)

för att se de efterföljande dialogrutorna och klicka sedan på

Finish (Avsluta)

.

e

Klicka på

Back (Tillbaka)

om drivrutinen inte gick att hitta och upprepa stegen 3a - 3d.

4

När den nya drivrutinen har installerats visas skärmen

HP DeskJet Setup Wizard (HP DeskJet

installationshjälp)

.

5

Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta installationen av skrivarprogrammet.

Swedish-1125GSG

5/19/2000, 7:00 PM

3

background image

4

Avsnitt 2 - USB

Windows 2000

1

Slå på skrivaren och sätt in Windows Start-CD i din CD-ROM-enhet. Klicka inte på

ikonen

Printer Driver (Skrivardrivrutin)

. Fortsätt till steg 2.

2

a

Sök på skrivarens baksida efter luckan över USB-porten.

b

Skjut luckan åt vänster, så att den täcker parallellporten. Anslut USB-kabeln (som köps separat -
artikelnummer C6518A) från datorn till skrivarens USB-port. Om datorn är korrekt konfigurerad för
användning av USB, kommer Windows att upptäcka skrivaren.

3

Dialogrutan

Found New Hardware (Funnit nya programmet)

visas på skärmen.

a

Klicka på

Next (Nästa)

tills du ombeds att ange en plats för programmet.

b

Klicka på

Browse (Sök)

och välj .INF-filen i katalogen

\driver\winnt\

<språk>

\disk1

på start-CD:n. På

sid. 9 finns en förteckning över språkkoderna (tre tecken för

<språk>

).

c

Klicka på

OK

och därefter på

Finish (Avsluta)

för att installera drivrutinen.

Windows 98

Använd

Uninstaller (avinstallationsprogrammet)

i programgruppen HP DeskJet 1125C för att avinstallera USB-

portanslutningen och skrivarprogrammet.

Om du bara vill avinstallera USB-portanslutningen:

1

Kör programmet UNINST.EXE. Du finner det i katalogen

\driver\win\

<språk>

\win98usb

på start-CD:n.

2

Följ anvisningarna på skärmen för att fullborda avinstallationen.

Windows 2000

1

Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten till skrivaren och datorn.

2

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

3

I kontrollpanelen dubbelklickar du på

Add/Remove Hardware (Tag bort/lägg till maskinvara)

och

klickar sedan på

Next (Nästa)

.

4

Välj

Uninstall/Unplug (Koppla till/koppla från en apparat)

och klicka sedan på

Next (Nästa)

.

5

Välj

Uninstall a device (Avinstallera en apparat)

och klicka på

Next (Nästa)

.

6

Rulla listan med alternativ och dubbelklicka på och dubbelklicka på

USB Printing Support (USB

skrivsupport)

.

7

Följ anvisningarna på skärmen för att avinstallera USB.

8

I kontrollpanelen dubbelklickar du på

Add/Remove Programs (Lägg till/ta bort program)

.

9

Markera

HP DeskJet 1125C Printer (HP DeskJet 1125C Skrivare)

och klicka på

Change/Remove

(Ändra/ta bort)

.

10 Klicka på

OK

för att bekräfta avinstallationen.

Avinstallation av USB

Swedish-1125GSG

5/19/2000, 7:00 PM

4

background image

5

Avsnitt 4 - Windows 2000

Avsnitt 3 - Macintosh

Det går att ansluta skrivaren till de senaste modellerna av Macintosh-datorer (Mac OS 8.1 eller senare) via USB-
porten. För anslutning till äldre modeller utan USB-port kan du antingen koppla din Macintosh till en HP
JetDirect skrivarserver (JetDirect 300x) eller besöka Apples hemsida http://www.apple.com/ för USB-lösningar.

Konfigurationskrav

Innan du ansluter skrivaren till datorn måste du kontrollera:

Att datorn har stöd för USB.

Att du har en USB-kabel tillgänglig.

Att du har installerat Mac OS 8.1 eller en senare version.

Installation av skrivarprogrammet

1

Anslut USB-kabeln (som köps separat - artikelnummer C6518A). Anvisningar för inkoppling av USB-
kabeln till skrivaren finns i steg 2, ”USB-installation” på sid. 3.

2

Sätt in Macintosh Start-CD i CD-ROM-enheten på din dator. Dubbelklicka på ikonen

Installer

(Installeraren)

.

3

Fullfölj installationen med hjälp av anvisningarna på skärmen.

4

Välj

Chooser (Väljaren)

från

Apple

-menyn.

5

Klicka på skrivarikonen till vänster i

Chooser (Väljaren)

fönstret. Klicka sedan på

HP DeskJet 1125C

till

höger i av

Chooser (Väljaren)

fönstret.

Märk: I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter skrivaren med en parallellkabel om du
använder Windows 2000. För USB-anslutning i Windows 2000 hänvisas till ”USB-installation”
på sid. 4.

Den information som ges för NT 4.0 i bruksanvisningen och i online-dokumentationen för
HP DeskJet 1120C gäller även för Windows 2000 om inte något annat anges nedan.

Konfigurationskrav

Innan du installerar skrivarprogrammet i Windows 2000 måste du kontrollera att datorn har minst 64 MB RAM
ledigt.

Installation av skrivarprogrammet

1

Starta Microsoft Windows och stäng eventuella program som körs.

2

Sätt in Windows Start-CD CD-ROM-enheten. Installationsprogrammet startar automatiskt.

3

Välj alternativet

Printer Driver (Skrivardrivrutin)

på CD-----menyn för att installera skrivarprogrammet.

Anslutning av skrivaren till en Macintosh-dator

Anslutning av skrivaren i Windows

Swedish-1125GSG

5/19/2000, 7:00 PM

5

background image

6

Avsnitt 4 - Windows 2000

Om installationsprogrammet inte startar automatiskt:

1

Välj

Start

och sedan

Run (Kör)

.

2

I kommandoradsrutan skriver du först bokstavsbeteckningen på din dators CD-ROM-enhet, följd av

:\INSTALL

(t.ex. D:\INSTALL).

3

Följ anvisningarna på skärmen för att fullborda installationen.

Avinstallation av skrivarprogrammet

Avinstallation från

programgruppen HP DeskJet 1125C

programgruppen HP DeskJet 1125C

programgruppen HP DeskJet 1125C

programgruppen HP DeskJet 1125C

programgruppen HP DeskJet 1125C

1

Välj

Start

och sedan

Program

.

2

Klicka på programgruppen HP DeskJet 1125C och kör sedan

Uninstaller (avinstallationsprogrammet)

.

3

Klicka på

OK

för att bekräfta avinstallationen.

Avinstallation från kontrollpanelen

1

Välj

Start

, sedan

Settings (Inställningar)

och därefter

Control Panel (Kontrollpanelen)

.

2

Dubbelklicka på

Add/Remove Programs (Lägg till/ta bort program)

.

3

Välj

HP DeskJet 1125C Printer (HP DeskJet 1125C Skrivare)

och klicka på Lägg till/ta bort.....

4

Klicka på

OK

för att bekräfta avinstallationen.

Du kan dela din skrivare i en nätverksmiljö med hjälp av Windows metod för skrivardelning eller genom att
ansluta skrivaren direkt till nätverket via en separat HP JetDirect skrivarserver (extra utrustning).

Vid servern:

I.

Om servern körs under Novell/Netware 3.12, 4.11 eller 5.0:

Se installationshandboken för Novell beträffande installation av skrivaren och ordna med
kabelanslutningarna till nätverket.

II. Om servern körs under Windows NT 4.0/2000:

1

Installera skrivaren och ordna med kabelanslutningarna till nätverket.

2

Installera skrivarprogrammet från Windows Start-CD:n. Se ”Installation av skrivarprogrammet” på sid. 5.

3

Välj

HP DeskJet 1125C

i förteckningen

Printers (Skrivare)

och högerklicka på

Properties (Egenskaper)

.

4

Gå till fliken

Sharing (Delning)

och klicka på

Shared as (Delad)

som.

och skriv sedan in ett namn på

den delade skrivaren.

5

Gå till fliken

(Port) Portar

och klicka på

Add Port (Lägg till port)

.

Delning av skrivaren i Windows 2000

Swedish-1125GSG

5/19/2000, 7:00 PM

6

background image

7

Avsnitt4 - Windows 2000

Vid klienten:

I.

Om både klienten och servern körs under Windows NT 4.0/2000:

Använd ”Point and Print”-metoden för att installera skrivarprogrammet. Drag skrivarikonen från
skrivarförteckningen på servern och släpp den i användarens förteckning. Skrivarprogrammet installeras
automatiskt.

II. Om klienten körs under Windows NT 4.0/2000 och servern körs under ett annat operativsystem:

1

Installera skrivarprogrammet från Windows Start-CD.

2

Välj

HP DeskJet 1125C Printer (HP DeskJet 1125C Skrivare)

och en lämplig LPT-port.

3

Gå till mappen

Printers (Skrivare)

, högerklicka på skrivarikonen och välj egenskaper.

4

Gå till fliken

Port (Portar)

och klicka på

Add Port (Lägg till port)

, markera

Local Port (Lokal port)

och

välj sedan

New Port (Ny port)

. Skriv in namnet på skrivarservern följt av namnet på skrivaren, t.ex.

\\Printservernamn\Skrivarnamn.

Om du redan har installerat skrivarprogrammet och vill ansluta till en JetDirect-port i Windows 2000:

1

Sätt in HP JetDirect CD-ROM (som erhålls vid inköp av HP JetDirect skrivarserver) i CD-enheten. Om inte
installationsprogrammet startar automatiskt öppnar du Utforskaren, söker rätt på
installationsprogrammet och startar det genom att dubbelklicka på dess ikon.

2

Välj alternativet att installera JetAdmin-programmet (version 3.0 eller senare) och följ anvisningarna på
bildskärmen.

Om du råkar ut för ett inställningsfel (felkod 401) under installationen, klickar du

OK

för att fortsätta.

Felet påverkar inte egenskaperna hos JetAdmin-programmet.

3

Starta om datorn när du har slutfört installationen av JetAdmin.

4

Gå till mappen

Printers (Skrivare)

, högerklicka på

HP DeskJet 1125C Printer (HP DeskJet 1125C

Skrivare)

och välj

Properties (Egenskaper)

.

5

Gå till fliken

Port (Portar)

och klicka på

och klicka på

Add Port (Lägg till port)

. Välj en ny JetDirect-port

och reservera den för skrivaren.

6

Klicka på

OK

.

Anslutning till en extern skrivarserver

Swedish-1125GSG

5/19/2000, 7:00 PM

7

background image

8

Avsnitt 5 - IMer information

Dubbelriktad kommunikation gör det möjligt för skrivarens drivrutin att få information beträffande skrivarens
status. Denna dubbelriktade kommunikation är som standard bortkopplad för HP DeskJet 1125C-skrivaren. Mer
information om hur du aktiverar den dubbelriktade kommunikationen finns i till filen

Readme

i Toolbox.

Så här öppnar du filen

Readme från programgruppen HP DeskJet 1125C

1

Välj

Start

och sedan

Program

.

2

Klicka på programgruppen

HP DeskJet 1125C Printer (HP DeskJet 1125C Skrivare)

och välj

DJ1125C

Toolbox

.

3

Klicka på knappen

Readme

.

Internet

Besök vår webadress för att ta del av de senaste skrivarprogrammen, operativsystemen och den senaste
supportinformationen:

http://www.hp.com/go/dj1125

eller

http://www.hp.com/cposupport

.

HP telefonsupport

Under garantitiden kan du få hjälp från HP Kundtjänst:

Nordamerika:

Under garantitiden:

USA: 208 323 2551 måndag-fredag 06.00 - 18.00 (MST)
Kanada: 905 206 4663 måndag-fredag 08.00 - 20.00 (EST)

Efter garantitidens utgång:

USA: 900 555 1500 ($ 2.50 per minut, maximalt $ 25.00) eller 800 999 1148 ($
25.00 per samtal debiteras ditt Visa eller MasterCard), måndag-fredag 07.00-
18.00 (MST)

Kanada: Mottagaren betalar samtalet 677 621 4722 (Visa, MasterCard eller
American Express), måndag-fredag 08.00-20.00 (EST)

Utanför Nordamerika:

Afrika/Mellersta Östern

+41 22/780 71 11

Tjeckien

42 (2) 471 7327

Argentina

541 781 4061/69

Danmark

3929 4099

Australien

613 8877 8000

Finland

0203 47 288

Österrike

0660 6386

Frankrike

01 43 62 34 34

Belgien (nederländska)

02 6268806

Tyskland

0180 52 58 143

Belgien (franska)

02 6268807

Grekland

01 68 96 4 11

Brasilien

55 11 709 1444

Hongkong

800 96 7729

Chile

800 360 999

Ungern

36 (1) 252 4505

Kina

010 6564 5959

Indien

9111 682 6035

Dubbelriktad kommunikation

Kundtjänst

Swedish-1125GSG

5/19/2000, 7:00 PM

8

background image

9

Språkkoder

Kinesiska (förenklad)

CHS

Kinesiska (traditionell)

CHT

Tjeckiska

CZE

Danska

DAN

Nederländska

DUT

Engelska (USA, GB)

ENU

Finska

FIN

Franska (Europa)

FRE

Tyska

GER

Italienska

ITA

Japanska

JAP

Koreanska

KOR

Norska

NOR

Polska

POL

Portugisiska (Europa)

POR

Ryska

RUS

Spanska (Europa)

SPA

Svenska

SWE

Avsnitt 5 - Mer information

Indonesien

21 350 3408

Singapore

272 5300

Irland

01 662 5525

Spanien

902 321 123

Italien

02 264 10350

Sverige

08 619 2170

Korea

822 3270 0700

Schweiz

0848 80 11 11

Malaysia

03 295 2566

Taiwan

886 2 27170055

Mexico D.F.

01 800 2214700,

Thailand

02 661 4011

01 800 9052900

Nya Zeeland

09 356 6640

Nederländerna

020 606 8751

Filippinerna

2 867 3551

Turkiet

90 1 224 59 25

Polen

022 37 5065,

Storbritannien

0171 512 5202

48 22 37 5065

Portugal

01 441 7 199

Vietnam

8 823 4530

Ryssland

7095 923 50 01

Venezuela

582 239 5664

Swedish-1125GSG

5/19/2000, 7:00 PM

9

background image

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO / IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name

: Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd

Manufacturer's address

:

Consumer Business, Asia Operations

20 Gul Way, Singapore 629196

declares, that the product

Product Name

:

HP DeskJet 1125C

Product Number

:

C8099A

Product Options

:

All

conforms to the following Product Specifications

:

Safety

:

IEC 60950: 1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950: 1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 60825-1: 1993 + A1 / EN 60825-1: 1994 + A11 Class I for LEDs

EMC

:

CISPR 22: 1997 Class B / EN 55022: 1998 Class B

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2: 1995

IEC 61000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VCCI-2

AZ / NZS 3548: 1995 / ICES-003, Issue 2

Supplementary Information

:

(1) The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC
Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.

(2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.

(3) This device complies with FCC Regulation (FCC Title 47 CFR, Part 15). Operation is subject to the following two
conditions: (i) this device may not cause harmful interference, and (ii) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Singapore, February 2000

Chan Kum Yew, Quality Manager

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett Packard Australia Ltd, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143).

USA Contact: Corporate Product Regulations Manager, Hewlett Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA
(Phone: 415-857-1501).

GSGCover-NFSD

22/5/00, 12:17 PM

3

background image

© Copyright 2000
Hewlett-Packard Company

Printed in Germany
Manual Part No. C8099-90026

http://www.hp.com/go/dj1125

C8099-90026

Printed on recycled paper

GSGCover-NFSD

22/5/00, 12:17 PM

4

background image

HP DeskJet 1120C

Brukerhåndbok

Käyttöopas